Tlačové správy - Polygrafia

Novinové rotačky pod tlakom

: elektronických médií

Nemecký výrobca tlačiarenských strojov Koenig & Bauer (KBA), ktorý začiatkom marca oznámil rozšírenie sortimentu svojich výrobkov, aby uspokojil vysoký trhový potenciál v oblasti digitálnej tlače, uverejnil finančné výsledky skupiny za rok 2010.

[column col=”1/2″]Široká výrobková základňa znamená nové objednávky
Jarné oživenie trhu v roku 2010 priniesol rast počtu zákaziek celej skupiny na takmer 1,3 mld. €, čo je o 45,4 % viac ako v roku 2009, keď aj polygrafiu ovplyvnila hospodárska kríza. Počet zákaziek na hárkové rotačky sa zvýšil o 33,8 % na vyše 621 mil. € a na kotúčové a špeciálne rotačky vyskočil dokonca o 58,2 % na viac ako 663 mil. €. Počet rozpracovaných zákaziek v rámci skupiny ku koncu roka 2010 dosahoval 31,6 %, čo predstavuje skoro 441 mil. €. Nadpriemerné tempo rastu dosiahol druhý najväčší svetový výrobca tlačiarenskej techniky vďaka širokému sortimentu výrobkov, v ktorom možno nájsť výrobky tak pre veľké trhy, napr. tlačové stroje na komerčné účely, potlač obalov a tlač novín, ako aj pre menšie segmenty trhu, ktoré natoľko nepodliehajú výkyvom dopytu, napr. na dekoratívnu potlač kovov, tlač označovacích kódov a materiálov pre oblasť bezpečnosti.[/column]

[column col=”1/2″]Dopyt po hárkových a špeciálnych tlačiarenských strojoch vyšší ako záujem o kotúčové rotačky
Po citeľnom, dva roky trvajúcom znížení dopytu v dôsledku ekonomickej krízy a po zmenách štruktúry trhu objem predaja celej skupiny vlani vzrástol o 12,3 % na 1,18 mld. € (2009: 1,05 mld. €). Objem predaje ofsetových hárkových strojov dosiahol 551,1 mil. €, čo je o 15,1 % viac ako v roku 2009. Napriek tomu, že divízia kotúčových a špeciálnych strojov začala rok 2010 s oveľa nižším stavom rozpracovaných zákaziek a dopyt po veľkých novinových rotačkách bol nepriaznivo ovplyvnený konkurenciou elektronických médií, nakoniec sa jej podarilo dosiahnuť zvýšenie obratu o 9,8 %, čo predstavuje 628 mil. €. V 2. polroku sa síce oživil dopyt po hárkových strojoch s niekoľkými tlačovými jednotkami, ale aj tak celkovo zostal pod predkrízovou úrovňou. Najviac objednávok na novinové stroje, čo je segment, kde má KBA vedúce postavenie na trhu, prichádzalo z Nemecka a z ďalších európskych krajín.[/column]

 

[column col=”1/2″]Prevádzkový zisk vzrástol viac ako dvojnásobne
Na hlavnom trhu spoločnosti KBA, ktorým sú hárkové, kotúčové ofsetové a novinové rotačky, má prebytok kapacít na strane ponuky tvrdý dopad na ceny. Napriek tomu sa však KBA vďaka dvojcifernému zvýšeniu príjmov a úsporám nákladov podarilo zvýšiť prevádzkový zisk viac ako dvojnásobne, z 8,7 na 22,2 mil. €. KBA síce zaznamenala stratu 6,9 mil. € (v roku 2009 to bolo 6 mil. €), no podarilo sa jej zvýšiť zisk pred zdanením za celou skupinu z 2,7 mil. € v roku 2009 až na 15,3 mil. €. Aj čistý zisk 12,5 mil. € podstatne prekročil úroveň 6,6 mil. € v roku 2009. Po dvojročnom nevyplácaní dividend predloží správna a dozorná rada júnovému valnému zhromaždeniu návrh na výplatu dividend za obchodný rok 2010 vo výške 0,3 € na akciu.[/column]

[column col=”1/2″]Stabilné financie vytvárajú priestor na inovácie
V oblasti výroby tlačiarenskej techniky je KBA v inováciách a technologickom pokroku považovaná za vedúcu sílu. Napriek úsporným opatreniam dosahovali vlani investície do výskumu a vývoje viac ako 4% celkového objemu predaja skupiny. Ku koncu roka bola KBA v hodnotení Patent Scorecard™ časopisu Wall Street Journal v USA zaradená na 24. miesto z najlepších 50.

Hoci sa objem predaja na domácom (nemeckom) trhu začína opäť zvyšovať, dosiahol podiel exportu KBA historickú výšku 88,5 % (2009: 84,5 %). Vzhľadom na hospodársku situáciu v EÚ sa objem predaja v Európe (okrem Nemecka) prepadol na 28,5 %, čo je značný pokles v porovnaní s historickým priemerom vyše 50 %. Prvý raz v 194-ročnej histórii KBA bol objem predanej produkcie do Európy (bez Nemecka), tradične najväčšieho trhu skupiny, prekonaný predajom do Ázie a Tichomoria, ktorý tvoril 29,4 % celkového exportu. Najviac k tomu prispel dopyt po hárkových rotačkách z Číny. Rastúci dopyt z krajín Ďalekého východu je zreteľný v celom nemeckom priemysle. Napriek výraznému zvýšeniu objemu predaja sériovo vyrábaných tlačiarenských strojov do Severnej Ameriky spôsobil pokles dopytu po novinových kotúčových rotačkách zníženie celkového objemu predaja skupiny z 13,9 na 10 %. Prudko však vzrástol záujem na latinskoamerickom a africkom trhu, keď sa celkový objem predaja do týchto regiónov zvýšil z 12,1 % v roku 2009 na vlaňajších 20,6 %.[/column]

zdroj: KBA

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore