Tlačové správy - Polygrafia

Packaging Day Heidelbergu – v Novom Meste nad Váhom

Skladacie a lepiace stroje Diana X

Spoločnosť Heidelberger DruckmaschinenAG (Heidelberg) vyrába a dodáva tlačové stroje a zariadenia pre celý rad výrobných procesov v oblasti polygrafie, vrátane výroby obalov. Jedným z nich je aj skladanie a lepenie krabičiek, pre ktoré firma Heidelberg ponúka široký sortiment strojov a zariadení. Medzi vlajkové lode v oblasti dokončujúceho spracovania (postpressu) patria ich skladacie a lepiace stroje Diana. Ide o vysoko výkonné a automatizované stroje, ktoré vyrábajú v štyroch základných formátových radoch – Diana 45, Diana X 115 a Diana X 135, kde číselné označenie uvádza maximálnu šírku spracovateľného lepenkového prírezu (úžitku). Skladacie a lepiace zariadenia Diana sú v ponuke Heidelbergu už mnoho rokov, ale málokto vie, že modely Diana X sú vyrábané a kompletizované vo výrobnom závode Heidelbergu u nás na Slovensku, konkrétne v Novom Meste nad Váhom. Práve v tomto výrobnom závode Heidelberger Postpress Slovensko spol. s r.o., sa koncom minulého roku uskutočnila akcia s názvom „Packaging Day“ zameraná hlavne na prezentáciu možnosti využitia strojov Diana X. Pozvaní hostia z Poľska, Maďarska, Čiech a Slovenska boli prevažne majitelia a  zástupcovia tlačiarní a firiem, ktoré sa zaoberajú spracovaním a výrobou obalov.

Skladacie a lepiace stroje nie sú v našich tlačiarenských prevádzkach bežné, ale napriek tomu sú aj u nás prevádzky, ktoré majú takúto skladbu zákaziek. Práve pre ich plnenie potrebujú špeciálne zariadenia. Využitie týchto strojov je pritom veľmi široké. Typickými aplikáciami vhodnými pre skladacie a lepiace stroje sú najrôznejšie (i veľmi zložité) obaly na kompaktné disky a DVD, krabičky pre farmaceutický či potravinársky priemysel a kozmetiku, najrôznejšie uzatvárateľné krabičky skladajúce sa z dvoch do seba zapadajúcich proti kusov a ďalšie obaly z kartónu a lepenky. V informačnom bloku reprezentanti spoločnosti Stefan Gramann (LMVN) a Miroslav Švec (CEO) predstavili spoločnosť Heidelberg, jej strategické ciele, široké portfólio strojov a možnosti v segmente výroby a spracovania obalov (Postpress Packaging). Mimo iné poukázali na to, že nielen štatistické údaje, ale aj svetový trh a finančný obrat s obalmi potvrdzuje, že tento segment má tendenciu naďalej rásť. Cieľom stretnutia bolo informovať hlavne o novinkách a možnostiach strojov Diana X. Tieto vysoko automatizované stroje majú modulárnu konštrukciu. Vlastné zariadenie pre skladanie a lepenie tvoria základné časti (moduly) a to: nakladač, predlamovacia a skladacia sekcia a vykladač. Pochopiteľne, že zariadenia sa navyše podľa potreby a požiadavky zákazníka rozširujú formou opcie o ďalšie špeciálne moduly a prídavné zariadenia. Práve špeciálne moduly boli nosnou témou „Packaging Day“ Heidelbergu v Novom Meste nad Váhom a preto prinášame o nich obšírnejšiu informáciu.

Diana X s inšpekčným modulom „InspectionControl“

Momentálne vo výrobnom procese tlače, hlavne pri výrobe obalov, je požadovaná vysoká kvalita na výsledný produkt. Bez sofistikovanej kontroly to nejde, preto tlačové stroje a zariadenia pre finalizáciu sa vybavujú „InspectionControl“ systémami. V prípade výroby obalov a krabičiek finálny produkt (obal) vzniká až vo fáze postpressu. Po vlastnej hárkovej tlači nasleduje výsek jednotlivých úžitkov, ktoré sa následne finalizujú do výsledného tvaru obalu (krabičky) na skladacích a lepiacich strojoch Diana. Novinkou pre  prípadných užívateľov je, že zariadenia Diana X môžu byť vybavené aj inšpekčným modulom, ktorý pomocou kamery s vysokým rozlíšením dokáže kontrolovať (podľa nadefinovaných parametrov) jednotlivé spracované úžitky po stránke kvality tlače a rôznych prípadných defektov, ktoré úžitok môže obsahovať (porovnáva originál pdf súbor alebo scan vzorového úžitku) a v prípade zistenia nedostatku (“vady”) na úžitku je tento následne vyradený z ďalšieho spracovania. Sekcia s inšpekčným modulom (InspectionControl) je zaradená za nakladačom.

Diana X s modulom pre Braillové písmo 

Technológia aplikácie Braillovho písma je v posledných rokoch a mesiacoch stále aktuálnejšia. Obzvlášť to platí aj pri výrobe obalov. Pre túto aplikáciu vyvinula spoločnosť Heidelberg na svojich lepiacich a skladacích strojoch nový unikátny systém. Aplikácia Braillovho písma sa v oblasti výroby obalov rieši rôznymi spôsobmi. Najčastejšie ich výrobcovia aplikujú pri výseku, keď súčasťou výsekovej formy sú takisto nástroje pre aplikáciu Braillovho písma. Aplikácia Braillovho písma pri skladaní a lepení skladačiek (tak ako je riešené na strojoch Diana X) ponúka oveľa elegantnejšie, rýchlejšie a predovšetkým ekonomicky lacnejšie riešenie. Modul pre Braillovo písmo, ktorý je zaradený za nakladačom a vyrovnávacou sekciou, je tvorený hriadeľmi so samostatnými servopohonmi, na ktoré sa upevňuje jedna až štyri sady nástrojov (matrica) a ich protikusy (patrica) pre rotačnú aplikáciu Braillovho písma. Skutočnosť, že na hriadeľoch môže byť upevnená jedna až štyri sady nástrojov znamená, že na každom jednom úžitku/skladačke môžu byť aplikované súčasne až štyri (rôzne alebo rovnaké) informácie v Braillovom písme a to na akomkoľvek mieste obalu. Nástroj, nesúci informáciu v Braillovom písme, je v podstate oceľový pliešok s vylisovanými výstupkami, ktorý sa upne na základný modul (kotúč) na hriadeli. Jeho montáž a výmena je jednoduchá. Packaging day v Novom Meste nad Váhom samozrejme nebol venovaný len teoretickým prednáškam. Pre účastníkov bola pripravená aj prehliadka výrobného závodu, vrátane prezentácie zariadenia Diana X, vrátane nového modulu InspectionControl a modulu pre razbu Braillovho písma. Účastníci mali možnosť diskutovať a priamo riešiť prípadné nejasnosti so zástupcami firmy Heidelberg.

História závodu Nové Mesto nad Váhom 

História Heidelberg Postpress Slovensko spol. s r.o., sa začala písať v roku 1993, kedy bola založená Joint Venture s bývalým strojárskym podnikom VÚMA (bývalý Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie). O rok neskôr bola založená Jagenberg Diana GmbH. V roku 1998 bol kúpený areál v Novom Meste nad Váhom, začala sa výstavba novej výrobno-montážnej haly. Výrobný program bol zameraný na montáž zostáv pre linky na lepenie a skladanie škatuliek. V roku 2000 začala stavba strojových podskupín pre výsekové automaty. O tri roky nato bol závod prevzatý firmou Heidelberg Druckmaschinen AG, o dva roky neskôr začal fungovať samostatný podnik v rámci divízie Heidelberg Postpress. Dnes so svojimi približne 150 zamestnancami Heidelberg Postpress Slovensko spol. s r.o. vyrába pre celosvetový trh skladacie a lepiace stroje Diana X, ktoré so svojou produktivitou a vysokým stupňom automatizácie sa radia medzi najvýkonnejšie zariadenia tohto typu na trhu. Diana X 115 dokáže spracovávať kartón a lepenku s plošnou hmotnosťou 200 až 900 g/m2 a lepenky typu N, F, E a B. So strojom Diana X 115 sa dajú spracovávať všetky základné typy obalov, pri ktorých sa praktizuje nielen jednobodové lepenie, ale aj náročnejšie obaly, kde je potrebné využiť štyri až šesťbodové lepenia. V rozšírenej výbave s obrácacím modulom sa dajú pripravovať aj double-wall škatule (škatuľa s vrchnákom).

František Martančík

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore