Ste tu
Home∷ Z aktuálneho z vydaniaRok plný výziev v spoločnosti Europapier

Rok plný výziev v spoločnosti Europapier

Posledný mesiac v roku býva vo väčšine firiem časom hektickým ale i časom, kedy sa bilancuje uplynulé dvanásťmesačné obdobie. Rok 2019 bol pre spoločnosť Europapier plným zmien a prekvapení, ktoré nie vždy mali iba pozitívny charakter. Aký bol teda rok v spoločnosti Europapier, na to nám odpovedal Josef Misof, generálny riaditeľ spoločnosti.

 

Už končí rok 2019, ako by ste ho zhodnotili z pohľadu spoločnosti Europapier Slovensko?

Máme za sebou rok, ktorý nás naučil prekonávať neskutočné prekážky. Samotný vývoj trhu, prepady spotreby a tým i dodávok v rámci natieraných papierov naznačujú, že pre spoločnosti, ktoré sa venujú najmä predaju komodít to nemohol byt ľahký rok. Celkovú situáciu nám ešte viac skomplikovali dve nečakané udalosti, ktoré mali významný negatívny finančný dopad na našu spoločnosť. Jednou z nich bolo ohlásenie ukončenia výroby heatsetových farieb spoločnosti hubergroup Deutschland z dôvodu nerentabilnosti a druhým presmerovanie obchodnej stratégie na oblasť hárkovej tlače a flexo tlače. Na jednej strane nám tento strategický posun pomôže udržiavať našu silnú trhovú pozíciu v ofsetových farbách hubergroup Deutschland na trhu, a preto vítame záujem spoločnosti o rozvoj v tomto segmente. No uzavretie jednej divízie, akou boli heatsetové farby, bolo nečakané a nevedeli sme sa na to v predstihu pripraviť. O to to bolo pre nás náročnejšie v tomto roku. Druhou veľkou výzvou bol prechod nášho kľúčového dodávateľa a výrobcu papierov Garda na nový informačný systém SAP. Kolaps, ktorým spoločnosť Lecta prechádzala z dôvodu, že systém zo začiatku nefungoval ako mal, bol neopísateľný. Problémy vznikali od evidencie objednávok, výroby až po samotnú logistiku. Tlak na našich ľudí, ako aj na ľudí na zákazníckom servise spoločnosti Lecta z dôvodu desiatok chýb, bol neúnosný. V mojej dlhoročnej obchodníckej praxi sa mi nestalo, aby som musel volať našim kľúčovým zákazníkom a prosiť ich, aby nám na tento papier nezadávali objednávky, nakoľko sme neboli schopní garantovať dodanie tovaru včas a v správnom množstve. Skladové obchody sme si mohli ošetriť správnym plánovaním, tu si väčšina zákazníkov ani nemusela všimnúť výpadky vo výrobe. V rámci dodávok papiera priamo od výrobcu k zákazníkovi to však možné nebolo. V tejto oblasti spomínané problémy pretrvávali až do septembra. Myslím, že sme sa v niektorých prípadoch dostali z pohľadu zákazníkov až na “hranu tolerancie” a veľmi si cením a vážim, ako nás naši dlhoroční obchodní partneri dokázali podržať. Teraz môžeme vyhlásiť, že sme späť a všetko už ide v štandardnej línii.

V rámci ostatných produktových skupín sa nám úspešne darí rozvíjať digitálne papiere a predaj špeciálnych dizajnových papierov a cítime, ako tento trh naberá na dynamike. Naďalej musíme čeliť výzvam, akými sú neustály rast na strane nákladov, a to v oblasti vstupných materiálov, energie, logistiky a ľudských zdrojov. Konkurenčné prostredie je intenzívne a my sa neustále snažíme robiť veci najlepšie, ako vieme. A práve preto nás teší, ak našu prácu vedia oceniť naši zákazníci, ako aj nezávislé finančné inštitúcie, akou je napr. Národné informačné stredisko Slovenskej republiky. Táto inštitúcia zverejňuje každý rok zoznam bonitných podnikov, ktoré dosiahli v danom roku najlepšie hospodárske výsledky. Cieľom hodnotenia je vyselektovať podniky finančne stabilné, spoľahlivé a prosperujúce. Som hrdý, že naša spoločnosť už šiesty rok po sebe získala toto ocenenie Pečať Bonity.

Aké trendy vnímate na trhu?

Vidíme, ako naši zákazníci diverzifikujú. Už to nie je len o tlači papiera. Snažia sa ponúkať vyššiu pridanú hodnotu, či už na strane technologického spracovania, na strane samotného produktu alebo služby. Vidíme, ako časť našich zákazníkov postupne viac a viac preniká do digitálnej tlače. Ďalšia časť sa začína etablovať v oblasti vizuálnej komunikácie a veľkoformátovej tlače. A je tu nemenej významná skupina zákazníkov, ktorá sa etabluje v oblasti špeciálnych obalových materiálov. Nás tento trend teší. V rámci našej stratégie – ponúknuť všetko z jedného miesta dokážeme pokryť požiadavky na produkty v rámci vyššie uvedených segmentov. Od papierov, farieb, cez obalové materiály až po veľkoformátovú tlač. K tomu sa nám úspešne darí diverzifikovať v oblasti produktov hygieny a čistiacej chémie. V tomto roku sme realizovali ďalšiu akvizíciu, prevzali sme spoločnosť Čistiace Bednárik. Vďaka tomu dokážeme zákazníkom okrem ich kľúčových produktov z oblasti polygrafie a obalových materiálov ponúkať výrobky v rámci papierovej hygieny Tork, Celtex, netkaných textílií Chiccopee, profesionálnych čistiacich výrobkov Cormen a Diversey, ako aj vonný program Fre Pro.

 

Čítať celý rozhovor

Príbuzná téma

Pridaj komentár

Top