∷ Z aktuálneho vydania

Rozvoj 3D tlače zvýši efektívnosť výroby a zmení servisné služby

PP 5/2023

Doc. Ing. Ivan Buranský, PhD. je absolventom inžinierskeho štúdia Počítačovej podpory návrhu a výroby a doktorandského štúdia Strojárskej technológie a materiálov na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave so sídlom v Trnave. V súčasnosti pôsobí na svojej alma mater v Trnave ako riaditeľ Ústavu výrobných technológií. Je odborníkom a výskumným pracovníkom v oblasti aditívnej výroby, a preto sa stal tou najpovolanejšou osobou na moderovanie

konferencie 3D TRNAVA PrintFórum 2023. Požiadali sme ho o rozhovor o konferencii a jej témach. Cieľom je prehĺbiť informácie, ktoré nebolo možné prezentovať priamo na konferencii. Preto sme sa tieto jeho názory rozhodli prezentovať čitateľom aj účastníkom konferencie prostredníctvom časopisu PrintProgress.

Ako by ste zhodnotili konferenciu 3D TRNAVA PrintFórum 2023?

Konferencia bola zaujímavá tým, že bola prvá v Trnave, tým že to bola prvá konferencia, ktorú som

moderoval, ale hlavne svojim obsahom, lebo z mojej pozície moderátora som mal možnosť vypočuť si všetky prednášky a všetkých spíkrov. Môžem preto zhodnotiť, že veľa ľudí si z nej odnieslo informácie, ktoré hľadali. Určite tam boli miesta, ktoré ľudia potrebovali objasniť, alebo získať informácie, lebo si neboli istí, či, resp. čo im môže 3D tlač alebo aditívna výroba priniesť. A toto sa na tejto konferencii naplnilo. Vyplnila informačné miesta, ktoré účastníci potrebovali vyplniť. Preto bola za mňa a určite nie len za mňa veľmi zaujímavá. Výborné bolo to, že sa jej nezúčastnili len fi rmy, ale aj študenti, ktorí mali možnosť vidieť a aj sa presvedčiť, že aditívna výroba, 3D tlač, má zmysel a veľkú perspektívu…

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore