Ste tu
HomeEdície časopisuEdície 2016Ofsetová verzus digitálna tlač

Ofsetová verzus digitálna tlač

Téma v rezorte polygrafie silne vnímaná a často v odborných kruhoch aj odborných médiách, minimálne posledných desať rokov pertraktovaná, opäť rezonuje s blížiacim sa termínom svetového veľtrhu Drupa 2016 v nemeckom Düsseldorfe. Časopis PrintProgress sa tematicky pravidelne zapája a ponúka informácie, vrátane noviniek naprieč týmito tlačovými technológiami. Rok plný zaujímavostí sa nám podarilo odštartovať v spolupráci s partnerom časopisu, spoločnosťou Fujifilm Slovensko, ktorá zabezpečila a zrealizovala tlač vzoriek prílohy TYPO:GRAFIK:UM. Tlač tejto prílohy bola realizovaná digitálnou technológiou na tlačovom stroji Fujifilm JetPress 720S v APTC Demo centre Fujifilmu v Bruseli. Pre tlač sme použili pdf dáta prílohy, ktorá bola súčasťou časopisu PrintProgress 6/2015.

Následne sme z tejto akcie pripravili recenziu venovanú atramentovej technológii, finálnej kvalite a tlačovému stroju konkrétnejšie. Vytlačené vzorky sme v niektorých prípadoch porovnali s vytlačenou prílohou ofsetom. Naším cieľom nebolo testovať a konfrontovať ofset s digitálom, ale predstaviť úroveň a možnosti digitálnej technológie.

Digitálne technológie

Digitálna tlač na báze tonerových technológií má za posledných dvadsať rokov na komerčnom polygrafickom trhu za sebou dlhú cestu. Tieto technológie dnes poskytujú veľmi dobrú tlačovú kvalitu. Ich najväčšími prednosťami sú hlavne variabilné dáta: personifikácia, customizácia dokumentov a tlač na vyžiadanie (print on demand).

Digitálna tlač s atramentovou (inkjet) technológiou (tlačové hlavy, atramenty, systém) sa za posledných šesť až sedem rokov vyvinula do takej miery, že jej úroveň kvality a rýchlosť tlače spĺňa požiadavky náročných zákazníkov a stáva sa komerčnou realitou. Práve atramentová technológia spôsobila v oblasti tlače menšiu revolúciu a bude veľkou témou najbližších rokov. Zatiaľ to nie je dokonalá technológia, atramenty sú naďalej drahé, produkčná rýchlosť je pomerne nízka a problematický ostáva aj papier. To, ale nemusí platiť v blízkej budúcnosti. Novinky a rôzne koncepty digitálnych inkjetových riešení určite budú veľkým lákadlom aj na tohtoročnom veľtrhu Drupa 2016.

Digitálny tlačový stroj Fujifilm JetPress 720S

Spoločnosť Fujifilm sa digitálnym technológiám venuje  už od 60-tych rokov minulého storočia. Pre oblasť polygrafie ponúkla v minulosti aj v súčasnosti veľa zaujímavých riešení, produktov a zariadení. Vývoj digitálneho tlačového stroja Fujifilm JetPress 720 s atramentovou (inkjet) technológiou tlače sa datuje od roku 2004, keď spoločnosť informovala o jeho vývoji. Následne bol tento digitálny inkjetový hárkový stroj formátu B2 predstavený verejnosti na svetovej výstave Drupa 2008, kde vzbudil veľkú pozornosť. V roku 2011 sa tento stroj stal na trhu komerčne dostupným a začal sa postupne inštalovať v tlačiarňach po celom svete. Koncom roka 2014 uviedla spoločnosť Fujifilm na trh stroj druhej generácie model JetPress 720S. Oproti predchádzajúcemu modelu sa technicky ešte vylepšil, hlavne v prípravných a servisných časoch (čistiaci režim tlačových hláv). Programátori pridali i nové funkcie pre ovládanie a riadenie stroja, nové XMF Workflow V6, ktoré poskytujú inteligentné pracovné fronty zvyšujúce úroveň automatizácie workflow pri spracovaní tlačových dát.

Hodnotenie

Digitál v tomto prípade, čo sa týka kvality dopadol veľmi dobre (FM raster, ostrosť, denzita). Je však potrebné podotknúť, že testovacia tlač prílohy strojom JetPress 720S bola vytlačená na rozdielnom papieri než bola vytlačená príloha ofsetom. Pre digitál sa použil natieraný biely papier a navyše bol opatrený primerom.

Vľavo výtlačok ofsetom, vpravo digitálny výtlačok. Šípka ukazuje oblasť výrezu pre detailné zobrazenie ofset versus digitál.

Tlačové rastre ukázali vplyv použitého substrátu, ktorý je potláčaný. Nenatieraný papier sa prejaví na kvalite jednotlivých tlačových bodov, ktoré sú vplyvom vysokej nasiakavosti a jeho nerovnosti menej ostré. Naopak substrát s vyššou úrovňou povrchového zušľachtenia, napríklad upravený pomocou technológie Primer (RPC), umožní vytvoriť veľmi kvalitný tlačový bod aj vo vysokom rozlíšení.

Pri FM rastrovaní sú jednotlivé tlačové body veľmi malé. Aj napriek tomu je ich tvar pravidelný a ostrý. Pri tlači plných tónov a väčších plôch dochádza k vytváraniu nepravidelných zhlukov týchto tlačových bodov.

Z toho aj logicky vychádza, že kvalita z digitálu je excelentná a v prípade cieleného porovnávacieho testu, by v tomto prípade ofset prehral! Otázkou je, čo je dobrá kvalita, a či je pre pozorovateľa dostatočná. Excelentná kvalita je drahá záležitosť, ale má v prípade potreby svoju prioritu!

Základná cena stroja Fujifilm JetPress 720S sa pohybuje okolo 995 000 eur.

Informácie o tlači a doplňujúce údaje o použitom papieri
Ofsetová tlač: Heidelberg Speedmaster 74
Raster: 60 lpc, Smoot Eliptical
Papier: Mondi BIO TOP3 120 g/m, (nenatieraný papier)
Digitálna tlač: Fujifilm JetPress 720S
Raster: Fujifilm JetPress FM raster
Papier: Lumi Silk 135 g/m2 , (natieraný matný)

 

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.

 


Príbuzná téma

Pridaj komentár

Top