Ste tu
HomeInfoprint servisSoučasná situce ve výrobě obalů a papírenském průmyslu

Současná situce ve výrobě obalů a papírenském průmyslu

Vážení kolegové,

jak jsem vám již nedávno psal, v posledních dnech se musíme velmi vážně zabývat možnými dopady současné situace i do oboru průmyslu papíru a celulózy, včetně dalšího zpracování a výroby obalů. Tyto dopady zřejmě budou velmi podstatné jak v oboru papírenské výroby, tak i u spotřebitelského, skupinového a přepravního balení  do papírů a lepenek (především jde  o potraviny a léky, ale i další produkty). Papírenský obor ovlivňuje i situaci v oblasti hygieny (toaletní papír, kapesníčky, ubrousky, jednorázová prostěradla, utěrky i třeba materiál na jednorázové roušky). Situaci začíná komplikovat i problematika sběrového papíru, neboť nedávný nadbytek této druhotné suroviny se může  změnit vzhledem k uzavření sběren, školního sběru apod. a problémy v logistice (exporty a importy). To se ostatně týká nejen sběrového papíru, ale i zajišťování dalších surovin na výrobu papírů a obecně dovozu a vývozu papírů, kartonu a lepenek, neboť většina tuzemské potřeby je pokrývána právě z importů.

Posílám další tiskovou zprávu Svazu výrobců vlnitých lepenek. Se SVVL na řešení neočekávané situace úzce spolupracujeme, neboť dostatek našich výrobků na trhu je v současné krizové situaci důležitý.

S pozdravem

Miloš Lešikar

ACPP – PaC

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Spotřeba vlnité lepenky v roce 2019 stabilní, ceny sběrového papíru se blíží v nejnižších kvalitách nule.

Praha, 24. 3. 2020 – Český průmysl v oblasti vlnité lepenky dodal v roce 2019 v množství 1,1 miliardy m2 prakticky stejný objem obalů a jiných výrobků z vlnité lepenky jako v předchozím roce. Negativní trend prvního půlroku se podařilo zvrátit v druhé polovině roku. Oslabující ekonomický růst v celé Evropě však ovlivnil i odbyt obalů.

Rostoucí potřeba obalů z vlnité lepenky má původ v elektronickém obchodování (e-commerce), které zahrnuje stále více oblastí. Naopak, automobilový průmysl zaznamenal pokles odbytu. Třetina vyrobené vlnité lepenky byla exportována, především do sousedních zemí.

Pozitivní je stoupající poptávka po ekologických obalech s nízkými dopady na životní prostředí. Z diskuze o omezení plastů profitují alternativní obalová řešení z vlnité lepenky. „Víc než 80 procent všech obalů z vlnité lepenky se vyrábí z recyklovaného papíru. Co se týká zbývajících 20 procent obalů, ty jsou vyráběny z celulózy, která pochází výhradně z obnovitelných zdrojů. Za strom, který poslouží k výrobě celulózy a papíru, je zasazen minimálně jeden nový strom“, vysvětluje Walo Hinterberger, předseda SVVL.

V průběhu roku podstatně klesly ceny sběrového papíru a v nejnižších kvalitách se blížily nule. Nízké ceny sběrového papíru mají vliv na rozsah sběru a třídění a tím je ovlivňována nabídka sběrového papíru pro recyklaci. Je proto správné, že EKO-KOM obcím a odpadovým firmám provozujícím infrastrukturu v oblasti sběru a třídění, zvýšil podporu pro třídění sběrového papíru. Nízké ceny sběrového papíru souvisí s tím, že na jednu stranu je vlivem kůrovce na trhu příliš mnoho levného dřeva, což sráží ceny dřeva pro výrobu primárních vláken z celulózy a v důsledku toho i ceny sběrového papíru. „Hlavní příčinou převisu nabídky sběrového papíru je politika Číny, která jako velký odběratel sběrového papíru omezila import a soustředí se na zvýšení sběru ve vlastní zemi. Oproti 28 mil. tun sběrového papíru v roce 2017, importovala Čína v roce 2019 již jen 8 mil. tun. Silný přebytek sběrového papíru v Evropě, ale i v Americe, způsobil rapidní a radikální pokles cen“, říká předseda SVVL a dodává, že předpověď dalšího vývoje není s ohledem na aktuální situaci možná.

Vzhledem k tomu, že obaly, nejen z lepenek, jsou kritickou součástí pro zajištění dodávek potravin, léčiv a hygienického zboží, hraje v současné době krize průmysl výroby obalů klíčovou roli.  Zatím pracují všichni členové SVVL na plný výkon. Aby tomu tak bylo i nadále, je nezbytně nutné, aby hranice zůstaly otevřené pro zahraniční dodávky surovin a také, aby sběr a třídění odpadového papíru, který je základem pro výrobu recyklovaného papíru, pokračoval bez omezení.  A také zahraniční pracovníci zajišťující servis výrobních zařízení by měli mít v případě poruch vstup do ČR povolen.

 

Príbuzná téma

Pridaj komentár

Top