Edície 2015

O smerovaní konvenčnej sitotlače a digitálnej tlače

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) v spolupráci s partnerskou organizáciou z Českej republiky (ASDČR), s podporou Európskej federácie sitotlačových zväzov FESPA pripravil v poradí už 11. medzinárodný seminár pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov Bill 11, ktorý sa konal v dňoch 2. – 3. októbra 2015 v Piešťanoch.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 80 registrovaných účastníkov, prevažne zástupcov firiem podnikajúcich v odbore. Nechýbali však ani zástupcovia stredných odborných škôl s umeleckým zameraním a hlavne študenti. Pozvanie prijali aj významní predstavitelia národných zväzov zo zahraničia: Jacek Stencel z Poľska, Zdeněk Fidranský z Českej republiky, Christian Duyckaerts – člen výboru FESPA  z Belgicka, Chris Smith, bývalý vedúci oddelenia pre servis  Európskej federácie sitotlačových zväzov FESPA zo Spojeného kráľovstva a guru v odvetví sitotlače Artem Nadirashvili, zo  spoločnosti MidiPrint z Ruskej federácie.

Podľa vyjadrenia Ľudovíta Bartoša, sekretára SZSDT, organizátori tohtoročné podujatie zamerali na problematiku a smerovanie konvenčnej sitotlače a digitálnej tlače. Prioritou bolo poukázať na viacero možností aplikovania tlačových efektov v klasickej sitotlači a tiež na nové trendy pre technológiu digitálnej tlače. Tá rýchlo napreduje a čoraz viac preniká aj do segmentu, ktorý bol pred niekoľkými rokmi výsadou sitotlače. Prepojenie jednotlivých technológií pri tvorbe výsledného produktu s cieľom získať reprodukovateľnú presne definovanú farebnosť vyžaduje precízne meranie a priebežnú kontrolu. A práve problematike merania, manažovania a spravovania farieb bola venovaná významná časť príspevkov.

Blok prednášok odštartoval v prvý deň Christian Duyckaerts z Belgicka, ktorý svoju prezentáciu zameral na oblasť tvorby a realizáciu reklamy (signmaking) a komplexné služby pre zákazníka. Jeho firma, sa snaží podnikať v celej Európe a jej sloganom je „Myslíme globálne a konáme lokálne“. Firma ponúka klientom komplexné služby: poradenstvo, návrhy, 2/3D dizajn, tlač, inštalácie  a ďalšie služby. Ako poznamenal, zameriavajú sa hlavne na to,  aby ich aktivity pomohli zvýšiť predaj klientových produktov. Sústreďujú sa predovšetkým na cielenú efektivitu.

V druhej časti svojho vystúpenia Christian Duyckaerts prezentoval výsledky celosvetového prieskumu FESPA, ktorý bol zameraný na oblasť sitotlače a širokoformátovej digitálnej tlače. Výsledky potvrdzujú určitý optimizmus, nároky klientov sa zvyšujú a narastá dopyt po komplexných službách. Mení sa produktový mix z dôvodu vývoja technológií, čo vedie od masovej produkcie k masovej personalizácii. Digitálne technológie sú hnacou silou pre tieto zmeny, čo sa prejavuje v potlači textilu v odevnej, dekoračnej, obalovej i priemyselnej oblasti (viac informácií o tomto prieskume bude publikovaných v samostatnom príspevku).

Výroba termotransferov s využitím sitotlače a ich aplikovanie pri tvorbe reklamných predmetov je veľmi aktuálna tematika. Stefan Schlosser, zástupca švajčiarskej firmy BEZEMA, prezentoval systém Aquaflex – technológiu tlače transferov vodnými farbami. Čerstvou novinkou, o ktorú sa podelil vo svojom príspevku, je systém tlače farbami na báze silikónu.

Priamu potlač textilu na digitálnych zariadeniach Brother a zariadeniach DTG prezentoval James Simonsen, zástupca firmy Šicí technika Brother s. r. o. Prostějov, Česká republika. Ako povedal, dopyt po zariadeniach na digitálnu potlač textílií bude narastať. Podľa aktuálnych prieskumov bude v nadchádzajúcich rokoch digitálna tlač vhodnou alternatívou sitotlače, špeciálne pre produkciu malého počtu potlačených kusov, respektíve v prípade už spomínanej personifikácie produktov. Aktuálna situácia v praxi naznačuje, že mnohí sitotlačiari už sledujú tento trend a používajú digitálne tlačiarne. V súčasnosti môže byť limitujúcim faktorom pomerne vysoká cena digitálnych zariadení, avšak je predpoklad, že v krátkom čase bude postupne dochádzať k jej znižovaniu.

Rudolf Gašparovič a Rostislav Vystrčil jr., zo spoločnosti Spandex Slovakia, prezentovali možnosti spracovania vytlačenej produkcie pre oblasť darčekových predmetov na zariadení Mimaki CLF-605RT. Tento relatívne malý kompaktný plochý stolný rezací ploter je ideálnym riešením pre malosériovú výrobu obalov a výrobu prototypov. Druhú časť svojho príspevku venovali príprave povrchu materiálov pre digitálnu potlač pomocou tzv. „primerov“. Ukázali, že iba vhodný typ pomocného prípravku umožní zabezpečiť požadovanú adhéziu farby na potláčaný materiál.

Tlač špeciálnych efektov

Radek Stemberk, Visma s.r.o., Žďár nad Sázavou, ČR spolu s Robertom Haasom, SITASERVIS s. r. o., Praha, ČR, pripravili tematicky pútavú prednášku o aplikovaní špeciálnych efektov na textil technológiou sitotlače. V súčasnosti nastáva oživenie a efekty sa začínajú aplikovať čoraz častejšie. Trendom v ČR sú 3D farby, glitre a aplikácie „discharge“ technológiou. Podmienkou pre realizáciu špeciálnych efektov sú správne vyrobené šablóny. Problematika výroby šablón je veľmi obšírna, preto sa jej budeme venovať podrobnejšie v budúcich vydaniach časopisu. Z pohľadu odborného zamerania patril tento príspevok medzi najlepšie, ktoré odzneli na Bill 11.

Marián Vlček, BARK s. r. o., Bratislava, prezentoval špeciálne plastové fólie (Finlens 3D) a aplikačný softvér pre tlač 3D obrazov.

 

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore