Infoprint servis

Prehľad prijatej legislatívy SR do Zbierky zákonov v súvislosti s COVID-19 – 06.04.2020

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku,

nižšie si Vám dovoľujem zaslať prehľad prijatej legislatívy SR v súvislosti s COVID-19, ktoré boli publikované v zbierke zákonov a nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, teda 6. aprílom 2020.

S úctou

Peter Blubla

www.zpns.sk

 

PUBLIKOVANÉ V ZBIERKE ZÁKONOV s účinnosťou dňom vyhlásenia, t.j. dnešným dňom

Zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/66/20200404

Zákon č. 67/2020 Z.z., o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200404

Zákon č. 68/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/68/20200406

Zákon č. 69/2020 Z.z., o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/69/20200406

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore