Tlačové správy - PolygrafiaInfoprint servis

Nástroj umelej inteligencie spoločnosti Ricoh pomáha zvyšovať presnosť a efektivitu produkčnej tlače

Modul Ricoh Pro Scanner zhromažďuje dáta priamo pomocou technológie používateľov na to, aby sa ich analýzou zvýšila kvalita tlače inteligentných tlačiarní.

Ricoh Europe predstavil špeciálny skenovací modul Ricoh Pro Scanner, ktorý vďaka napredujúcemu pokroku v oblasti umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML) umožňuje tlačiarňam zlepšovať kvalitu výstupov využitím okamžitej spätnej väzby pri tlači.

Teraz, keď sa vizuálne systémy vyvinuli do tej miery, že sa pri identifikácii detailov dokážu priblížiť ľudskému výkonu a odlíšiť jednotlivé tváre, objekty aj farby, majú tieto technológie pre produkčnú tlač neuveriteľnú hodnotu. Môžu pomôcť ku kontinuálnej kontrole kvality tlače, k obmedzeniu manuálnych úkonov a zvýšeniu efektívnosti.

Ricoh Pro Scanner je dostupný pre zariadenie Ricoh Pro VC70000

Modul Ricoh Pro Scanner je dostupný pre vysokorýchlostné atramentové platformy Ricoh Pro™ VC60000 a Ricoh Pro™ VC70000. Využíva integrované skenery CIS s rozlíšením 600 dpi a riadiacu jednotku pre optickú kontrolu v takmer reálnom čase. Tento pohľad priamo do prebiehajúceho procesu tlače umožňuje živé snímanie a zobrazovanie tlačených výstupov. To zahŕňa aj možnosť opätovne zobraziť nasnímané strany a priblížiť si ich na dôkladné preskúmanie.

Modul Ricoh Pro Scanner je vybavený tzv. SmartStart funkciami, ktoré pomáhajú automatizovať mnohé zložité a časovo náročné úlohy, ako je napríklad čistenie tlačových hláv. Prevádzkovatelia môžu naplánovať prípravu tlačiarne, opakujúce sa alebo jednorazové úlohy, s dozorom alebo bez neho, a spustiť ich až vtedy, kedy sa im to v rámci pracovného tempa hodí. Môžu dostávať oznámenia o priebehu každého kroku tlačového procesu vrátane tých, ktoré prebiehajú pred začatím práce. Následne modul starostlivo premeriava výsledky prebiehajúcich úloh a kontroluje, ako sa výsledky a postupy tlače líšia od posledného prevedenia. Postupne sa tak inteligentne a automaticky sám zlepšuje. Dnes, keď zamestnanci na pracovisku nemusia byť trvale prítomní, je tento nástroj veľmi užitočný pre produktivitu a kontinuitu biznisu.

„Dnešné pokroky vo vizuálnych systémoch hrajú obrovskú úlohu v digitálnej transformácii a optimalizácii pracovných tokov a inovatívne technológie spoločnosti Ricoh sú aj naďalej ich srdcom,“ povedal Clive Stringer, riaditeľ Odboru kontinuálnej tlače a high-end softvérových riešení spoločnosti Ricoh Europe. „Množstvo z toho, čo robíme v spoločnosti Ricoh, pochádza z našich vlastných skúseností aj od našich zákazníkov, a tieto poznatky potom začleňujeme do nášho programu výskumu a vývoja. Náš modul Pro Scanner akceleruje a automatizuje tento proces priamo v tlačiarňach používateľov, vďaka čomu môžu zákazníci dosahovať neustále zlepšovanie, ktoré potrebujú pre stabilný obchodný rast. A s pridaním umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML)  je spätná väzba pri tlači nepretržitá.“

Ricoh Pro Scanner dokáže analyzovať vzorky tlače, čo umožňuje tlačovým zariadeniam vykonať samohodnotenie a robiť rozhodnutia bez zásahu obsluhy, odhaľujúc tak nové formy využitia a vylepšenia. Táto ponuka prevádzkovateľom zjednodušuje obsluhu prostredníctvom automatizovaných kontrol predtlačovej prípravy vrátane dýz, overenia sýtosti atramentu a  kontroly stránkovej a predozadnej registrácie. Voliteľné inteligentné rozpoznávanie vzorov môže byť použité na automatickú kontrolu výslednej tlače v porovnaní s odoslaným súborom, rozpoznanie a vyznačenie chybových častí pre jednoduchú, okamžitú opravu – alebo dokonca ich vlastnú automatickú opravu. Modul Pro Scanner pomáha odbremeniť obsluhu od neefektívnych úkonov bez obmedzenia biznisu, umožňujúc pracovníkom sústrediť sa na činnosti s pridanou hodnotou.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore