Edície 2016Edície časopisu

Sme odrazom našich klientov

Spoločnosť Alfa print pôsobí na trhu s výrobou časopisov, kníh a propagačných tlačovín už vyše 20 rokov. Svoje úspešné fungovanie podčiarkuje chuťou investovať a inovovať svoj strojový park, o čom svedčí aj zakúpenie nového stroja od Muller Martini, Presto II.  Čo sa v spoločnosti zmenilo a aké očakávania pribudli s novými investíciami spoločnosti Alfa print v roku 2016? Rozprávali sme sa s pánom Vladimírom Čižmárikom, konateľom spoločnosti.

Momentálne je stroj v plnom zábehu a naši strojníci zbierajú potrebné skúsenosti a rozvíjajú svoje zručnosti pri práci s linkou. Je potrebné, aby sme vyskúšali všetky jej možnosti, schopnosti a kondíciu na rôznych zákazkách a najmä na rôznych druhoch papierov. Práve možnosti použitých papierov rozhodujú o kvalite stroja. Následne budeme môcť vyhodnotiť, nakoľko sa naša voľba stretla s reálnym výsledkom, ktorý od nej my i naši zákazníci očakávame.

Dávate pri svojej práci prednosť inováciám pred štandardom, alebo naopak, zastávate názor, že kvalita sa dá robiť i na starších strojoch?

Staršie stroje, ktorými disponujeme sú samozrejme stále schopné vyrábať kvalitne, no ich kondícia je závislá len na technickom stave. Preto v žiadnom prípade nepodceňujeme ani kvalitu starších strojov, ktoré neustále dokážu plniť svoju funkciu. Je však nutné povedať, že nové stroje sú svojimi možnosťami a použitou technológiou omnoho ďalej, ponúkajú väčšie možnosti kontroly a sú niekoľkonásobne výkonnejšie. Práve to je najčastejším dôvodom, prečo sa firmy rozhodujú o inovácii svojich strojových parkov.

Aký je z vášho pohľadu záujem o tlačové médiá? Je obava z toho, že knihy a časopisy už dožívajú a budú nahradené digitálnymi médiami opodstatnená?

Táto téma najmä v poslednej dobe dosť často rezonuje v rôznych diskusiách o tom, ktoré tlačové médiá sú v recesii a ktoré naopak expandujú. Mám pocit, že neexistuje zatiaľ jednoznačná odpoveď, i keď jav, že digitálne média výrazne ovplyvňuj trh, je extrémne viditeľný. Našťastie existujú polygrafické komodity, ktoré budú neustále v kurze a vydavateľstvá sa budú zaoberať ich tlačou ešte dosť dlhú dobu na to, aby boli len tak zo dňa na deň nahradené digitálnymi médiami.

Súčasný zákazník vyhľadáva dodávateľov, ktorí komplexne pokryjú jeho dopyt pod jednou strechou. Vy rovnako poskytuje full servis od predtlačového spracovania až po samotnú distribúciu. Prichádzajú napriek tomu požiadavky, ktoré nedokážete splniť?

Náš trh je bohatý najmä na rôznorodosť klientskych požiadaviek, s ktorými sa na nás obracajú. Našou úlohou a snahou je vždy nájsť obojstranne výhodnú cestu, ako
im ich naplniť. Niektoré možnosti sú realizovateľné vďaka našim profesionálnym pracovníkom, ktorí majú naozaj bohaté skúsenosti s poradenstvom a so situáciami, kedy treba zrealizovať aj zdanlivo náročné zákazky. Niekedy však musíme hľadať cestu aj cez našich kooperačných partnerov, ktorí nám pomôžu tieto požiadavky naplniť.

Našim cieľom je mať spokojného zákazníka a tomu prispôsobiť i naše úsilie.

Dáva zákazník alfaPRINT prednosť kvalite alebo kvantite?

Táto odpoveď nebude zrejme vôbec prekvapivá pre subjekty pôsobiace na slovenskom trhu.  Zrejme tak, ako ostatní, aj my pociťujeme, že slovenský zákazník najčastejšie požaduje dobrú kvalitu za výhodnú cenu.

Dávajú zákazníci alfaPRINT šancu kreativite v tlači? Ako veľmi je pre vás kreativita v polygrafii dôležitá?

Postupom času, ako sa vyvíja trh i selekcia na ňom, i zákazníci majú čoraz väčšiu potrebu odlíšiť sa, navzájom si konkurovať v kreatívnych nápadoch a technologicky náročných kreatívnych zákazkách. V dôsledku toho sa i polygrafický priemysel prispôsobuje tomuto trendu veľmi výrazne.

Niektorí zákazníci už sami od seba prichádzajú s otázkou, či je možné technologicky a technicky zrealizovať ich nápad v náročnejších projektoch. U niektorých iných klientov naopak my sami ponúkame možnosti odkloniť sa od bežne zaužívaných štandardov na trhu. Takže tu je to individuálne.

V rámci ponuky kreatívnych papierov vieme často poskytnúť našim zákazníkom, že ich zákazka má možnosť byť viac zaujímavou cez schopnosť lepšie sa odlíšiť od bežne používaných materiálov.

Máte vskutku široké portfólio služieb. Sú vaše ambície do budúcnosti spojené s jeho rozširovaním?

Náš trend je odrazom trendu našich klientov. Inými slovami povedané, ak máme zákazníka a definujeme u neho požiadavku či už na existujúce služby, alebo na služby, ktoré sme doteraz nerobili, vždy hľadáme najvhodnejšiu cestu ako mu vyjsť v ústrety. Podľa toho nastavujeme aj našu firemnú stratégiu – ako si udržať klientske portfólio, prípadne ako získať nového klienta i s novou požiadavkou na dodávané služby.

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore