∷ Z aktuálneho vydania

OPAKOVANÉ POUŽÍVANIE, RECYKLÁCIA ALEBO JEDNORAZOVOSŤ OBALOV?

PP 2/2023

V mesiaci apríl 2023 uverejnil portál Euractive.sk články od Barbary Zmuškovej a Frédérica Simona, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi témami obalovej politiky budúcnosti a koncepcie EÚ v oblasti výroby a používania obalov z pohľadu zníženia emisií CO2 a uhlíkovej stopy. Materiály, na základe ktorých vznikol aj tento článok v redakcii redakcii PrintProgress, sa opierajú o zverejnené zámery a ciele Európskej komisie v oblasti obalov a konfrontujú ich výsledkami výskumov a štúdií renomovaných agentúr IPSOS a McKinsey. Závery výskumov a štúdií jednoznačne poukazujú na to, že oblasti výroby obalov, ich ekologizácie a znižovania objemu výroby je potrebné venovať enormnú pozornosť v záujme ochrany ekosystému, avšak nie je
z nich jednoznačne jasné, ktorá z aktuálne vytýčených ciest ekologizácie výroby, a hlavne používania obalov je tá, ktorá najviac životné prostredie bude chrániť. Zdá sa, že klasická polygrafi cká výroba jednorazových kartónových obalov nebude až tak tragicky zaťažujúca životné prostredie v porovnaní s výrobou a používaním obalov na opakované používanie, resp. určenými obalmi na recykláciu po ich použití.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore