Edície 2016Edície časopisu

Naša anketa: Napĺňajú sa vaše predsavzatia? Čo očakávate, že prinesie rok 2017?

„December je vhodný čas na hodnotenie roka, aj keď rok ešte nekončí. Zväz polygrafie na Slovensku si každoročne na Valnom zhromaždení stanoví rámcový plán činnosti, ale reálny život prináša nové podnety, na ktoré sa snažíme aktuálne reagovať. V tomto roku to bolo predovšetkým zorganizovanie dvoch misií na najväčší európsky polygrafický veľtrh DRUPA 2016 v Düsseldorfe, ktorý určuje smerovanie polygrafie a prináša aktuálne informácie z branže.

Popri iných aktivitách, asi tou najdôležitejšou, ktorou sa zväz zaoberal bol nový zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a následných vyhlášok k predmetnému zákonu. Mnohé rokovania na Ministerstve životného prostredia SR, ktoré sa uskutočnili z iniciatívy zväzu za účasti dotknutých zástupcov z iných odvetví vyústili do výkladu a aplikácie zákona tak, aby čo najmenej zneistil a zaťažil tlačiarne. Výsledkom bolo interné usmernenie pre členov zväzu, ako majú postupovať pri realizácii zákona. Stále pokračujeme v dialógu s MŽP SR na ďalších výkladoch zákona, aby negatívne dopady na branžu boli čo najmenšie. Hľadáme riešenia, ako niektoré zlé ustanovenia zákona odstrániť z aplikačnej praxe ešte pred veľkou novelou zákona o odpadoch, ktorá sa očakáva až koncom roka 2017, a tým ušetriť nemalé finančné prostriedky našim členom a povedzme si otvorene aj ostatným dotknutým  subjektom, ktoré nie sú členmi zväzu. Chrániť polygrafickú branžu pred neprimeranými vplyvmi však vidíme ako poslanie Zväzu polygrafie na Slovensku. Nie zanedbateľnou aktivitou zväzu v tomto roku bolo aj polygrafické školstvo a vzdelávanie v branži. Podľa prehľadu, ktorý máme k dispozícii, v blízkej budúcnosti bude akútny nedostatok niektorých polygrafických profesií, spôsobený jednak prirodzeným odchodom do dôchodku, ale aj malým záujmom o niektoré polygrafické profesie zo strany nastupujúcej mladej generácie pri nepriaznivej demografickej krivke a štruktúre vzdelávania na Slovensku. Želám všetkým veľa zdravia, zdravého rozumu a aj kúsok potrebného šťastia, v roku 2017,“ Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku.

Tibor Nagy, KBA Slovensko, obchodný poradca: Čerstvo zverejnená správa o hospodárení KBA  (ktorá je zverejnená aj v českom jazyku na stránke  www.kba.com/cs) hovorí o vynikajúcich výsledkoch koncernu KBA v tomto roku. Čo je ale podstatné pre náš región, to je už ďalšie ocenenie KBA CEE v rámci celosvetovej siete zastúpení. V roku 2016 sme sa umiestnili na druhom mieste a v posledných štyroch rokoch sme neopustili pódium ani raz. Je to signál, že okrem množstva kritérií sme splnili aj hospodárske ukazovatele zadané našou matkou.

Juraj Palčinský, predseda predstavenstva Antalis, a. s.: Rok 2016 bude zrejme patriť do kategórie turbulentných. O spestrenie života sa nám postaral nový zákon o obaloch a jeho implementácia do života, v prvej polovici roka. Nemilým prekvapením 2016 je predpokladaný pokles spotreby grafických papierov v Európe. Po pozitívnom vývoji v predchádzajúcom roku a optimistickom hospodárskom raste v EÚ asi málokto očakával tento trend. V prípade Slovenska by mohlo ísť o pokles aj viac ako 5-percentný.
V každom prípade, hospodárske výsledky spoločnosti bude možné hodnotiť až po jeho skončení a audite výsledkov.

Josef Misof, generálny riaditeľ Europapier Slovensko, s. r. o.:  Aj keď máme pred sebou ešte necelý mesiac do finančnej uzávierky, vidíme, že sa nám podarí naplniť naše ciele a to v ukazovateli obrat v eurách a v predaných tonách. Zároveň sa potvrdzuje trend z minulých rokov, a tým je pokles marže v divízii Printing. Znamená to, že aj keď sme predali výrazne viac ton, a tým sa nám aj zvýšil obrat, pričom ceny papiera skôr mali klesajúci trend, z pohľadu príjmu z marže sme za minulým rokom. Záver teda je, že predaj papiera je pre našu spoločnosť každý rok menej a menej ziskový segment.

Rudolf Rosskopf, generálny riaditeľ,  Slovenská Grafia, a. s., Bratislava: Tržby sa nám podarilo splniť na plánované číslo, výška ukazovateľa pridanej hodnoty a hospodárskeho výsledku budú za rok 2016 vyššie, ako sme mali v pláne.

Peter Spiesz, Böttcher Slovenská republika, s. r. o.: Rok 2016 nebol pre našu firmu ani zlý, ale ani nepatril k tým najlepším. Zaoberali sme sa i produktmi mimo polygrafický priemysel a tie nám „išli“ dobre. Polygrafia na Slovensku je špecifická. Na polygrafickom trhu chýba väčšie množstvo polygrafických podnikov strednej kategórie. V Čechách je takýchto podnikov ďaleko viac.

Peter Mračna, konateľ Fujifilm Slovakia, s. r. o.: Rok môžem hodnotiť až v mesiaci apríl, kedy nám fiškálne obdobie končí. Zatiaľ plníme plánovaný obrat, žiaľ doplácame trocha na pohľadávky, kde naša spoločnosť tvorí opravné položky podľa  „japonskej normy“, čiže veľmi skoro na slovenské platobné pomery. Vo všeobecnosti nám a myslím si, že i všetkým dodávateľom, klesajú obchodné marže, čo pri slovenskej vymožiteľnosti práva je dosť veľké riziko.

Mária Blahová, GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o.:  Rok 2016 bol opäť rokom výstavy Drupa, pričom tieto „Drupa roky“ majú vždy svoje špecifiká. Naši zákazníci sa tešia na novinky a nákupné rozhodnutia odkladajú až na obdobie po výstave. Z tohto dôvodu bol prvý polrok v rámci predaja našich strojov „slabší“ .V druhom polroku sa naše ciele naplnili len čiastočne, avšak niekoľko rozpracovaných projektov sa mierne posunulo, a tak vstupujeme do nového roka s pozitívnymi očakávaniami.

Mária Blahová, GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o.:  Rok 2016 bol opäť rokom výstavy Drupa, pričom tieto „Drupa roky“ majú vždy svoje špecifiká. Naši zákazníci sa tešia na novinky a nákupné rozhodnutia odkladajú až na obdobie po výstave. Z tohto dôvodu bol prvý polrok v rámci predaja našich strojov „slabší“ .V druhom polroku sa naše ciele naplnili len čiastočne, avšak niekoľko rozpracovaných projektov sa mierne posunulo, a tak vstupujeme do nového roka s pozitívnymi očakávaniami.

Martin Bělík, kreatívny riaditeľ DataLine Technology, a. s.:  Jsme rádi, že i rok 2016 byl pro naši firmu rokem růstu. Soustřeďujeme se především na digitální technologie a jejich rozmach v posledních letech je čím dál masivnější. Úspěšně jsme nainstalovali další digitální stroj HP Indigo formátu B2, dále jsme posílili naši pozici na trhu průmyslových digitálních tiskáren a realizovali jsme první dodávky digitálních výseků motion cutter.

Ivan Topoľský, konateľ spoločnosti Heidelberg Slovensko: V roku  2016 sme na Slovensku splnili hospodárske ukazovatele v oblasti predaja digitálnych a postresových strojov ako aj v predaji spotrebného materiálu.V oblasti press (t. j. hárkové ofsetové tlačové stroje) nastala na Slovensku v tomto roku špecifická situácia, ktorá
tu nebola, odkedy pracujem v polygrafii. Podľa mojich informácií sa v roku 2016 dodá v decembri (a inštalovať sa bude až v januári) jediný nový ofsetový tlačový stroj – to sa týka všetkých dodávateľov, nielen Heidelbergu.Inštalovali sa len nejaké používané stroje formátu B2, nové žiadne.
Na príčine tejto investičnej mizérie je z veľkej miery neustále čakanie na nejaké eurofondy a následné posúvanie termínov zo strany príslušných ministerstiev. Napr. začiatkom roka vyšla výzva, ktorú chceli využiť viaceré tlačiarne na kúpu novej ofsetky. Termín podania žiadosti sa dvakrát posunul – z apríla na jún a potom na september. Pred koncom septembra však príslušné ministerstvo polygrafiu vlastne vylúčilo z tejto výzvy s odôvodnením, že tlačový stroj nespĺňa podmienky zadania.

Čo očakávate, že prinesie rok 2017?

Tibor Nagy: Spolu s našimi konkurentmi rozhodne očakávame nasledujúci rok so želaním, aby sa predaje tlačových strojov čo do počtu vrátili do normálu. Je to, bohužiaľ, výrazne závislé od vládnych rozhodnutí o prideľovaní dotácií, ktoré aktuálne preferujú automobilový priemysel a polygrafiu doslova diskriminujú. Negatívne vplyvy, samozrejme, spoločnosti akou je aj KBA, neobchádzajú a nesmieme na nich zabúdať. Je potrebné byť pripravený a stáť pevne na nohách. KBA ich má veľa, dokonca najviac zo všetkých výrobcov tlačových technológií. Neustále investície do vývoja, do nových akvizícií (najčerstvejším členom rodiny KBA je španielsky výrobca výsekových automatov s vynikajúcimi technickými parametrami Iberica), do výchovy žiakov robí 200-ročnú spoločnosť KBA mladou, flexibilnou a úspešnou.

Juraj Palčinský: Osobne by som bol rád, keby sme o 12 mesiacov mohli hovoriť o roku 2017 ako stabilnom z pohľadu trhu, náročnom z pohľadu požiadaviek zákazníkov a inovatívnom z pohľadu služieb pre konečného zákazníka polygrafie. Najväčšiu hrozbu vidím v riziku zaostávaní odvetvia v inováciách a strate konkurencieschopnosti
na Slovensku.

Josef Misof: Čo sa týka budúceho roku, aj keď by som chcel byt optimistom, z pohľadu veľkoobchodu nevidím priestor na rast marží a tým ziskovosti v predaji polygrafických materiálov. Otázkou ostáva, kedy a na akej úrovni to skončí. Tlak je na ceny papiera, farieb, lakov, chémie,
platní a ofsetových gúm.

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.  

 

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore