∷ Z aktuálneho vydania

POLY & GRAFICKÁ 70 rokov moderného vzdelávania polygrafov

PP 5/2022

Hoci by sa dali korene cieleného polygrafického vzdelávania na Slovensku datovať do dvadsiatychrokov minulého storočia, nemôžeme hovoriťo sústredenom vzdelávaní v jednej odbornej škole. Možno až od roku 1928, kedy vznikla v Bratislave Škola umeleckých remesiel, ktorá fungovala do roku1939. Základ súčasnej Strednej odbornej školypolygrafickej môžeme spojiť so vznikom Odbornéhoučilišťa štátnych pracovných záloh č. 15 v roku 1952. Tu sa začínajú moderné dejiny školy. V jej histórii savynímajú dva významné míľniky, a to presťahovaniedo vlastnej budovy v roku 1976 a spojenie so Strednoupriemyselnou školou grafickou v roku 2002.

STREDNÁ
ODBORNÁ
ŠKOLA
POLYGRAFICKÁ

Z historických kroník a výročnýchspráv rôznych škôl a spolkov, spredsto rokov, sa dochovali menné zoznamy žiakov, v profesiáchsadzačov, fotografov, tlačiarov,kameňotlačiarov, knihárov a iných,ktoré vlastne tvorili odborné, vzdelané podhubie a vedomostný priestor narozvoj polygrafie na Slovensku. Tieto osoby, vďaka získaným informáciáma vzdelaniu, boli nositeľmi pokrokuv polygrafii. Z mnohých z nich sa,

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore