Edície 2016Edície časopisu

Nový papierenský stroj pre Mondi SCP

 

 

Počas verejného prerokovania v Ružomberku boli vysvetlené výhody nového papierenského stroja. V prípade schválenia by nová 310-miliónová investícia v Ružomberku ponúkla významné príležitosti pre závod a región.

Zástupcovia spoločnosti Mondi SCP sa v novembri zúčastnili verejného prerokovania v Ružomberku, ktoré organizovalo mesto a okolité obce. Prerokovanie bolo pre verejnosť príležitosťou vypočuť si informácie zo správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie EIA. Tá bola vypracovaná v súvislosti s projektom spoločnosti Mondi SCP na vybudovanie nového papierenského stroja v závode v Ružomberku, ktorý spoločnosť v októbri predložila na Ministerstvo životného prostredia. „Hodnotiaca správa EIA je dôležitý dokument hodnotiaci vplyvy nového papierenského stroja na životné prostredie. Na štúdii pracovali desiatky expertov zo Slovenska a zahraničia. Výsledkom štúdie je, že projekt je environmentálne akceptovateľný, bez podstatného nepriaznivého vplyvu na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva,“ pripomína Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP.

„Verejné prerokovanie bola skvelá príležitosť stretnúť sa so zástupcami miestnych obcí v záujme transparentného prerokovania environmentálnych tém a významu nového papierenského stroja pre región a závod v prípade, že by bol projekt realizovaný. História a tradícia patria nepochybne medzi silné stránky papierenského priemyslu v Ružomberku, no v snahe o pokračovanie v tejto tradícii a o úspešný rozvoj priemyslu v budúcnosti, je tiež dôležité myslieť na budúcnosť,“ vysvetľuje Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP.

Popri najmodernejšej technológii, ktorá zabezpečuje ekologicky šetrnú výrobu, bude mať investičný projekt pozitívny dopad na hospodársky rozvoj regiónu tým, že dôjde k vytvoreniu približne 100 nových stálych pracovných miest. Okrem toho bude do realizácie projektu zapojených aj množstvo dodávateľov.

„Dnes stojíme na prahu budúcnosti a máme príležitosť ďalej modernizovať a investovať do najmodernejších technológií, ktoré prinesú prospech pre región a závod tým, že podporia našu miestnu ekonomiku a zároveň budú minimalizovať dopad na životné prostredie,“ uzatvára B. Peschek.

V čase výsledkov hospodárenia za rok 2015 ohlásila skupina Mondi investíciu vo výške 310 miliónov eur do nového stroja na výrobu kartónu s bielym povrchom s produkciou 300 000 ton v jednom zo svojich závodov v Ružomberku na Slovensku, ako aj do modernizácie celulózky. Realizácia projektu však podlieha získaniu daňových stimulov od Európskej komisie a získaniu potrebných povolení. EIA je súčasťou regulačného procesu povoľovania a vyžaduje si súhlas od Ministerstva životného prostredia.

Prieskum realizovaný spoločnosťou EMGE na malé formáty: v roku 2016 skupina Mondi obsadila, ôsmykrát po sebe, prvé miesto za dosahované výsledky v hodnotení závodov

Papiere značiek Color Copy, IQ, a MAESTRO® vyrábané skupinou Mondi sa v rámci Európy umiestnili v prvej päťke v oblasti povedomia o značke.

Mondi, medzinárodná spoločnosť vyrábajúca obaly a papier, sa so svojimi závodmi divízie Uncoated Fine Paper opäť, aj v roku 2016, umiestnila na prvom mieste v rámci prieskumu realizovanom spoločnosťou EMGE a opäť si vylepšila svoje najlepšie hodnotenie z roku 2015. Pokiaľ ide o povedomie o značke, obsadili papiere Color Copy, IQ a MAESTRO® v Európe 3 z 5 najvyšších miest. Snegurochka je najznámejšou značkou v Rusku a na Pobaltí, kde túto značku spomenulo 80 % účastníkov prieskumu.
„Z výsledkov prieskumu EMGE máme nesmiernu radosť a to predovšetkým z toho, že sme ôsmykrát po sebe obsadili v Európe prvé miesto za dosahované výsledky v hodnotení závodov,“ povedal Johannes Klumpp, marketingový a obchodný riaditeľ divízie Mondi Uncoated Fine Paper.

„To, že sme sa umiestnili na prvom mieste v Európe v hodnotení dosahovaných výsledkov za oblasť spoľahlivosti dodávok – podľa prieskumu najdôležitejší faktor –
a za oblasti produktovej škály, zákazníckeho servisu, inovatívneho marketingového prístupu a alternatív obalov,  je dôkazom nášho zamerania sa na potreby zákazníkov
a nadšenia pre inovácie a neustále zdokonaľovanie,“ vysvetlil. Najlepšie bol vynikajúci sortiment výrobkov Mondi Uncoated Fine Paper hodnotený v Rusku.

Prieskum realizovaný spoločnosťou EMGE, ktorý porovnáva značky a dodávateľov, skúmal v roku 2016 imidž závodov vyrábajúcich biely kancelársky papier a ich značky v západnej a strednej Európe. Táto správa prezentuje výsledky prieskumu realizovaného naprieč všetkými sektormi (obchodníci s papierom, výrobcovia pôvodných zariadení/OEMs a distribútori kancelárskych potrieb/OSDs). Prieskum sa zameriava na závody a ich značky, pričom sleduje povedomie zákazníkov, dôležité faktory a výsledky dosahované v rámci značky/ závodu.

„Naším cieľom je aj naďalej vynikať v tom, čo je dôležité pre našich zákazníkov: spoľahlivosť dodávok tých správnych výrobkov v správny čas a vynikajúci zákaznícky servis, každý deň,“ dodáva J. Klumpp.

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore