Edície 2015Edície časopisu

„ Odvážne ciele si vyžadujú opatrné rozhodnutia. “

O podnikových zmenách, príležitostiach i potrebe inovácií v polygrafickom sektore sme sa po takmer roku rozprávali s riaditeľkou spoločnosti ADC MEDIA a. s., Ing. Ingrid Szabóovou a výrobným riaditeľom Zoltánom Nagyom.

 

V decembri minulého roka sme navštívili vašu spoločnosť rovnako za účelom rozhovoru. K akým zmenám ste pristúpili po takmer trištvrte roku?

I. S.: Som veľmi rada, že sa nám podarilo dokončiť konsolidáciu spoločnosti a najmä spracovať stratégiu pre budúce úspešné fungovanie ADC MEDIA. Mám pocit, že stanovenie si priorít a reálnych cieľov bolo pre nás veľmi dôležitým krokom a základným stavebným kameňom k napĺňaniu celej stratégie. Áno, rada by som povedala, že máme nový hárkový stroj, digitálny stroj i rotačný stroj, ale toto nie je odvetvie, kde by sa dali urobiť rozhodnutia zo dňa na deň. Preto zostávame nohami na zemi a pracujeme s tým, čo si vieme dovoliť. Bezhlavé „skákanie“ do veľkej investície sa naozaj v súčasnosti nevypláca, a tak sme čas venovali radšej intenzívnejšiemu premýšľaniu, ktoré vyústilo v naozaj slušný biznisový model.

Aký?

I. S.: Ako som už spomenula, vytýčili sme si ciele, stanovili priority a zamerali sa na spokojnosť našich zákazníkov. Spolu s presnými termínmi dodávok a komplexným servisom im chceme poskytnúť aj čo najvyššiu možnú kvalitu, ktorá je v našom konkurenčnom prostredí v spojitosti s cenou stále rozhodujúca.

Čo všetko vám pomáha napĺňať tento strategický model fungovania?

I. S.: Pre začiatok to boli personálne zmeny. Podarilo sa mi získať ľudí, ktorí našu firmu osviežili, priniesli nové skúsenosti a mne ako človeku obrovskú mieru opory. Sú to ľudia, ktorí dlhé roky pracujú v polygrafii, či už v oblasti administratívy alebo vo výrobe. Máme skvelých výrobných pracovníkov, ktorí sú polygrafmi telom i dušou, ktorí presne vedia, čo majú robiť a naozaj žijú pre túto firmu, čo sa odráža i na vysokej kvalite našich výrobkov. Fakt, že sa na nich môžem spoľahnúť, mi dodáva nemalú mieru pozitívnej energie, ktorá je pri práci nevyhnutná.

Z. N.: Tento rok sme investovali nemálo peňazí do obnovy rotačného stroja a nakúpili dokončovacie zariadenia, ktoré nám uľahčia prácu a eliminujú potrebu kooperácie s inými tlačiarňami. Spomeniem zakúpenie falcovacieho stroja značky SHOEI, ktorý vie robiť maximálny formát 70 x 100 cm a poskladať 32 strán, čo nám na doterajšom stroji nebolo umožnené. Dokúpili sme stroj HORIZON, 18-stanicovú lepiacu linku, ktorá je plne automatizovaná s potrebou minimálnej miery obsluhy. Táto linka nám umožňuje vyrábať lepené väzby do maximálnej hrúbky 5,5 cm, čím sa pre nás otvára nový trhový priestor.

Zoltán Nagy, výrobný riaditeľ

Takže vidíte príležitosť i v knižnom sektore?

I. S.: Áno, knižný sektor a takisto sektor časopisecký. Výrobky, ktoré vyjdú z rotačného stroja, sme rozšírili od segmentu letákov až po knižné produkty.  V najbližšej budúcnosti by sme sa radi pohli práve týmto smerom a vyrábali výrobky, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu a sú jednoznačne založené na maximálnej možnej kvalite. Do konca roka máme naplánovanú tlač a lepenie 2-3 knižných titulov a v týchto dňoch stojíme pred podpisom zmluvy na výrobu jedného luxusného magazínu, ktorý bude musieť ako produkt spĺňať i tie najnáročnejšie požiadavky na kvalitu papiera i použitých farieb. Sme veľmi vďační za letákové a reklamné vydania, ktoré nám takpovediac napĺňajú kapacitu rotačky, no chceme sa zamerať i na iný, luxusnejší segment personalizovaných produktov ako knihy, ročenky, kalendáre, atď., ktoré už teraz zákazníci po nás požadujú.

Z. N.: Pri tejto ambícii nám bude nápomocná taktiež novo zakúpená veľkokapacitná strečová balička MINIPACK, ktorá dokáže separátne zabaliť rôzne časopisy či iné výrobky. V tomto smere chceme rozšíriť služby pre našich zákazníkov, ktorých produkty budeme vedieť vytlačiť, zlepiť, zabaliť a cez distribučnú spoločnosť rovno distribuovať konečnému spotrebiteľovi. Naším zámerom je, aby u nás zákazník dostal full-servis, ktorý bude z jeho strany podmienený iba vstupnými dátami a objednávkou a zo strany našej sa udeje všetko pod jednou strechou bez potreby kooperácie s inými tlačiarňami.

 Aké sú ďalšie kroky a plány zo strany spoločnosti ADC MEDIA?

I. S.: Dá sa povedať, že väčšinu najzávažnejších investícií už máme za sebou. V tomto momente bude ale ďalším nemenej závažným krokom zakúpenie hárkového stroja B1 KBA 105 RAPIDA, ktorý nám bude umožňovať rozšíriť portfólio produktov od 70 g papiera až po 800 g kartón do hrúbky 1,2 mm. Z našej strany je záujem aj o digitálny stroj, ale je fyzicky nemožné rozbehnúť obchod na toľkých frontoch s tak malým tímom ľudí. Momentálne chceme byť lepší v tom, čo sme robili doteraz. A čo prinesie budúcnosť? K tomu by som sa vrátila v rozhovore o rok. Odvážne ciele si vyžadujú opatrné rozhodnutia.

Znamená pre vás výmena a rozvoj výrobných prostriedkov záväzok zvyšovania kvality ADC MEDIA voči trhu?

Z. N.: Áno, znamená to pre nás príležitosť prispôsobiť sa čoraz náročnejším požiadavkám trhu, medzi ktoré, samozrejme, patrí i kvalita. Prežívajú totiž iba tí, čo inovujú a zlepšujú sa v technológii. Keď raz prídete do fázy, kedy síce viete vyhovieť požiadavke zákazníka, ale na starom stroji, ktorý ani zďaleka nie je taký výkonný ako nový, ste na zlej ceste. Kvalitu si možno zachováte, no cena oproti konkurencii  bude enormne vysoká a trhom neakceptovateľná. V polygrafii  je rýchlosť veľmi dôležitá. Ofset je vytláčaný digitálom, ktorý v súčasnosti už dosahuje kvalitu ofsetovej tlače. Nájdu sa však aj klienti, ktorí oceňujú kvalitu manuálnej výroby a priam ju vyhľadávajú. Ja to tvrdím stále, že podobne ako v móde, či automobilovom priemysle, i v polygrafii sa budeme vracať k tomu tradičnému. Digitál je rýchly, efektívny a dostupný. Ofset ponúka kvalitu a v súčasnosti aj punc vzácnosti. Kniha sa stáva luxusným tovarom a som rád, že tú tradičnú, papierovú, ešte neprekonala jej elektronická verzia.

Čo na to vaši zákazníci a dodávatelia? Akceptujú vaše odvážne ambície a zmeny v portfóliu?

I. S.: Dovolím si tvrdiť, že máme veľmi dobré vzťahy a kontakty založené na vysokej profesionalite a kvalite výrobkov i služieb. Odberatelia sú otvorení, pretože si plníme záväzky tak, ako očakávajú. Pri dodávateľoch je to trošku komplikovanejšie, pretože mnohí ešte nevedia, aké zmeny tu nastali a sú miestami skeptickí. Mám pocit, že práve  tu nás čaká ešte poriadny kus roboty.

Ofsetova rotačka KBA C 215

Keď hovoríme o zákazníkoch, stále platí pomer 70 % slovenských ku 30 % maďarských odberateľov?

I. S.: Pomer 70 ku 30 si držíme pomerne dlho, no tento rok sa nám podarilo získať viacero nových zákaziek na maďarskom trhu, a to nielen na severe a západe krajiny, ale postupne prenikáme i do iných jej oblastí. Je to pre nás jednoduchšie, pretože prepravu do Maďarska už máme podchytenú a práve tá je pri zahraničnom obchode najväčšou nákladovou položkou. Tým, že dodávame niekoľkokrát týždenne naše výrobky do určitých oblastí, dokážeme dodávky spojiť a ponúknuť ceny tak, aby boli konkurencieschopnými i popri maďarských tlačiarňach. V cenách sme zhruba narovnako s Maďarmi a rozhoduje už len kvalita, ktorú si zákazníci želajú i pri letákoch i magazínoch rovnako.

Dá sa vôbec pri takomto pracovnom vyťažení „vypnúť“ a odísť na dovolenku, ako je to vo väčšine firiem v tomto letnom horúcom období zaužívané?

I. S.: Toto je obdobie, kedy sa snažíme dať stroj do poriadku a pripraviť sa na nával práce od septembra do konca roka. Ja osobne už mám dovolenku za sebou. Podarilo sa mi trošku vypnúť, no môžem povedať, že firma sa mi tu nechávala naozaj veľmi ťažko. Človek cíti neustálu zodpovednosť a týždeň je príliš krátka doba na vyčistenie myšlienok. U mňa to nefunguje tak, že zavriem dvere a odrazu nemyslím na prácu. Mám k nej príliš pozitívny vzťah na to, aby som to dokázala. To, čo robím, nie je pre mňa robotou, ale prácou, ktorú rešpektujem a mám rada.

Za rozhovor poďakovala Mgr. Marianna Cabalová

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore