Tlačové správy - Polygrafia

Nový hĺbkotlačový stroj v Chemosvite Folie, a. s., vytlačí jedenásť farieb

Vklad do budúcnosti
Investície sú vkladom do budúcnosti. Vytvárajú predpoklad pre rozvoj výroby v ďalšom období. Túto skutočnosť si dobre uvedomujú v podtatranskom Chemosvite, a. s., kde za ostatných takmer dvadsať rokov investovali do rozvoja okolo 250 mil. eur a z toho polovica smerovala do rozvoja výroby fólií. Flexibilné obaly z produkcie dcérskej spoločnosti Chemosvit Folie, a. s., si našli svojich zákazníkov v tuzemsku i v zahraničí – a to nielen u významných nadnárodných výrobcov cukroviniek, keksov a chipsov, ale i na trhu balenia napr. hygienických produktov. Nakupujú ich zákazníci z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka, štátov Beneluxu, Ukrajiny, Ruska, pobaltských krajín a z ďalších štátov Európy.

11 farieb rozširuje ponuku
Konkurencia je obrovská, a preto filozofia držať krok s vyspelým svetom je o udržaní si svojich neľahko vybudovaných trhových pozícií. Tým viac, keď tri štvrtiny produkcie fólií idú na export. Chemosvit v rozvoji spolupracuje s renomovanými svetovými dodávateľmi ako sú Windmöller&Hölscher, Brückner, Comexi, Soma a ďalší. Všetky špičkové zariadenia spĺňajú najvyššie kritériá v oblasti prípravy tlače a potlače, i ochrany životného prostredia. Najnovšou investíciou, ktorá bola slávnostne uvedená do skúšobnej prevádzky na jeseň minulého roku, bol 11-farebníkový hĺbkotlačový stroj Heliostar od nemeckej firmy W&H. Aj keď ide už o šiesty špičkový tlačový stroj, ktorý spoločnosť zakúpila od roku 1994, je dobré túto udalosť zaznamenať – veď si táto investícia, spolu s nákladmi na vyvolané súvisiace zariadenia, vyžiadala 8 miliónov eur. A to je v dnešnej dobe prehlbujúcej sa všeobecnej finančnej krízy nemalý náklad. A určite nie je bez zaujímavosti, že zároveň ide o najväčšie zariadenie, aké bolo v spoločnosti Chemosvit Folie, a. s., doteraz inštalované. Dodávateľ ho dopravil celkom na 22 kamiónoch. Montáž stroja trvala, od podpísania kontraktu v auguste 2011, zhruba rok. Organizačne i technicky celú túto náročnú akciu zabezpečil odbor technicko-investičného rozvoja a starostlivosti o majetok akciovej spoločnosti Chemosvit, v spolupráci s dodávateľmi. „Rozhodujúce argumenty pri nákupe tohto stroja sa týkali spoľahlivosti, produktivity, bezpečnosti a kvality vyrábaných produktov a tiež flexibility ponúkaných služieb,“ uviedol predseda predstavenstva a. s. Chemosvit a zároveň výkonný riaditeľ Chemosvit Folie, a. s., Jaroslav Mervart pri spustení stroja. „V dobe krízy sa nárast a klesanie dopytu veľmi mení a práve tento stroj nám ponúka kapacitnú rezervu, ktorá dokáže uspokojiť tak štandardné, ako aj mimoriadne požiadavky klientov napríklad v sezóne. V čase, keď veľa výrobcov odstavovaním výroby predlžuje dodacie termíny, my naopak posilníme našu strategickú výhodu rýchlych dodávok. Našim zákazníkom ponúkame zvýšenie kvality produktov, nové možnosti v oblasti grafického dizajnu obalov, a tiež zvýšenie flexibility ponúkaných služieb,“ konštatoval výkonný riaditeľ. Bonusom bolo dvadsať nových pracovných miest. „Dá sa povedať že zamestnanosť u nás je momentálne stabilná, a to aj vďaka takýmto novým investíciám, pretože bez nich by, predpokladám, trend zamestnanosti bol klesajúci. Táto nová investícia pomáha udržať a zároveň aj vytvoriť nové pracovné miesta,“ dodal predseda predstavenstva Chemosvitu, ktorý s 2300 zamestnancami patrí k najväčším zamestnávateľom v podtatranskom regióne.

Flexibilita je nevyhnutná
Garančné skúšky potvrdili špičkové parametre stroja, ktorý zabezpečuje vysokokvalitnú produkciu potlačených flexibilných fólií pri rýchlostiach až do 450 m/min, čo v praxi znamená 235 000 bm fólie potlačenej za 1 deň, resp. 7 mil. bm fólie potlačenej za mesiac. Tak stroj s tlačovou šírkou do 1300 mm významne rozšíri kapacitné možnosti výrobcu obalov a umožní uspokojiť narastajúce požiadavky zákazníkov. Prvý 11-farebníkový stroj v Chemosvite Folie tak umožní tlač aj tých najnáročnejších motívov na potravinárskych obaloch. „Garantujeme rýchlosť, opakovateľnosť a vysoký štandard hygienickej bezpečnosti balenia potravín,“ zdôraznil Ing. Jaroslav Mervart. Stroj má tiež výborne prepracovaný systém zakoncentrovania emisií a následne ich likvidácie, čo má významný vplyv na zlepšenie životného prostredia v meste Svit, ako aj v celej podtatranskej oblasti. V rovnakom období sa doplnili aj ďalšie zariadenia do výroby tlačových foriem, do oddelenia kašírovania a rezania. Zakúpilo sa tiež ďalšie gravírovacie zariadenie. Po rozsiahlych úpravách a presťahovaní galvanozariadení do nových priestorov bola galvanizačná linka doplnená o pomeďovacie zariadenie, alkalické pomeďovacie zariadenie, elektrolytické odmasťovacie zariadenie a chrómovacie zariadenie, vrátane brúsiaceho zariadenia. Ďalšie investície smerovali do rozvoja a rozšírenia osvitovania, pre ktoré bolo zakúpené nové laserové osvitovacie zariadenie. Služby pre zákazníkov rozšírilo zariadenie na laserovú perforáciu. Chemosvit Folie disponuje dnes niekoľkými desaťfarebníkovými a osemfarebníkovými hĺbkotlačovými i flexotlačovými strojmi od renomovaných svetových firiem, ktoré sú koncentrované do dvoch nových priemyselných halových komplexov potlače. Nový stroj ďalej zlepšuje konkurencieschopnosť firmy Chemosvit Folie, a. s., na európskom trhu. Podľa vyjadrenia Ing. J. Mervarta, „trhy dnes ovládajú flexibilní výrobcovia a preto je nevyhnutné investovať aj v čase krízy“.

Eva Potočná

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore