Edície 2016Edície časopisu

Sú všetky natierané papiere rovnaké?

V spolupráci so spoločnosťami Antalis a. s., Europapier Slovensko s. r. o., Papyrus Bohemia s. r. o. a SCP Papier a. s. sme pripravili pre čitateľov a odborníkov z branže pohľad na momentálny stav natieraných papierov, ktoré sú na trhu. Po dohode nám spoločnosti dodali vzorky natieraných papierov s technickými údajmi, ktoré charakterizujú ich vlastnosti. Spoločným zámerom bolo získať informácie a konfrontovať ich s normami, ktoré sú používané v tlačovom procese. Uvádzané informácie v príspevku sú informatívne a nenahrádzajú laboratórne testy papierov.

Spektrofotometrom sme zmerali takmer 20 druhov natieraných ofsetových papierov. Pre tento príspevok sme zúžili výber a pracovali sme s 8 druhmi papiera od štyroch dodávateľov. Výsledky spektrálnych meraní sme dali do tabuliek a spolu s grafmi tvoria súčasť príspevku. Veríme, že informácie zaujmú a poodhalia nový pohľad na skutočnosť. Moderná polygrafia, nie je len o dojmoch a pocitoch, ale aj o normách, štandardoch a dodržiavaní stanovených pravidiel.

V spojitosti s významnými zmenami, ktoré prebiehajú a dotýkajú sa aj tlačového procesu je potrebné, aby odborníci z odboru sa viac zaujímali o tieto zmeny a získali čo najviac pre nich prospešných informácií.

Naším zámerom je poukázať na niektoré súvislosti spojené so zmenou polygrafickej normy ISO 12647 a zavedením jej novej verzie so zameraním na oblasť hárkovej ofsetovej tlače ISO 12647-2:2013. Nová verzia normy vznikla v roku 2013, ale do platnosti vstúpila až minulý rok a postupne nahrádza pôvodnú verziu z roku 2007 revidovanú v roku 2009.

Nová norma definuje a prináša nové tlačové štandardy Fogra51 (Coated v3) a Fogra52 (Uncoated v3), zmeny v meraní, definovanie osvetľovacích zdrojov s podielom UV zložky, ale aj nové označovanie a definovanie druhov papiera. Nové štandardy nahradia používané referencie Fogra39 pre tlač s ICC profilom ECI Coated v2 pre natieraný papier a Fogra47 pre nenatieraný papier (ECI Uncoated).

Zmena v označovaní papierov

Zaužívaný štandard tlače Fogra39 (Coated v2) v norme z roku 2009 definuje tlačové podmienky, ktoré sú založené na papieroch, ktoré obsahujú „minimálne“ množstvo OBA (Optical Brightener Aditives). Natierané papiere pre ofsetovú hárkovú tlač sú označované ako (PT 1/2 – lesklý, matný).

Nový tlačový štandard Fogra51 (Coated v3) v novej norme ISO 12647-2:2013 definuje tlačové podmienky, ktoré sú založené na papieroch, ktoré obsahujú „zvýšené“ množstvo OBA (optických zjasňovačov). Natierané papiere pre ofsetovú hárkovú tlač sú v novej norme označované ako substrát (PS 1 – lesklý, polomatný, matný).

Tlačový substrát  – Fluorescenčné prísady OBA

Výrobcovia tlačových papierov v súlade s požiadavkami koncového zákazníka, aby všetko bolo „blýskavejšie“, ale zároveň „lacnejšie“, už pred niekoľkými rokmi začali do náterových hmôt pridávať tzv. fluorescenčné zjasňovacie prísady (optické zjasňovače). Trendom sa stáva, že koncový zákazník chce, aby papier bol stále belší a tlač na ňom vyzerala kontrastnejšie. Keďže väčšina tlačových papierov nie je vyrobená zo 100 % panenskej buničiny, ale tvorená aj recyklovaným materiálom, ktorý sám o sebe veľmi biely nie je, musí sa chýbajúca belosť doháňať umelo. A tým umelým spôsobom sú optické zjasňovače, teda chemické látky, ktoré dokážu premeniť neviditeľné UV žiarenie na viditeľné žiarenie v oblasti modrých odtieňov.

Na prvý pohlaď je to síce krásny trik, vo svojom dôsledku ak je príliš vysoký obsah OBA, môže viesť k nepríjemnému rozčarovaniu zákazníka z farebnej kvality tlače.

V odbornej literatúre sa uvádzajú orientačné údaje, ktoré definujú obsah OBA v substráte na základe zložky „-b“ (Delta b) pri údajoch Lab.

Delta B – obsah OBA:

< 1 bez OBA
<= 4 minimum obsahu <= 8 nízky obsah
<= 14 zvýšený obsah > 14 vysoký obsah

Na základe týchto údajov môžeme konštatovať, že všetky vzorky papierov, ktoré sme mali k dispozícii aj okrem uvádzaných v tomto príspevku, boli v rozsahu 4 až 7 hodnoty „Delta B“, teda môžeme ich označiť ako papiere s nízkym obsahom optických zjasňovačov.

Nátlačky, profilovanie a štandardizácia tlačového procesu

Správna reprodukcia farieb je jasnou výzvou v profesionálnom tlačiarenskom priemysle. Tlačiarne trávia veľa času na príprave procesu výroby, aby bola zabezpečená čo najlepšia kvalita tlače na zvolenom substráte. Výber a vplyv substrátu papiera na konečný výsledok tlače môže byť značný.

Správa a riadenie farebnosti (CMS – Color Management Systems) nespočíva iba v úspešnom a dôslednom prenose farby v celom výrobnom procese, ale tiež umožňuje predvídať konečné farebné výsledky ešte pred vlastným tlačovým procesom. Aby toto bolo dosiahnuté, správa farieb musí byť jasná a zvládnutá už od začiatku realizácie tlačovej úlohy.

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.  

 

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore