PrintProgress VideoKonferencia 2018

Prezentácie z konferencie PrintProgress 2018 (video)

Odborná konferencia, ktorá každoročne do priestorov trnavského hotela Holiday Inn priláka množstvo odborníkov pôsobiacich v segmente polygrafie a súvisiacich odvetviach. Za 4 roky pôsobenia privítala na svojej pôde manažérov nielen zo Slovenska, ale i z okolitých krajín. 

4. ročník konferencie organizuje VELDAN, spol. s r. o. (PrintProgress, ProgressLetter, Agroprogress) a vydavateľstvo Mafra SLOVAKIA, a.s. (Hospodárske noviny).

 

English version of programme 

 


Program 21.6.2018

1. Blok: 9:15 – 10:35

POLYGRAFIA – MÉDIÁ – TLAČ – ZÁKAZNÍK DNES A ZAJTRA – NOVÉ TRENDY, KTORÉ UDÁVAJÚ SMER ODVETVIA 

9:00 – 9:15 Marian Hains, riaditeľ vydavateľstva VELDAN, Úvodné slovo  


9:15 – 9:35 Peter Blublaprezident Zväzu polygrafie na Slovensku

Vývoj polygrafie a perspektíva odvetvia v Čechách a na Slovensku

 


Zdeněk Sobotaprezident Svazu polygrafických podnikatelů v Českej republike  Vývoj polygrafie a perspektíva odvetvia v Čechách a na Slovensku

 

 


9:35 – 9:55 Mark Stephenson, Product Manager Digital Printing and Press Systems Graphic Systems EMEA, FUJIFILM – Nové trendy a zákaznícka orientácia v digitálnej tlači a polygrafii  

 

 


9:55 – 10:15 Dagmar Ringel, riaditeľka marketingu a komunikácie Koenig & Bauer, Radebeul/ Wurtzburg, Nemecko –  Revitalizácia priemyslu so silnými koreňmi – spájanie inovácie s tradíciou

 

 


2. Blok: 11:00 – 12:30

TECHNOLOGICKÉ TRENDY OVPLYVŇUJÚ POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV ALEBO POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV OVPLYVŇUJÚ TECHNOLOGICKÉ TRENDY?

11:00 – 11:20 Martin Bělík, marketingový a produktový manažér Dataline Technology, a. s., Česká republika – Možnosti inovácie v modernej firme zamerané na zefektívnenie jej fungovania

11:20 – 11:40 Sascha Fischer, Senior produktový a Key account manažér, Koenig&Bauer, Radebeul/Wurtzburg, Nemecko – Inovatívne riešenia prevyšujú očakávania zákazníkov

 

 


11:40 – 12:00 Peter Laukoproduktový manažér Konica Minolta – Tlačiť vieš, skrášľuj!

 

 

 

12:00 – 12:20 Daniel Adam, konateľ 3Dees Industries, s. r. o., Česká republika – Moderné 3D technológie tlače a aplikácie

 

 


12:20 – 12:40 Josef Fleissig, produktový manager pre produkčnú tlač Ricoh, Česká republika – DTG (Direct to Garment Printers)

 

 


12:40 – 13:00 Ľuboš Beko, obchodný riaditeľ Heidelberg Slovensko, s. r. o. –  Ako sa menia dodávateľské obchodné modely v polygrafii?

 

 

 


3. Blok:  14:00 – 16:00

POLYGRAFIA ORIENTOVANÁ NA POTREBY ZÁKAZNÍKA, NASTAVENIE MARKETINGOVÝCH STRATÉGIÍ, PROCESOV A TECHNOLOGICKÉHO PARKU NA ÚSPECH NA TRHU.   

14:00 – 14:20 Fabian FrenzelDirector Innovation / Marketing UNITEDPRINT SE, Radebeul, Nemecko  24/7 zákaznícky servis, web to print alebo ako polygrafia ide v ústrety svojim zákazníkom

 

 


14:20 – 14:40 František Oľha,  Cofin, Prešov – Nastavenie technologického parku malých a stredných Polygrafických firiem so zreteľom na aktuálne potreby zákazníkov

 

 


14:40 – 15:00 Petr Jetel, produktový manažér Xerox, Česká republika – Malonákladová výroba obalov

 

 

 


15:00 – 15:20 Ľudovít Karpinský, konateľ Typoset, s. r. o., Bratislava Fine Art Print – tlač najvyššej možnej kvality

 

 


15:20 – 15:40 Anton Puškár, technický riaditeľ M&P, spol. s r. o., Žilina – Esko Equinox – tlač v rozšírenom farebnom gamute CMYKOGV

 

 


Program 22.6.2018  workshopy

Zoznam workshopov: 

BLOK A:   9:00 – 12:30   –  Manažment polygrafickej výroby

 1. 9,00 hod – 10,00 hod

Martin Bělík

DataLine Technology, a.s.

Aby Vaša tlačiareň fungovala aj o 5 rokov.

 

 • podrobný rozbor jednotlivých kategórií zákaziek a polygrafických zariadení,
 • analýza vývoja v blízkom období,
 • workshop by mal uľahčiť úvahy o smerovaní vašej tlačiarne v najbližších rokoch,
 • workshop je určený hlavne, ale nielen pre majiteľov ofsetových a obalových tlačiarní.

2. 10,15 hod – 11,15 hod

Michal Kourek

obchodný manažér CICERO Stapro Group s. r. o.  pre ČR a SR

Finanční nástroje MIS. Sběr produkčních dat, kontrola výroby a motivace zaměstnanců.

 • zber produkčných dát, kontrola kvality a motivácia zamestnancov,
 • finančné plánovanie, definícia sadzieb výrobných stredísk, stanovovanie marží,
 • prezentácia kontroly plnenia plánu a to v rovine kapacitnej (množstvá a charakter zákaziek) a v rovine realizácie,
 • možnosti zberu produkčných dát a motivácia zamestnancov na základe kvality a kvantity odvedenej práce.

3. 11,30 hod – 12,30 hod

Jaroslav Švejda

Heidelberg Praha, s. r. o.

Kde hľadať úspory v riadení výroby, aby bola tlačiareň zisková

 


BLOK B:   9:00 – 12:30   –  Moderné technológie, trendy a zvyšovanie kvality výroby

 1. 9,00 hod – 10,00 hod

Peter Lauko, Matúš Bernát

Konica Minolta

Tlačiť vieš, skrášľuj! Príprava tlačových dát pre zušľachtené výstupy. Ako na to?

 • ako jednoducho pripraviť tlačové dáta pre zušľachtenie vašich výstupov,
 • ukážka toho, že parciálne 3D lakovanie, zlatenie alebo metalické efekty nie sú tak zložité, ako sa na prvý pohľad zdajú,
 • predstavenie a ukážka digitálnej technológie, vďaka ktorej aj vy budete vedieť nielen tlačiť, ale aj zušľachťovať svoje výtlačky. Získate tak komplexné technické informácie o najnovších technológiách, ktoré potom môžete využiť vo svojej praxi,
 • workshop je určený nielen pre tlačiarov, ale aj kreatívcov a majiteľov tlačiarní,
 • workshop bude plynule nadväzovať na prednášku Petra Lauka v rámci predchádzajúceho dňa konferencie PrintProgress.

2. 10,15 hod – 11,15 hod

Anton Puškár

M&P, spol. s r.o.

 Kontrola kvality – normy, kalibrácie a nástroje na jej sledovanie. 

 • prístroje, softvér a postupy, ako korektne pracovať s farebnou informáciou od zadania na vstupe až po tlač a dokončenie,
 • odpovede na otázky, kedy a ako použiť tlačové normy a ako definovať pravidlá a tolerancie,
 • základne princípy PSO (Process Standard Offset), rozdiely medzi FOGRA a UGRA prístupom.
 • workshop bude vykonávaný na meracej technike x-rite, ako sú spektrofotometre e-xact, eye 1 pro meracia lišta Intellitrax,
 • kedy je lepšie použiť spektrálne dáta a merania  a kedy je vhodnejšie použiť denzitotometer. Postupy a metodiky budú prezentované pomocou špičkového softvéru na vyhodnocovanie „PressSign“ od firmy Bodoni.
 • prezentácia kalibrovaných svetelných zariadení Just, ktoré sú nevyhnutné  na korektné zobrazenie predlôh, nátlačkov a výtlačkov, ako aj ukážky, ako sa vykonáva korektný softproof a ako sa vyhodnocuje kvalita osvetlenia z hľadiska normy,
 • prezentácia nástrojov na kontrolu vstupných dát (tzv. preflight) a nástroje na korektné nastavenie ripovacích a konverzných programov,
 • workshop bude vedený v duchu noriem a princípov Ugra metodiky.

3. 11,30 hod – 12,30 hod

Daniel Adam

konateľ 3Dees Industries, s. r. o.

Praktická aplikácia 3D tlače v priemysle a polygrafii.

 • prezentácia praktických ukážok 3D technológie všade okolo nás.

BLOK C:   9:00 – 12:30   –  Marketingové trendy a opatrenia na kvalitnú komunikáciu so zákazníkmi

 1. 9,00 hod – 10,00 hod

Dušan Peško

Konzultant pre  GDPR

GDPR je tu! Očakávania a realita. (Návod na prípravu firmy ako pracovať s ochranou osobných údajov v súlade s nariadením EÚ.)

 • stručný prehľad toho, ako sa GDPR týka spracovania údajov vašich zamestnancov, vašich odberateľov, či iných osôb,
 • na čo musíte myslieť v súvislosti s organizáciou práce, softvérom a výpočtovou technikou, ako aj to, čo všetko GDPR ovplyvní v súvislosti s vašimi dodávateľmi a odberateľmi,
 • najdôležitejšie ustanovenia GDPR s ohľadom na tie, ktoré sa týkajú firiem.
 • nové pojmy, ktoré GDPR zavádza a zoznámite sa s právami, ktoré budú od vás môcť vyžadovať zamestnanci alebo zákazníci,
 • prehľadný 10-bodový návod, pomocou ktorého sa pripravíte na GDPR, zostavíte si plán, a potom ho zrealizujete a uvediete do praxe,
 • praktických ukážky na zoznámenie sa s dokumentáciou k GDPR, klasifikáciou informačných systémov, analýzou rizík, vzormi súhlasov a vzormi hlásení či žiadostí.

2. 10,15 hod – 11,15 hod

Ľudovít Karpinský

Typoset

Certifikovaný nátlačok podľa Fogra 51 a Fogra 52 a jeho použitie v predtlačovej príprave a pri tlači.

 • čo je certifikovaný nátlačok a na čo slúži?
 • aké sú konkrétne dôvody zavedenia novej normy pre tlač a nátlačkovanie, aké sú zmeny v novej norme oproti staršej verzii a prehľad o novinkách v norme ISO 12 647-2: 2016,
 • ICC profily a ich implementácia do CMS workflow,
 • problematika automatickej konverzie farebnej definície na novú normu a prístupy k revízii definície farebnosti podľa starších noriem,
 • diskusia o problematike dotlače titulov definovaných podľa starej normy a diskusia o problematike novej normy pri procesoch nie podľa FOGRA 51 a 52, ako aj ukážky certifikovaných nátlačkov podľa starej a novej normy.

3. 11,30 hod – 12,30 hod

Vladimír Yurkovic

Yurkovic Design studio, s.r.o.

Brandbuilding a príprava kampane

 


*zmena programu vyhradená

Predpokladaný počet účastníkov je 150 osôb

 

Chcem sa registrovať na konferenciu

Prostredníctvom mediálnych partnerov bude v dostatočnom predstihu zabezpečená propagácia participujúcich reklamných partnerov a samotnej konferencie.

Prezrite si témy, ktoré odzneli na konferencii PrintProgress 2016, či atmosféru z nej vo fotogalérii PrintProgress 2016.

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore