∷ Z aktuálneho vydania

Polygrafia 4.0 alebo 0.0?

PP 1/2023

Odvetvie polygrafie nepatrí medzi tie gigantické, ktoré ovplyvňujú ekonomiku krajín, ani rozhodujúcim spôsobom neovplyvňujú HDP. Avšak polygrafia je prítomná vo všetkých odvetviach a sprevádza, ako komunikačná niť, produkty od dodávateľského reťazca po koncového spotrebiteľa. A najčastejšie je polygrafický produkt ten posledný, ktorý dostane spotrebiteľ do rúk, pred rozbalením samotného kúpeného produktu. Žiaľ, hlavne v krajinách s malými trhmi je však polygrafia senzitívnejšia na makroekonomický vývoj a globálne ekonomické trendy, či už je ekonomická depresia alebo rast.

Preto nás zaujíma, ako vnímate súčasný stav polygrafického priemyslu na Slovensku a v Čechách práve vy, polygrafickí manažéri. Zaujímalo nás, ako vnímate svoje odvetvie, keď v povetrí počujeme slová ako pandemické opatrenia, zatvorená ekonomika, kríza, inflácia, vojna, energetická kríza,… Aby sme dokázali objektívne porovnať,
v akej makroekonomickej situácii sa odvetvie polygrafie nachádza a ako ju vnímajú významné manažérske osobnosti z brandže, uvádzame, aké boli ekonomické výhľady pre rok 2022, ako sa naplnili a súčasne aj aké sú predpovede pre rok 2023.

Makroekonomická prognóza pre rok 2022 z dielne Ministerstva financií SR pri vstupe do roku 2022 bola pozitívna. Konštatovalo sa v nej, že slovenská ekonomika sa v roku 2021 čiastočne zotavila z prudkého prepadu a HDP posilnil o 3,1 %. K zotaveniu prispel najmä domáci dopyt, pričom spotreba domácnosti by stúpla aj viac, nebyť šírenia pandémie na začiatku a konci roka.

V roku 2022 bol očakávaný rast HDP o 3,5 %. Plánované a predpovedané zrýchľovanie investícií v rámci Plánu obnovy EÚ mali tlmiť tri faktory.

Prvým bola ďalšia vlna šírenia koronavírusu, avšak s miernejším výpadkom v porovnaní s minulými vlnami. Druhým faktorom malo byť zvýšenie spotrebiteľských cien, ktoré znižujú časť reálnych príjmov obyvateľstva a spotrebu domácností. Tretím faktorom boli predpovedané problémy s dodávkami v priemyselnej produkcii, ktoré sa vyskytli už v roku 2021 a pretrvávali aj v prvej polovici roku 2022.

Ministerstvo financií SR predpovedalo v roku 2023 ekonomický rast s pomyselným vrcholom 5,3 %, keď ho mali potiahnuť najmä investície z dočerpania EÚ…

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore