Edície 2016Edície časopisu

Naši osobnost formují kromě lidí i stroje

„V roce 1989 jsme v Českých Budějovicích vstoupili do světa polygrafie, abychom zde plnili přání našich zákazníků – ať už budou malá, velká, odvážná nebo na první pohled nesplnitelná. Věříme, že s osobním přístupem a při využití mnohaletých zkušeností spolu s nejlepší technologií není žádný cíl nedosažitelný“, spomína na začiatky vzniku spoločnosti  Typodesign s. r. o. Marcel Nezbeda.

Kto stál pri vzniku spoločnosti a s akými technológiami ste začínali?  

Marcel Nezbeda: Úplně na začátku stáli pánové Komenda a Hájek, kteří převzali tiskárnu podniku Motor Jikov v Českých Budějovicích. Začínali s 5 zaměstnanci
a vybavení bylo v té době velmi jednoduché. Museli si vystačit s jednobarvovými stroji Adast 514 a Romayor 314, jednou řezačkou a osvitovou lampou pro kopírování kovolistů. Vše ostatní se dělalo ručně. V roce 1993 se firma s tehdejším názvem Typodesign List (list = počáteční písmena křestních jmen obou zakladatelů – Libor, Stanislav) přestěhovala do budovy Propagačního podniku. Na této adrese sídlí dodnes.

Marcel Nezbeda, konateľ spoločnosti Typodesign s. r. o.

 S přestěhováním se navýšily i výrobní kapacity, strojový park čítaly 4 jednobarvové „ofsetky“ ADAST, řezačka, malá falcka a další drobné knihařské dokončovací stroje. V tomto roce byla založena i malá pobočka v Táboře se čtyřmi zaměstnanci a v témže roce jsem do firmy nastoupil po skončení vojenské služby i já. A to právě do táborské pobočky, protože z Tábora pocházím. Další rozvoj šel ruka v ruce s úspěchy firmy.

Devadesátá léta byla nejen pro polygrafii velmi úspěšná. Poptávka a hlad po „novém“ převyšovala nabídku. Proto došlo v. r. 1995 k nákupu dvou barevky POLLY a posléze v roce 1996 následovala první čtyř barevka – HEIDELBERG GTO 51 a falcovačka Stahl. V té době jsem zastával funkci vedoucího výroby. Zpětně si myslím, že jsme se neměli bát větší investice a jít rovnou do formátu B2, k čemuž stejně za několik málo let došlo a ke GTO přibyla další mašina od Heidelbergu a to SM74.

Dalším zlomovým bodem byl rok 2000. V tomto roce se společnost transformovala na právnickou osobu a já spolu s dalšími dvěma kolegy jsme se stali spoluvlastníky
a jednatelé společnosti. Rozdělily jsme si působnosti. Já mám nyní na starost ve firmě obchod a marketing.  V tomto složení fungujeme dodnes. V průběhu dalších let docházelo k obměňování strojů a nákupu dalších technologií pro dokončující zpracování a taktéž k pořízení technologie CTP.

Mali ste už v čase vzniku svoju víziu o budúcnosti spoločnosti? Ako sa vám ju darí napĺňať, resp. je tá vízia už nová?

Marcel Nezbeda: Nevím, zda jsme měli v té době konkrétní vizi. Myslím, že jsme se po hlavě vrhli do podnikání a chtěli zažít něco nového, jiného a věci dělat jinak, než bylo doposud obvyklé. Sami jsme se učily nové technologie a možnosti zpracování. V mnohém nám pomohli naši zákazníci a jejich neobvyklá přání, která jsme se vždy snažily nějak vyřešit.


To nás určitě posunovalo dopředu a nutilo se zdokonalovat i zrychlovat. A když jsme k tomuto přidali ještě důraz na kvalitu, stala se z toto vlastně taková nevyřčená vize, kterou jsme si uvědomily až posléze, kdy se se zrodem tiskáren „roztrhl pytel“ a my se chtěli trochu odlišit. Vsadily jsme na tyto pilíře a snažíme se jich držet i doposud. Nikdy jsme nebyly tou nejlevnější tiskárnou, ale na oplátku jsme nikdy nešidily zákazníka například na použitém papíru a snažily jme se o co nejkvalitnější výstup. Tuto laťku nám nastavil náš společník pan Steinbauer, který má na starosti technické vybavení a výrobu. Vize – ta zůstala stejná, i když se svět polygrafie v posledních letech hodně změnil.

Hovorí sa, že v súčasnosti je úspešný len ten, kto ponúka ku svojmu produktu aj pridanú hodnotu. Akú pridanú hodnotu ponúka zákazníkom spoločnosť Typodesign?    

Marcel Nezbeda: Tlak na nás výrobce je stále větší. Ohledně cen i rychlosti zpracování a dalších doplňkových činností, které jsme si v předešlých letech nechtěli a neuměli ani připustit. Tiskárna se vlastně stala z mého pohledu poskytovatelem mnoha řešení. Ať se jedná o prvotní grafické zpracování, které nabízíme, technickou konzultaci a řešení přípravy dat, nebo výroby samotné a následné logistiky.
Ve vašem časopise PrintProgress 4/2016 to poměrně pěkně popsal Jan Bednář, který se zmiňoval o tom, jak v souladu s dostupností kvalitních počítačů a programů umožňující tvorbu grafiky se v našem oboru z velké části vytratilo řemeslo a vmísil se amaterismus. Na to musíme denně reagovat službou, kterou nikdo není ochoten zaplatit. My si tím ale eliminujeme problémy při výrobě a případné reklamace, které by ve výsledku znamenaly větší ekonomické i časové ztráty. Věřím, že i to je odpověď na otázku, co navíc poskytuje Typodesign svým zákazníkům. Snaha nalézt rychle řešení na vzniklé byť i nepříjemné situace, hledat ve spolupráci s klientem efektivitu a případné ekonomické úspory to jsou myslím atributy, na kterých lze stavět i do budoucna.

V súvislosti s vaším prístupom k zákazníkom hovoríte o osobnom prístupe. Čo to znamená? Ako sa v praxi prejavuje? Vnímate zo strany zákazníkov väčší tlak na ceny alebo na kvalitu produktov?

Marcel Nezbeda: Našimi klienty nikdy nebyly moc zákazníci „z ulice“. Vždy jsme spolupracovali spíše s korporátní klientelou a agenturami. Mnozí z nich s námi spolupracují trvale od počátku firmy, někteří si zkusily v průběhu let tisknout i jinde a vrátily se a mnozí nás doporučily dále, což považuji v dnešní době za nejlepší možnou reklamu. Věřím, že to bylo právě tím osobním přístupem ke každému. Nejen přijímat objednávky, ale skutečně s klienty hovořit. Mnozí z nich se staly našimi přáteli i v soukromém životě. Známe jejich portfolia služeb a produktů a v mnoha případech nám tato znalost umožňuje vybrat pro ně co nejoptimálnější řešení jejich zakázek. Mnohdy tím i odhalíme jejich vlastní chyby v zadávaných tiskovinách. Pravdou je, že v době, kdy polygrafie začala pociťovat dopady krize, se významně zvýšil tlak na cenu vyráběných produktů a kvalita byla až druhořadá. Toto přetrvává dodnes, i když se stále častěji objevují zadavatelé, kteří požadují vysokou kvalitu, kterou se snažíme trvale držet, a jsou ochotni za to připlatit. Mnozí zadavatelé především ze státního sektoru stále vypisují výběrová řízení, kde 100 % hodnotícím kritériem je cena. Není to jen případ polygrafie ale služeb a dodávek všeobecně. Potom se nelze divit, že se nám dálnice vlní, domy bortí a tiskoviny nelze mnohdy ani přečíst, jak je papír průsvitný, nebo barvy rozpasované. Takovýchto výběrových řízení se již neúčastníme. Pravdou je, že jsou i druhy tiskovin s krátkou životností, tam je tlak na cenu opodstatněný. Tam potom hledáme optimální řešení v poměru cena/kvalita.

„Všechna poctivá práce vzniká v Českých Budějovicích, ale naše tiskoviny putují spolu s radostí k zákazníkům z celé České republiky, Německa, Rakouska a Skandinávských zemí. Nebojíme se ale jakéhokoli kouta světa.“ Čo sa v skutočnosti skrýva za týmto vaším sloganom?  Ako sa to odráža v dosiahnutých kvalitných výsledkoch, vrátane exportu?

Marcel Nezbeda: V minulosti – před intervencí ČNB vůči kurzu eura se nám dařilo spolupracovat s našimi nejbližšími sousedy – Rakouskem. Nyní je ale naše práce pro ně drahá a v souvislosti s již zmiňovanou ekonomickou krizí začali z mého pohledu Rakušané hodně ctít vlastní lokální dodavatele, což je myslím na jednu stranu dobrá cesta pro jejich ekonomiku, ale špatná zpráva pro naše dodavatele. Našimi významnými klienty jsou zadavatelé ze severských zemí. Jedná se především o mailingové firmy, kde krom poskytovaných tiskových služeb nabízíme i personifikaci a výrobu obalů na nabízené produkty.

On to není vlastně 100 % export, protože další zpracování a kompletaci těchto výrobků si klienti zajišťují sami ve své české pobočce a sami posílají prostřednictvím České
a Norské pošty. Přesto naše výrobky kolují ve všech koutech Skandinávských zemí. Máme i klienty, kteří od nás své výrobky posílají v rámci celé Evropy, Severní Ameriky a poslední zajímavou destinací, kam odcházely od nás palety s tiskovinami byla Brazílie a Peru.

Iste, nasledovania hodný príklad. Môžete z uvedeného pohľadu podrobnejšie vyšpecifikovať konkrétne výsledky, vrátane kvality ľudského potenciálu vo vašej spoločnosti?  

Marcel Nezbeda: Vždy při pořizování nových strojů jsme spíše než na cenu hleděli na kvalitu jejich zpracování, bezporuchovost, dlouhověkost, kvalitu výstupu
a v neposlední řadě vysokou produktivitu provozu. Ať to byly tiskové stroje od Heidelbergu, falcovačky, linka V1 a CTP od stejného výrobce, linka na lepenou vazbu Wohlenberg, digitální tiskové stroje Minolta a HP INDIGO ve formátu SRA3++ a poslední v řadě nejmodernější tiskový digitální stroj HP INDIGO 10000 ve formátu B2. Náš tým tvoří mnozí zaměstnanci, kteří s námi začínali. Další přišli na doporučení a někteří přešli z konkurenčních tiskáren, nebo provozů, které jsme koupily. Jsem rád, že tito lidé tvoří „zdravé“ jádro firmy. Fluktuace je u nás velmi malá. Za posledních 20 let se u nás vystřídalo pouze 30 zaměstnanců, z nichž část odešla do důchodu. Bohužel nábor nových stejně zapálených a zodpovědných zaměstnanců je asi v současnosti největší omezení v růstu napříč obory v ČR. Nejsem úplný skeptik, co se této budoucnosti týče, pouze se my jako zaměstnavatelé musíme naučit pracovat s mladými lidmi, kteří dnes mají již jiné pracovní návyky, jinak chápou zodpovědnosti a taktéž mají jiné požadavky na využití pracovní doby a volného času. Je to pro nás nové a měnící se, stejně jako polygrafie dneška.

Ako je na tom spoločnosť Typodesign s oceneniami za kvalitnú polygrafickú činnosť? Čim sa môžete pochváliť?

Marcel Nezbeda: Tím, že jsme především akcidenční tiskárna a tyto soutěže se vyhlašují především v oborech kolem knih a obalů, nemáme jich mnoho. Za poslední velké úspěchy mohu jmenovat asi první místo za Nejkrásnější knihu roku v kategorii nejlepší polygrafické zpracování (rozsáhlá monografie o typografu Oldřichu Hlavsovi) a první místo v soutěži o nejlepší Výroční zprávu neziskových organizací (Lékaři bez hranic). Obě vznikly ve spolupráci s Design studiem Toman. Asi to bude znít jako otřepané klišé, ale pro mne největší ocenění je to, když zákazník zavolá nebo napíše a pochválí naši práci. Potom jsem hodně pyšný na naší firmu.

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.  

            

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore