∷ Z aktuálneho vydania

Rodinné firmy sú ako gombíky – vždy držia pospolu

Začiatky našich spoločností sa snúbia s prastarým polygrafickým materiálom z čias jeho vzniku a to je tlačová farba. Tlačová farba je nevyspytateľné médium, ktoré sa musí vedieť predávať, rozvíjať spoločnosť a primerane profitovať.

Arets Graphics je rodinná firma, ktorá pôsobí na trhu už 25 rokov. Aký je príbeh spoločnosti? Prečo ste sa rozhodli práve pre segment tlačových farieb? Má firma rovnaké zameranie, s akým vstupovala na trh pred 25 rokmi?
Príbeh našej firmy je veľmi jednoduchý. Keď som sa v roku 1993 pohrával s myšlienkou rozbehnúť vlastný biznis, aj keď boli už jasné indície, že dôjde k rozdeleniu väčšieho trhu na dva menšie, rozhodol som sa osloviť niektorých z našich partnerov o pomoc, pretože som nemal vyhranený, vymyslený cieľ, kam chcem ísť a vedel som, že chcem niečo iné, atraktívne. Ako vyštudovaný chemik so zameraním
na polygrafickú chémiu som preto logicky hľadal v Európe firmu, ktorá v tej dobe nebola prezentovaná na našich trhoch a mala za sebou tradíciu, kvalitu a odvahu sa do toho so mnou pustiť. Tú som našiel a bola to spoločnosť Arets Graphics v Belgicku. Vo chvíli, keď došlo k tomuto môjmu rozhodnutiu, bolo ešte treba zaistiť to najpodstatnejšie, a to finančné prostriedky pre jej rozvoj. Dnes by to bolo asi jednoduchšie. Počujeme o jednoduchosti formou „startup“ atď., ale v dobe našich začiatkov som bol so svojou potrebou peňazí na rozvoj tejto mojej myšlienky pre dobre situovaných bankových zamestnancov v lepších oblekoch s pozlátenými perami len prostriedkom pre skrátenie si nudnej pracovnej doby. Napokon som sa sám, po niekoľkonásobných pokusoch o o získanie finančných prostriedkov pre realizáciu tejto mojej myšlienky v renomovaných bankových domoch, rozhodol túto moju myšlienku „brutálne“ zhodnotiť, t.j. predať a nájsť taktospoločníkov (hovorím o českej firme), ktorým som sa zdal byť dobrým partnerom pre  zbohatnutie.

Niektorí z nich svoju úlohu v tejto štruktúre neobhájili a po ekonomickom kolapse firmy (po niekoľkých rokoch jej existencie) boli nahradení a to priamo belgickým dodávateľom. Týmto sa zrealizovala (v tom čase) možnosť  prepojenia so spoločnosťou AretsGraphics Belgicko, kde došlo k plnému pochopeniu mojich myšlienok a obchodných stratégií tohto obdobia. To sa stalo pre ďalší postupný vzostup  firmy absolútne kľúčové a umožnilo mi moju myšlienku rozvoja firmy zrealizovať.

Na Slovensku som mal v tom čase rovnakých spoločníkov a po popisovanej skúsenosti som rýchle požiadal o pomoc svojho mladšieho brata Romana. Svojím prehľadom, orientáciou v problematike a po ukončení svojich vtedajších záväzkov významne prispel k nášmu počiatočnému úspechu aj na Slovensku. Po niekoľkých rokoch pristúpil k nám aj môj najmladší brat, ktorý sa pripojil veľmi nečakane po svojej smutnej osobnej skúsenosti s reformovaným vysokoškolským pedagógom v predposlednom  ročníku lekárskej fakulty v Bratislave.

V tom období sme nielen my, ale všetci naši vtedajší aj súčasní konkurenti (ktorí vydržali) navštevovali  tlačiarne na „hrdzavých“ autách, šťastní a s pocitom potrebnosti, že táto práca, dovolím si tvrdiť, bola pre mnohých z nás aj poslaním, ktoré nás všetkých neskutočne  naplňovala.

Začiatok našej spoločnosti sa snúbi s prastarým polygrafickým materiálom, ktorého datovanie sa viaže k počiatkom vzniku samotnej kníhtlače (1447/1448) – tlačová farba. Tlačové farby sú veľmi nevyspytateľné médium a v rámci nášho trhu je len niekoľko firiem, ktoré o nich vedia potrebné, t.j. vecne argumentovať, špecifikovať, vhodne odporúčaťa z ich predaja primerane  profitovať. Smer orientácie Arets Graphics na tlačové farby bol v začiatkoch daný, postupne sa  modifikoval a v priebehu posledných rokov sa „technologickým“ oblúkom naplňujúc vyspelejšie tlačové technológie, opäť dôrazne vracia.

Vo vašom portfóliu máte slogan „Materiály pre tlač“. Čo všetko to znamená?

Pod týmto sloganom si treba predstaviť postupný, veľmi flexibilný, dlhodobý proces dopĺňania materiálov  do nášho predajného sortimentu, ktorý je reakciou na uspokojenie vyvíjajúcich sa potrieb našich zákazníkov.

Tlačové farby majú v našom predajnom portfóliu veľmivýznamný podiel, ktorý sa bude neustále zvyšovať. Je to dané rozvojom technológií a zmenami v tlačových procesoch, ktoré vedú k snahe zvyšovania tlaku na rýchlosť a vysokú kvalitu tlače.

V našom predajnom portfóliu sú tlačové farby pre ofsetovú tlač v tomto technologickom členení:

  • Konvenčná tlač
  • UV ofsetová tlač
  • H-UV ofsetová tlač
  • LED ofsetová tlač
  • EB ofsetová tlač
  • Bezvodná ofsetová tlač (TORAY)

____________________________________

  • UV flexo tlač
  • UV flexo tlač pre potravinárske účely s príslušným potravinárskym certifikátom
  • UV flexo tlač

________________________

  • UV flexo tlač pre potravinárske účely s príslušným potravinárskym certifikátom

K uvedenému prehľadu tlačových farieb, ktoré s väčším či menším úspechom predávame na našich trhoch, máme všetko potrebné v najvyššej dostupnej kvalite. K detailom môžem odporučiť naše „webové stránky“.

 

Čítať celý rozhovor

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore