Edície 2016

Nová éra merania farebnosti

Nová polygrafická norma ISO 21647: 2013 (ISO 21647-2: 2013 pre hárkový ofset) už platí a začína sa zavádzať do praxe. Norma prináša pomerne významné zmeny pre hárkové a kotúčové (web) ofsetové tlačiarne. Norma okrem viacerých úprav jasnejšie definuje typy papierov, farebnosť pre primárne a sekundárne farby a nové TVI krivky. Veľký dôraz kladie aj na riešenie problematiky optických zjasňovačov (OBAS) obsiahnutých v tlačových papieroch, ktoré už dlhšiu dobu spôsobujú problémy, pri presnom meraní (CIE iluminant D50), aj pri prezeraní a kontrole výtlačkov.

Norma ISO 21647: 2013 je úzko previazaná aj s ďalšími normami, ktoré sú v platnosti a využívajú sa v oblasti polygrafického priemyslu. V tomto príspevku sa zameriame na dve normy, ktoré si zaslúžia pozornosť. Prvá je norma ISO 3664: 2009, ktorá sa zaoberá zdrojmi osvetlenia a definuje podmienky (pozorovateľa) pre pozorovanie a kontrolu farebnosti. Druhá norma ISO 13655: 2009 je dôležitá z pohľadu meracích zariadení a merania farebnosti. Norma sa venuje meracím zariadeniam a definuje podmienky pre spektrálne meranie.

 

X-Rite Exact

ISO 13655: 2009

Norma ISO 13655 revidovaná v roku 2009 určuje metódy merania a kolorimetrické výpočty využívané v grafickom priemysle. Podrobne definuje rôzne podmienky merania, čím pomáha zjednotiť používané postupy a pomáha vymieňať informácie pre hodnotenie a porovnávanie farieb.

ISO 13655 dokumentuje príslušné postupy výpočtov, prostredníctvom ktorých sa zo spektrálnych dát určia trichromatické zložky XYZ a súradnice v priestoru CIELAB. Štandard zahŕňa aj výpočet odchýlky farieb (vrátane odchýlky odtieňov), a v informatívnej prílohe aj výpočet odchýlky farieb CIE 2000. Štandard poskytuje aj využiteľný výpočet pre konverziu hodnôt pri meraní na bielej a čiernej podložke. Norma ISO 13655: 2009 je určená nielen pre meranie odrazových, ale i priesvitných predlôh, a dokonca aj objektov, ktoré svetlo vyžarujú – displeje.

Najnovšie vydanie normy ISO 13655 sa dá kúpiť prostredníctvom webových stránok ISO (www.iso.org).

O norme ISO 13655 a režimoch merania „M“

Ručné spektrofotometre sa bežne používajú na meranie farieb a správu farieb v grafických štúdiách a tlačiarenských prevádzkach. Mnohé z týchto prístrojov sú modely, ktoré boli zakúpené pred rokom 2011 (označujeme ich ako prístroje 1-generácie). Po tomto roku sa na trhu objavili prístroje novej tzv. 2-generácie, ktoré priniesli rozšírené možnosti merania tzv. režimy merania „M“, ktoré sú definované v norme ISO 13655: 2009. Tieto režimy boli vyvinuté z dôvodu rôznych potrieb a aplikácií. Norma ISO 13655: 2009, jasne definuje spôsoby merania a podmienky pre UV zložku vo svetelnom zdroji spektrofotometrov. Teraz definuje štyri režimy merania: M0, M1, M2, a M3.

Techkon SpectroDens

Ako v praxi fungujú režimy merania?

M0: „Dedičstvo režim“

Z čisto technického hľadiska, je režim merania M0 zastaraný. Meracie prístroje prvej generácie používané v grafickom priemysle nevyužívajú svetelný zdroj s definovanou ani stabilnou zložkou podielu UV žiarenia. Podmienky M0 predstavujú typické meranie bez akéhokoľvek filtra pri osvetlení vzorky zdrojom svetla blízkym CIE iluminantu A – volfrámová žiarovka, ktorá svojou charakteristikou nezodpovedá zdroju svetla CIE D50. Takýto zdroj osvetlenia používal a používa rad prístrojov, a to i pre meranie optickej hustoty (denzity). Preto podmienky M0 sú vhodné práve pre prípady, keď sa zo spektrálneho merania okrem kolorimetrických údajov zisťujú i optickej hustoty.

M2: „UV-Cut“

Režim merania M2 bol štandardizovaný tak, aby odrážal podmienky pre prehliadanie, ktoré je bez akéhokoľvek UV obsahu, ako v múzeu (tam sa preferujú osvetľovacie zdroje bez prítomnosti UV zložky). M2 je meranie bez UV (označované často ako UV-Cut), pri ktorom žiarenie vo vlnových dĺžkach pod 400 nm nesmie byť významné (či už je to zabezpečené priamo charakteristikou zdroja osvetlenia, alebo je žiarenie filtrované predtým, než dopadne na vzorku). Staršie zo spektrofotometrov vybavené UV-filtrom mali ignorovať účinok optických zjasňovačov, to bola myšlienka pre lepší výpočet ICC profilov.

Konica Minolta FD 5/7

M3: „Polarizačný filter“

Podmienky M3 predstavujú meranie s polarizačným filtrom, pričom musia byť splnené tiež podmienky M2. Režim M3 je vhodný pre meranie lesklých alebo ešte mokrých výtlačkov. Eliminuje lesklé povrchy. M3 sa využíva skôr pri denzitometrickom meraní. Väčšina noriem nedefinuje použitie polarizačných filtrov.

M1: „Dnes požadovaný režim“

Podmienky merania M1 využívajú zdroj odpovedajúci štandardnému osvetleniu CIE D50. Polygrafický priemysel používa štandardizované podmienky pre pozorovanie s cieľom minimalizovať problémy pri komunikácii v oblasti kontroly a posudzovania farebnosti. M1 je známy ako „režim D50“ alebo „režim s podielom UV“. Zdroj svetla v prístroji musí vytvoriť efekt/simuláciu CIE osvetlenia D50.

Barbieri SpectroPad2

Hlavným rozdielom (a zlepšenie) od predchádzajúcich riešení je, že v tomto režime sa spektrálne rozloženie energie z osvetľovacieho zdroja zbližuje s D50, teda relatívne množstvo UV a viditeľných vlnových dĺžok je teraz jasné a jednoznačne uvedené.

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.  

Pripravil: František Martančík, www.polygrafia-fotografia.sk

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore