Edície 2016Edície časopisu

Naša anketa – Spájame sily

Ozajstným sviatkom polygrafov bola 3. konferencia PrintProgress 2016. Organizátori nikoho nenechali  na pochybách, že prípravu odborných podujatí aj s medzinárodnou účasťou majú „v malíčku“. Popri pozitívnych ohlasov, ktoré prišli bezprostredne po skončení konferencie, považuje redakcia za dôležité podeliť sa v ankete o hodnotiace názory širšieho okruhu polygrafických odborníkov, účastníkov konferencie.

  1.  Naplnila konferencia vaše očakávania? Ak áno, tak v čom. V prípade, že sa nenaplnili vaše očakávania tak prečo. Čo vám vyslovene chýbalo? Čím vás konferencia nadchla?
  2.  Na konferencii viackrát zaznelo, že dochádza k výraznejšiemu nástupu digitalizácie. Viacerí však odmietli pochovávanie klasickej tlače. Ako vidíte budúcnosť polygrafie vo svete, najmä však z pohľadu vašej spoločnosti na Slovensku?
  3.  Polygrafické firmy sa pohybujú v silnom konkurenčnom prostredí. Aké sú  trendy v polygrafickom biznise, čomu sa nevyhne polygrafický priemysel? Ste skeptik, čo sa týka budúcnosti polygrafie alebo aspoň mierny optimista? Samozrejme, najmä v zrkadle predpokladaných úspešných výsledkov vašej spoločnosti.

Naplnila 3. konferencia PrintProgress 2016 očakávania jej účastníkov?

Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku.

Tretia PrintProgress konferencia bola perfektne zorganizovaná, za čo veľká vďaka celému tímu, ktorý sa podieľal na jej príprave. Témy boli veľmi zaujímavé aj vďaka účasti zahraničných prednášajúcich a tiež nedávno skončenej polygrafickej výstavy DRUPA 2016.

Zdeněk Sobota, prezident Zväzu polygrafických podnikateľov (SPP) v Českej republike.

Očekávání bylo nejen naplněno, ale dokonce překonáno. Potvrdilo se, že polygrafický obor potřebuje kvalitní platformu pro sdílení informací. Vzhledem k tomu, že konference v tomto rozsahu je v současné době jediná v České a Slovenské republice, byla velmi dobře připravena a konala se s malým odstupem po veletrhu DRUPA 2016, tak nemohla dopadnout jinak, než dobře. Srdečnost a otevřenost, která je vlastní slovenské povaze, pak ovlivnila atmosféru zejména ve společenské části. V tomto byly moje očekávání překonány.

Rudolf Rosskopf, generálny riaditeľ, Slovenská Grafia, a. s., Bratislava.

Konferencia v zásade splnila moje očakávania – je mi jasné, že pri širokom zábere problematiky nie všetky vystúpenia boli pre mňa osobne rovnako atraktívne. Konferencia bola pripravená na vysokej profesionálnej úrovni  a ťažko mi je radiť, čo mi vyslovene chýbalo. Príjemne som bol prekvapený počtom „ odborných účastníkov“ konferencie.

Juraj Palčinský, predseda predstavenstva Antalis, a. s.

Na úvod vyslovujem veľké poďakovanie a obdiv organizátorom za 3. ročník konferencie. Organizátorom sa podarilo konfrontovať slovenskú polygrafiu so svetom prostredníctvom kvalitných rečníkov s celosvetovým nadhľadom. Oceňujem túto odvahu. Mňa osobne sklamal záujem a účasť slovenských tlačiarov na konferencii. Kde inde je priestor pre konfrontáciu a diskusiu?

Róbert Bajánek, Tlačiareň cenín Kremnica, vedúci polygrafickej výroby.

Konferencia naplnila moju zvedavosť o tom, čo sa nové deje v oblasti polygrafie a dokázala opodstatnenosť svojho motta o spájaní. Je až neuveriteľné, kde sa dostali najnovšie technológie v spolupráci najväčších firiem v oblasti ofsetovej a digitálnej tlače. Ich spoločné projekty dosiahli neuveriteľnú úroveň spoločnej platformy techniky – digitálna technika. Je pravda, že krajiny ako Slovensko si budú musieť ešte počkať, kým sa tieto technológie v plnej sile budú môcť uplatňovať v našej malonákladovej krajine, ale je to krok aj pre nás, aspoň zatiaľ, v teoretickej úrovni a je to výzva pre prípravu našich nástupcov v odborných a vysokých školách, kde vidím priestor. Konferencia ma nadchla úrovňou organizátorov, ako aj vystupujúcich odborníkov a zástupcov firiem.

Ivan Topoľský, Heidelberg Slovensko, s. r. o., konateľ.

Konferencia vcelku splnila moje očakávania, prednášky boli väčšinou zaujímavé. Na veľmi dobrej úrovni bol aj súvisiaci catering. Trocha ma mrzí, že vypadla prednáška pána z SIEA, resp. ten pán neprišiel. Chcel som sa ho opýtať, ako je to s EÚ dotáciami pre polygrafické projekty na Slovensku. Myslím si, že takáto podpora je v porovnaní s okolitými krajinami V4 u nás o dosť nižšia. Na konferencii mi chýbala vyššia účasť zástupcov priamo z tlačiarní, skôr mi to pripadalo ako akcia dodávateľov pre tlačiarne.

Tibor Nagy, KBA Slovensko, obchodný poradca.

Konferencia opäť zvýšila svoju úroveň a integrácia českej a slovenskej polygrafickej verejnosti môže byť jednoznačne na prospech všetkých, ktorí sú ochotní počúvať a majú otvorené oči pre nové možnosti nášho priemyslu.

Patrick Schwab, Neografia, a. s., Martin, generálny riaditeľ.

PrintProgress 2016 po dvoch rokoch nové témy nepriniesol. Z pohľadu slovenskej polygrafie bolo, myslím si, venovaného príliš veľa priestoru digitálnej tlači, ktorá aj v globálnom meradle síce narastá, no nie tak rýchlo, ako sa predpokladalo pred pár rokmi.  Dominujúcou technológiou polygrafie je stále ofset, no ten veľa priestoru nedostal. Páčil sa mi krst knihy Typo:Grafik:Um. Ide o pekný kultúrny počin, ktorý bol dôstojne pokrstený.

Daniel Gašparovič, Papyrus Bohemia, s. r. o., manažér.

Výborne technicky a organizačne zvládnutá konferencia s využitím moderných technológií. Musím tiež oceniť kvalitu prezentácií viacerých vybraných účastníkov. Možno by som privítal konkrétne prípadové štúdie z praxe, ktoré by identifikovali silné a slabé stránky synergie digitálnych a konvenčných ofsetových technológií. Krst knihy Typo:Grafik:Um – výborná myšlienka a spestrenie programu, možno by som dal priestor aj na Q&A z viacmennej odborného publika.

Ľudovít Bartoš, SZSDT, sekretár zväzu.

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) zastupuje komunitu, ktorá tvorí síce malú, ale významnú časť polygrafického biznisu. Stretnutie s kolegami z príbuznej oblasti je vždy prínosom, či už v otázke prieskumu trhu, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, alebo v otázke spolupráce, napríklad zošľachťovanie ofsetom potlačených tlačovín. V neposlednom rade vysoko hodnotíme prípravu a vydanie unikátnej publikácie Typo:Grafik:Um, ktorá zaujme, poteší a je vhodným a dôstojným darčekom pre kolegov zo Slovenska i zahraničia.

Martin Bělík, DataLine Technology, kreatívny riaditeľ.

Konference splnila naše očekávání a myslíme si, že má s každým novým ročníkem vzrůstající úroveň. Do budoucna bychom uvítali ještě vyšší účast středních a menších tiskáren.

Ľudmila Ujmiaková, Mondi SCP, regionálna marketingová manažérka.

Zaznelo množstvo nových poznatkov, vypočuli sme si názory ľudí priamo z odvetvia, poznatky z ich reálneho života, s čím sa stretávajú a čo musia v súčasnosti riešiť. Program príjemne doplnil krst knihy Typo:Grafik:Um a večerné nezáväzné diskusie.

Pavol Nedeljak, Europapier Slovensko, s. r. o.,  Business Unit Manager | P&W&C.

V podstate konferencia naplnila moje očakávania. Bolo na nej jasne cítiť trend digitalizácie. Privítal by som však konkrétnejšie zhodnotenie stavu polygrafie a jej súčasných trendov na Slovensku, napr. z pohľadu Zväzu polygrafie na Slovensku.

Roman Dúbravský, Dubra Graf, s. r. o., konateľ.

Konferencia naplnila moje očakávania. Dostali sme celý rad nových užitočných informácií a stretol som tam ľudí, ktorých som chcel stretnúť.

Marcela Virčíková, Canon Slovakia, s. r. o., Key Account Manager CP SK.

Tretí ročník Konferencie PrintProgress 2016 príjemne prekvapil okrem vysokého počtu účastníkov z rôznych oblastí polygrafie, širokého spektra prednášajúcich aj príjemnou neformálnou atmosférou. Odborná diskusia, poukázanie na kľúčové trendy vo vývoji polygrafie, zdieľanie skúseností, inšpirácie a spoločné hľadanie východísk a spôsobov, ako transformovať svoj biznis a uspieť na slovenskom aj zahraničnom trhu boli zaujímavé a prínosné.

Marián Gaža, GRAFOBAL, a. s., vedúci strategického marketingu.

Na konferenciu som išiel preto, aby som si odniesol nové poznatky z brandže, ale najmä, aby som sa viac zorientoval v ponuke a možnostiach digitálnych zariadení reálne dostupných na trhu. Z tohto pohľadu konferencia splnila moje očakávania. Pre mňa osobne boli najviac prínosné vystúpenia Martina Bělíka z DataLine a Petra Jetela zo spoločnosti Xerox. Martin Bělík na niekoľkých konkrétnych zákazkách prezentoval možnosti a výhody digitálnej tlače. Zaujali ma najmä jeho jasné odporúčania, kedy má a kedy nemá význam uvažovať o doplnení či náhrade klasickej technológie digitálnym zariadením. Peter Jetel zo spoločnosti Xerox popísal nutné zmeny v procese prijatia a spracovania zákazky po zakúpení nového digitálneho zariadenia. Táto problematika bola doposiaľ v úzadí pozornosti pri rozhodovaní, no ja osobne vidím v automatizácii predtlačových procesov najväčšie úskalie implementácie nového digitálneho zariadenia.

Ľudovít Karpinský, TYPOSET, s. r. o., riaditeľ a majiteľ.

Konferencia predčila moje očakávania. Bola to naozaj polygrafická udalosť roka 2016. Profesionálne zorganizované, aktuálne témy, mnoho kvalitných a podnetných informácií. A vydanie knihy Typo:Grafik:Um je čerešničkou na torte slovenskej typografie a polygrafie. Klobúk dole pred týmto podujatím.

Aká bude budúcnosť polygrafie vzhľadom na výraznejší nástup digitalizácie?

Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku.

Digitalizácia už niekoľko rokov výrazne ovplyvňuje celú spoločnosť vrátane polygrafického priemyslu. Jej prínos nie je len v nových tlačových technológiách, ale predovšetkým v jej pozitívnom prínose k celkovému rozvoju polygrafického priemyslu vrátane MIS. Digitalizácia je neoddeliteľnou súčasťou a hybnou silou  očakávaného nástupu  4. priemyselnej revolúcie. Polygrafia je pripravená na tieto nové výzvy a určite ju to len posilní.

Zdeněk Sobota, prezident Zväzu polygrafických podnikateľov (SPP) v Českej republike.

Budoucnost polygrafie vidím jednoznačně v koexistenci klasického a digitálního tisku, který se bude navzájem doplňovat a ovlivňovat. Je zbytečné obávat se o klasický tisk jako takový – ten hned tak ze světa nezmizí. Nicméně musí reagovat na vývoj trhu, a zejména v oblasti finishingu musí nabízet větší pestrost a individualizaci.

Rudolf Rosskopf, generálny riaditeľ,  Slovenská Grafia, a. s., Bratislava.

Tak, ako aj viackrát zaznelo na konferencii, budúcnosť polygrafie vidím vo väčšej prepojenosti papierového sveta so svetom digitálnym – či už vo využívaní digitálnych technológií pri výrobe printov alebo pri „akejkoľvek“ prepojenosti papiera s digitálnym svetom napr. aplikácia inteligentných  QR kódov. Pre Slovenskú Grafiu z titulu portfólia našej zákazkovej skladby vidím budúcnosť v tej časti väčšieho prepojenia sveta papiera a digitálu ako vo využívaní digitálnych technológií pri výrobe.

Juraj Palčinský, predseda predstavenstva Antalis, a. s.

Osobne si nemyslím, že digitálna tlač „pochová“ ofsetovú tlač. V digitálnej tlači vidím príležitosť pre nové služby a servis. Nie je možné prehliadnuť rýchly rast digitálnej tlače. Čísla o inštaláciách digitálnych strojov vo svete uvedené na konferencii by mali byť zamyslením aj pre slovenských podnikateľov v polygrafii. Cieľom iniciatívy d2b (digital to business) v Antalise je podporovať a rozširovať spoluprácu medzi dodávateľmi digitálnych technológií, tlačiarmi, širokú ponuku materiálov pre digitálnu tlač a koncovými  spotrebiteľmi. Ponuka materiálov pre digitálnu tlač v Antalis-e je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o nové materiály.

Róbert Bajánek, Tlačiareň cenín Kremnica,  vedúci polygrafickej výroby.

Digitalizácia je síce progres, ale ja ako ofsetový tlačiar odmietam pochovávanie ofsetovej tlače a z pohľadu našej spoločnosti Tlačiareň cenín Kremnica sa digitálna tlač ani zďaleka nevyrovná parametrom ofsetovej tlače, takže aspoň z pohľadu našej tlačiarne som spokojný a digitál nás zatiaľ nepredbehne v oblasti ceninovej tlače.

Ivan Topoľský, Heidelberg Slovensko, s. r. o., konateľ.

Trend k digitálnej tlači je nesporný. Klasická tlač však určite ešte dlhú dobu nevymizne. Budúcnosť vidím v tzv. hybridných tlačiarňach s využívaním klasickej aj digitálnej tlače v závislosti od charakteru zákazky.

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celú anketu.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore