Edície 2015

„(Ne)súď knihu podľa obalu“

V tomto rozpornom duchu si mohli návštevníci 23. ročníka udeľovania cien v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2014 zapolemizovať, či je na knihe dôležitejší jej obal a prvotný dojem alebo obsah, ktorý je odkrytý až po jej dôkladnom prečítaní. I keď v súťaži ide najmä o vizuálne prevedenie prihlásených publikácií, odborná porota svoje hodnotenie realizovala komplexnejšie. Výtvarné a technické kritériá, grafická i polygrafická zložka knihy, jednoducho súbor prvkov, ktorých vysoká kvalita predurčuje povýšenie publikácie na malé umelecké dielo.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Cieľom súťaže bolo podporiť výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania neperiodických publikácií knižného charakteru, vydaných za uplynulý rok 2014. I tento rok to bola neľahká úloha, no vďaka dôkladnej analýze a vysokej miere odbornosti členov poroty na čele s jej predsedom, akademickým maliarom a ilustrátorom, prof. Dušanom Kállayom, sa podarilo zo 133 prihlásených knižných titulov vybrať 20 najkrajších. Odborná porota zložená z členov direktória, fotografov, grafických upravovateľov, ilustrátorov, polygrafov, výtvarných teoretikov a vydavateľov tak udelila ocenenia v niekoľkých kategóriách. Na slávnostnom odovzdávaní bol prítomný i minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, predseda Matice slovenskej Marián Takáč, ako aj predstavitelia Slovenskej národnej knižnice, Zväzu polygrafie na Slovensku a iných inštitúcií, ktorí odovzdali ceny v jednotlivých kategóriách.

Účastníci slávnostného odovzdávania ocenení.
Foto: Mária Baloghová 

Podľa slov predsedu, prof. Dušana Kállaya, zaznamenala porota veľký progres v kategórii Literatúra pre deti a mládež. „V tejto kategórii bolo cítiť pozitívny kvalitatívny nárast prílevu množstva nových autorov, ktorí prinášajú do knižnej tvorby vysokú mieru kreativity a nápaditosti, experimentu a svojského chápania knižného umenia.“ V tejto kategórii ocenili napríklad knihu Ema a ružová veľryba od Márie Lazárovej, česko-slovenský detský slovník Jak velbloud potkal ťavu od Márie Nerádovej a ďalšie.

Uviedol i fakt, že technologický pokrok je rovnako ako v iných oblastiach, i v oblasti grafických úprav kníh nápaditý a prínosný. „Počítačová technika hrá nezameniteľnú úlohu ako médium, alebo ako prostredník pri tvorbe knihy. Tieto konštatovania uvádzam rád, pretože knižná kultúra ožíva pre budúcnosť a zrejme nás ešte v mnohom prekvapí.“

Prof. Kállay prejavil spokojnosť pri udeľovaní cien v kategórii prác výtvarných a polygrafických škôl. „Som rád, že táto kategória je zaradená do súťaže, pretože v

ýkony študentov, i keď sú robené “na kolene”, dávajú svojím obsahom a spracovaním najavo vzťah k profesionálnej oblasti a takisto víziu, že sa môžeme tešiť na nové, živé a krásne knihy.“

Kniha od Henriety Moravčíkovej – Friedrich Weinwurm, architekt získala Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu  za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu.

Česko-slovenský detský slovník Jak velbloud potkal ťavu od Márie Nerádovej.

Naopak, v kategórií učebníc porota zodvihla výstražný prst a poukázala tak na veľmi nízku úroveň grafického spracovania týchto publikácií. Napriek tomu, že sú určené deťom, pôsobia nezaujímavo, bez nápadu a sú príliš zviazané s predpísaným konceptom. Paradoxne ide o knihy, ktoré nás formujú a väčšina z nás si ich pamätá po celý život. V tejto kategórii bola ocenená učebnica od Vladimíra Repáša a Ingrid Jančiarovej, Matematika pre 2. ročník ZŠ, druhý diel.

 Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.

 

 

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore