∷ Z aktuálneho vydania

STÁLE SME NA VLNE

ALEBO AKO OVPLYVNILA PANDÉMIA COVID-19 NAŠE PODNIKANIE V ROKU 2020

Trh podržal polygrafiu. Nedalo mi, aby som toto optimistické konštatovanie neuviedol hneď na úvod.

Keď sme v apríli 2020 spustili prvý dotazníkový prieskum k aktuálne nastupujúcej kríze spôsobenej vírusom COVID-19, sľúbili sme, že po jeho vyhodnotení spravíme podobný prieskum aj koncom roku, aby sme porovnali predpoklady s realitou. Cieľom prieskumu získať informácie o vplyve pandémie na našu branžu, zmonitorovať nálady medzi podnikateľmi a vyhodnotiť dopady, ktoré táto kríza zanechalav polygrafickom priemysle počas roku 2020. Prvý dotazníkový prieskum, realizovaný začiatkom roku a jeho výsledky boli poskytnuté členom Zväzu polygrafie na Slovensku ihneď po jeho vyhodnotení, aby pomohli vyplniť nedostatok informácií o začínajúcej kríze pre relevantné manažérske rozhodovania. Neskôr bol prieskum publikovaný aj v odbornom časopise PrintProgress pre širokú verejnosť. Koncom roku sme spustili druhý prieskum, kde už respondenti mohli uviesť svoje skutočné údaje za tri štvrťroky. Pôvodných 19
otázok z prvého dotazníka sme rozšírili ešte o ďalšiu otázku a to, ako vnímajú zamestnávatelia podporné opatrenia zavedené zo strany štátu pri boji s krízou spôsobenou vírusom COVID-19. Výsledky z druhého prieskumu spolu s porovnaním z aprílového prieskumu boli prezentované v rámci online 5. konferencie PrintProgress začiatkom februára 2021. Pre úplnosť treba ešte dodať, že prvého a druhého prieskumu sa spolu zúčastnilo 260 účastníkov, takže z hľadiska štatistickej výpovednej schopnosti môžeme prieskum považovať
za relevantný. Dovoľte, aby sme vás oboznámili s výsledkami porovnania prvého a druhého prieskumu doplnené o subjektívne komentáre, pričom je na každom, ako si výsledky sám individuálne vyhodnotí.

Ďalšia otázka smerovala k faktorom, ktoré ovplyvnili pokles tržieb v roku 2020.
V prieskume ku koncu roka „iba“ 70 % opýtaných uviedlo, že za znížením tržieb je správanie trhu, čo je 17 % menej ako sa očakávalo v prvom prieskume. Z toho vyplýva, že aj keď tento podiel je vysoký, trh nakoniec nespanikáril a podržal polygrafiu. Očakávaný tlak na ceny zo strany zákazníkov sa nenaplnil. Jednoznačne sa zhoršilo vnímanie podpory štátu podnikateľom, ktoré dosiahlo až 19 %. Odsun zákaziek do zahraničia zostal na rovnakej úrovni v prvom aj druhom prieskume, čo znamená že slovenská polygrafia si udržala svoju konkurencieschopnosť.

 

Čítať celý článok

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore