Tlačové správy - Polygrafia

Tiskový stroj posouvající hranice možného

Společnost Manroland Sheetfed představuje tiskový stroj ROLAND 700 EVOLUTION Ultima®. Tato nejnovější inkarnace legendárního stroje ROLAND 700 bude silnou zbraní především v arzenálu tiskáren, které se zaměřují na potisk obalů nebo na výrobu reklamních materiálů.

Nový ROLAND 700 EVOLUTION Ultima® je navržen pro aplikaci široké škály procesů, od samotného potisku přes lakování až po nanášení fólie, a to v rámci jednoho průchodu archu strojem díky technologii OnePass®.

Stroj najde uplatnění především ve výrobě luxusních obalů a reklamních materiálů, kdy je kladen maximální důraz na kvalitu zpracování. Tento segment je v rámci polygrafického průmyslu velmi zajímavý. Obtíže, se kterými se potýkají jiné oblasti tiskařství, se zde téměř neprojevují, neboť producenti špičkových obalů a reklamy mohou stále nabízet nejrůznější vylepšení, a tak nabízet zákazníkům přidanou hodnotu a zajistit si zajímavé marže.

Odpovědí společnosti Manroland na tyto nové trendy je koncept tiskových strojů s označením Ultima® reagující na vývoj požadavků trhu, mezi které patří vyšší nároky na kvalitu, složitější a méně objemné tiskové úlohy nebo zkrácení doby pro vyhotovení zakázek.

Stěžejní vlastností strojů Ultima® je aplikace různých procesů v rámci jednoho průchodu archu strojem, tedy technologie OnePass®.

„Možnost zařadit v rámci jednoho průchodu archu co nejvíce procesů přináší okamžité zvýšení ziskovosti tiskárny. Ve vykladači totiž nekončí pouhý meziprodukt, se kterým je nutné dále manipulovat a připravit jej pro dokončovací zpracování,“ uvádí k tomu dr. Peter Conrady, vedoucí odbytu na globálním trhu společnosti Manroland Sheetfed.

Co tedy označení stroje slovem Ultima® přesně znamená? Podle definice společnosti Manroland se jedná o „stroj s alespoň jedním zařízením pro lakování nebo pro jiný speciální dokončovací proces, který je zařazen inline“.

Stroje s tímto označením tedy mohou být elegantně minimalistické, v jednoduché konfiguraci sestávající z nakladače, lakovací jednotky a vykladače. Lze však také sestavit složitější sofistikované stroje vybavené moduly pro lakování, tisk, oboustranné zpracování archu, nanesení fólie a finální lakování. Tato různá provedení mají nicméně jeden společný prvek, kterým je právě technologie OnePass®.

AmÚstřední postavení v konceptu Ultima® zaujímá stroj ROLAND 700 EVOLUTION, který společnost Manroland vyvinula jako technologicky vyspělou platformu nové generace pro zpracování formátu B1.

Vylepšení, která jsou součástí konceptu Ultima®, zahrnují například nově navrženou centrální konzolu s ovládáním pomocí dotykových obrazovek, nový systém posunu stohu v nakladači, který snižuje množství odpadu, technologii vedení archů pomocí sacího pásu, která umožňuje získat při vykládání dokonaleji srovnaný stoh, zcela nové vlhčicí jednotky tiskového stroje, ložiska, která výrazně snižují vibrace, nebo sofistikovaný software, který je optimalizovaný pro praktické aspekty průběhu mycích cyklů válců, což dále zkracuje dobu přerušení výroby.

Lakovací zařízení jsou standardní jednotky s aniloxovým válcem a komorovou raklí. Nově jsou však obrácené – s komorovou raklí na spodní straně jednotky. S využitím gravitace tak lze ze zásobníku přivádět lak nebo jiný materiál určený k povrchové úpravě a rovnoměrně jej rozprostřít po celé ploše rakle.

Základní součástí konceptu Ultima® je také sada mechanismů QuickChange®. „Jak už samotný název napovídá, tento systém umožňuje nahradit jeden typ povrchové úpravy za jiný během méně než deseti minut,“ upřesňuje Conrady.

K tomuto mechanismu patří ještě mycí systém QuickChange®, který na konci směny nebo po uplynutí jiného nastaveného intervalu zajistí důkladný výplach lakovací jednotky.

Dalším prvkem konceptu Ultima® jsou sušicí jednotky zařazené za každým lakovacím zařízením. Tyto jednotky mohou být horkovzdušné, infračervené, UV nebo LED.

Tiskové stroje v konfiguraci Ultima® lze vybavit také technologií InlineFoiler, a ještě více tak rozšířit možnosti povrchové úpravy archů a nabídnout zákazníkům další přidanou hodnotu. Zařízení InlineFoiler se umisťuje na dvě tiskové jednotky, přičemž na první z nich se nanáší adhezivní barva, která zajišťuje přilnutí fólie nanášené za studena k archu, a na druhé se přes přenášecí válec nanáší samotná fólie

Obvyklé umístění tohoto zařízení je na konci tiskového stroje, nicméně Conrady uvádí, že ho lze zařadit také na začátek, ještě před tiskové jednotky nanášející barvu. „Pokud se zařízení pro nanášení fólie umístí na první dvě tiskové jednotky, lze poté fólii potisknout tak, aby výsledkem byl metalický vzhled povrchu v jakékoli barvě,“ dodává.

Přidat lze ještě dva doplňky: systémy InlineInspector a InlineSorter. Tato zařízení pracují společně a na základě sady nastavitelných kritérií kontrolují každý jednotlivý arch přicházející do vykladače. Ze stohu jsou odstraněny všechny archy, které jsou defektní z pohledu registru, barevnosti nebo jiných požadavků na kvalitu.

Díky vývoji konceptu Ultima® zajišťují stroje společnosti Manroland vyšší produktivitu i kvalitu tisku při nižších výrobních nákladech. Tedy přesně to, co příznivci nejinovativnějšího výrobce tiskových strojů od jeho produktů očekávají.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore