KTO je KTO v polygrafii

NATUR-PACK, a. s.

Charakteristika:
Spoločnosť NATUR-PACK, a. s. bola v apríli 2006 zaregistrovaná ako oprávnená organizácia pre zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií vedenom MŽP SR. Poslaním spoločnosti je plnenie cieľov zberu, zhodnocovania  a recyklácie pre všetky druhy odpadov v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ,  v súlade s princípom rozšírenejzodpovednosti výrobcov. Oprávnená organizácia pre zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch.

Rok založenia: 2006
Obrat za rok 2013:
2,8 mil. Eur
Počet zamestnancov: 16
Vedenie spoločnosti:

 Ing. Vladimír Šinák,

predseda predstavenstva

 

 

RNDr. Michal Sebíň, PhD.,

riaditeľ

 

 

Ing. Eva Bognárová,

obchodná riaditeľka


 

Mgr. Renáta Miháliková, PhD.,

riaditeľka enviromentálneho oddelenia

 

 

Najvýznamnejšie referencie:
NATUR-PACK, a. s. v súčasnosti zastupuje takmer 4 000 klientov, čo predstavuje 58 % trhu klientov oprávnených organizácií. Okrem služieb zabezpečenia zberu a recyklácie odpadov z obalov organizuje aj pravidelné bezplatné semináre a konzultačné dni zamerané na problematiku zákona o obaloch v bratislavskej centrále spoločnosti alebo na pobočkách v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. Viac na: http://www.naturpack.sk/seminare/ alebo: http://www.naturpack.sk/system-naturpack/komunikacia/. Spoločnosť má dlhodobo zavedený QMS podľa normy ISO 9001:2008 a EMS podľa normy ISO 14001:2004. NATUR-PACK, a. s. sa v roku 2014 stal iba štvrtou slovenskou spoločnosťou s aktívnym osvedčením EMAS.

 

NATUR-PACK, a.s.

Ružová dolina 6

821 08 Bratislava

SLOVAKIA

tel:+421-2-502 21 222
fax:+421-2-502 21 542
e-mail: office@naturpack.sk
web: www.naturpack.sk

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore