∷ Z aktuálneho vydania

Neurolab FMK UCM na konferencii „3D tlače v Trnave“

PP 5/2023

Vedci dokážu zistiť, ako sa skutočne cítite, keď sa na niečo pozeráte. Hoci aj na nový Citroën ë-C3

Karl Rogers povedal: „Keď sa pozerám na svet, som pesimistický, ale keď sa pozerám na ľudí, som optimista.” Ak napíšem v mene celej redakcie PrintProgress, že sa snažíme byť optimisti, je to pravda. Možno aj preto sme sa spolu s kolegami z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda aktívne zúčastnili konferencie „Dni 3D tlače“ v Trnave. Našou úlohou bolo skúmať emócie účastníkov konferencie, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili nášho neurovýskumu zameraného na nové produktové video Citroën ë-C3.

Čo bolo naším zámerom, a čo sme naozaj zistili, sa dozviete na nasledujúcich stranách.

Prečo je spotrebiteľská neuroveda dôležitá?

V tomto čísle časopisu PrintProgress vám predstavíme fascinujúci svet spotrebiteľskej neurovedy v praxi (využitie neurovedeckých metód a hlbšie porozumenie správania spotrebiteľov). Pomocou techniky EEG, fMRI, sledovania očí a GSR sa neurovedci zameriavajúci na spotrebiteľov, snažia sa zistiť „tajomstvá“ rozhodovania, ktoré

vedú spotrebiteľa k nákupu.

Výsledky realizovaného výskumu nám otvárajú okno do podvedomia ľudí. Tieto dáta nám pomáhajú porozumieť tomu, prečo konáme tak, ako konáme v danom momente. Taktiež nám poskytujú náhľad do toho, ako budeme (pravdepodobne) konať v budúcnosti. Pre neurovedcov zaoberajúcich sa spotrebiteľskou vedou predstavuje tento proces nielen pochopenie súčasnosti, ale aj predpovedanie budúcich nákupných rozhodnutí, čo môže firmám v praxi jednoducho pomôcť šetriť finančné prostriedky.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore