∷ Z aktuálneho vydania

Polygrafia budúcnosti, HIGH TECH umenie

Každý párny rok, tento nevynímajúc, patrí v našej redakcii už tradične najväčšej odvetvovej konferencii na Slovensku, konferencii PrintProgress. Napriek tomu, že sme uviedli už jej 4. ročník jej obsahové zameranie a hlavná téma sa mení vzhľadom na snahu prezentovať najaktuálnejšie témy rezonujúce nielen slovenskou a českou, ale i svetovou polygrafiou. Aktuálnu tému, hoci vyznela odvážne a vizionársky, uchopili pozvaní spíkri veľmi prakticky a poukázali na jej vysokú aktuálnosť už v dnešnom svete. Okrem novej témy nabrala konferencia i nové kontúry týkajúce sa trvania i samotnej organizácie. Chcete vedieť aké? Poďte sa s nami ohliadnuť za konferenciou PrintProgress 2018, ktorá sa niesla v znamení témy „Polygrafia budúcnosti – High Tech umenie“.

21. júna sa to v trnavskom hoteli Holiday Inn už od rána hemžilo predstaviteľmi všetkých segmentov polygrafického priemyslu. Tlačiari, dodávatelia papiera, či technológií, ale aj zadávatelia tlače sa po dvoch rokoch stretli na štvrtom pokračovaní konferencie PrintProgress 2018. Vyše 160 manažérov z Čiech, Slovenska, ale i Nemecka či Anglicka prišli diskutovať na tému budúcnosti polygrafie, nových trendov a príležitostí, ktoré tlačiarensky priemysel ponúka.
Konferenciu otvoril riaditeľ vydavateľstva VELDAN,
Ing. Marian Hains, ktorý sa vo svojej prezentácii venoval histórii podujatia. S prihliadnutím na aktuálny stav a plné auditórium skonštatoval, že je skutočne rád, že sa v roku 2012 vydavateľstvo rozhodlo zorganizovať prvý ročník konferencie a naštartovať tak polygrafickú tradíciu práve v Trnave. „Všetky témy konferencie vždy odrážali stav a smer polygrafického priemyslu. Polygrafia žije, ale bude iná. Tak znela téma druhého ročníka, kde sme poukázali na personalizáciu a unikátne produkty, ktoré sa nám využitím nových technológií ponúkajú. Tretí ročník – Spájame sily. Táto téma reflektovala trend vytvárania aliancií a partnerstiev špecializovaných tlačiarní, ktoré kooperujú pre najvyššie uspokojenie zákazníka. Dnes je to o polygrafii budúcnosti. Táto téma je pre polygrafický svet najťaživejšou,“ dodal Marian Hains. Svoju prezentáciu uzavrel slovami slávneho českého humoristu a spisovateľa, Miloslava Švandrlíka, ktorým plne vystihol celú myšlienku konferencie: „Člověk je proti pokroku úplně bezmocný.“
Prvý blok prednášok patril predstaviteľom slovenských a českých polygrafických zväzov, Petrovi Blublovi a Zdeňkovi Sobotovi a predstaviteľom nadnárodných dodávateľov tlačových technológií.
Prví dvaja spíkri venovali svoje prednášky analýzam trhov a z toho prameniacim perspektívam, ktoré sa polygrafii v Česku a Slovensku ponúkajú. Obaja sa zhodli, že nedostatok pracovnej sily je ťaživý problém nielen v polygrafii, ale aj v iných remeselných odboroch. Po nich už prezentačný priestor patril zahraničným spíkrom. Vystúpili Mark Stephenson zo spoločnosti FUJIFILM a Dagmar Ringel zo spoločnosti Koenig & Bauer. Prvý spomenutý, Mark Stephenson na úvod svojho vystúpenia vyzdvihol fakt, že napriek tomu, že sa už zúčastnil predošlého ročníka konferencie, je poctený opätovným pozvaním a vidí, že úroveň podujatia každým ročníkom narastá. Vo svojej prednáške sa venoval najnovším technológiám spoločnosti FUJIFILM a nezabudol zdôrazniť potrebu prozákazníckej orientácie v polygrafii. „Zákazník je alfa a omega každého správneho obchodu a žiaľ, mnoho firiem netuší, ako sa o neho starať a komunikovať s ním. Ak si zosumarizujeme, čo povedali spíkri predo mnou, zisťujeme, že objemy zákaziek sa zmenšujú, ceny materiálov sa zvyšujú, a preto sa my musíme naučiť tvoriť v polygrafii hodnotu a nie vysoký náklad. Zákazník má prirodzenú potrebu odlíšiť sa. Ukážme mu, že to vieme a že jeho ciele nie sú nedosiahnuteľné,“ dodal Mark Stephenson.

Dagmar Ringel síce pôsobí v spoločnosti Koenig & Bauer len od októbra 2017, no je to marketingová špecialistka pôsobiaca vo svojom odbore viac ako 20 rokov. V súčasnosti zastáva pozíciu riaditeľky marketingu a komunikácie spoločnosti pre celý svet. To dokázala i svojou prezentáciou, v ktorej demonštrovala fakt, že tradícia môže ísť ruka v ruke s inováciou. Dôkazom toho je i spoločnosť Koenig & Bauer, ktorá minulý rok oslávila 200 rokov pôsobenia na trhu. Práve tieto dve storočia inovácií a pokroku zhrnula Dagmar Ringel vo svojej prezentácii s dôrazom na potrebu starať sa nielen o svojich zákazníkov, ale i zamestnancov a firemnú kultúru. Na tú sa v dnešnej dobe pri tlakoch z okolitého prostredia často zabúda.

Prvý blok prednášok uzavrel Ľuboš Beko zo spoločnosti Heidelberg, ktorý sa názorovo priklonil k tomu, čo spomenul Mark Stephenson, a teda, že je potrebné spolupracovať so zákazníkom intenzívnejšie, narušiť štandardný model predaja a prísť na trh s niečím novým a atraktívnym pre klienta. Takisto znížiť počet kontaktných bodov a zaviesť do procesu viac automatizácie, čím sa ušetrí čas, zvýši produktivita a nahradí už aj tak absentujúca pracovná sila.

 

Predplaťte si časopis Printprogress a prečítajte si celý článok

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore