∷ Z aktuálneho vydania

NEDOSTATOK PRACOVNEJ SILY V POLYGRAFII

Polygrafický priemysel ako sofistikované priemyselné odvetvie je závislé na vysokoodbornej pracovnej sile. V súčasnosti čelí náš priemysel nedostatku kvalifikovaných zamestnancov. Spôsobuje to viacero faktorov. Jednak je to nepriaznivá demografická krivka na Slovensku, odchod „silných“ ročníkov do dôchodku a aj predčasného, mnohokrát spôsobené ekonomickou krízou vyvolanou pandémiou SARS COVID-19, podcenenie personálneho plánovania vo firmách, znižovaním záujmu mladej generácie o „čierne“ povolania v polygrafii a tým pádom presun žiakov na odbory, ktoré si nevyžadujú manuálnu zručnosť.

Absencia celoživotného vzdelávania taktiež neprispieva k udržateľnosti zamestnancov. V neposlednom rade je to aj určitá strata stavovskej hrdosti k remeslu pri slabej propagácii v médiách.

Čo sa týka nedostatku profesií, tak pretrváva v kľúčových pozíciách, ako je operátor tlače – tlačiar, technik dokončujúceho spracovania – priemyselný knihár, ale aj technickohospodárskych pracovníkoch, ako je majster, technológ, kalkulant, plánovač výroby ….

Ako ďalej? Aj tento rok sa podarilo získať žiakov pre študijný odbor operátor tlače – tlačiar. V rámci celého Slovenska je zabezpečovaná výuka na štyroch školách.

Je to stále málo, ale zachováva sa aspoň kontinuita vo vzdelávaní daného odboru. Potešiteľné je, že v Martine sú žiaci zapojení aj do duálneho systému vzdelávania, čím získavajú možnosť nadviazať užší vzťah k tlačiarni, ktorá s nimi podpísala zmluvu. Po skončení vzdelávania sa rýchlejšie zapoja do výrobného procesu u zamestnávateľa.

Polygraf-knihár, dlhodobo najproblematickejšia profesia, o ktorú je minimálny záujem a väčšina pracovníkov v dokončovacom spracovaní sú zaučení pracovníci. Tento odbor sa učí na štyroch školách.

Aj keď na pohľad vyzerá počet sľubne, až na školu v Martine, jedná sa o získavanie vedomostí pre ručnú knihársku výrobu a takíto absolventi sú len málo použiteľní v priemyselných tlačiarňach. V martinskej škole ide o dualistov, kde je veľký predpoklad zamestnania sa v branži.
Čo sa týka vzdelávania stredných odborných kádrov pre polygrafiu, ako sú technológovia, kalkulanti, plánovači, toto sa uskutočňuje v štvorročnom štúdiu s maturitou na „polygrafickej priemyslovke“ v rámci Strednej odbornej školy polygrafickej.

Čítať celý článok

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore