Konferencia 2021∷ Z aktuálneho vydania

Tlačová správa – 5. konferencia PrintProgress 2021

Konferencia PrintProgress po prvýkrát online

V dňoch 4. – 11. februára mali priaznivci polygrafie a záujemcovia o nové informácie z tejto oblasti možnosť zúčastniť sa online odborných prednášok a diskusií z pohodlia svojich domovov či kancelárií. Prvé dva februárové týždne totiž patrili piatej konferencii PrintProgress 2021, ktorú sa organizátori kvôli aktuálnej situácii rozhodli zorganizovať vôbec po prvýkrát v online prostredí.

„Mnohé významné veľtrhy aj konferencie boli minulý rok kvôli šíreniu korona vírusu zrušené a niektoré spoločnosti dočasne pozastavili svoje aktivity, my sme sa rozhodli nevzdať to. Po konzultácii s našimi partnermi a spíkrami sme sa z dôvodov prihliadajúcich na dodržanie nariadení a najmä na bezpečnosť prednášajúcich i návštevníkov rozhodli našu piatu konferenciu zmeniť na online prenos,“ povedal Marian Hains, riaditeľ vydavateľstva VELDAN.

Online prenos začal vo štvrtok, 4. februára príhovorom riaditeľa vydavateľstva VELDAN Mariana Hainsa. Po úvodnom slove privítal vo virtuálnom štúdiu, ako to už býva na konferenciách PrintProgress zvykom, prezidenta Zväzu polygrafie na Slovensku Petra Blublu. Ten zhodnotil aktuálnu situáciu v slovenskej polygrafii, uplynulý neľahký rok prežitý v tieni pandémie a predstavil výsledky prieskumu súvisiace s jej dopadmi na odvetvie. Polygrafický priemysel zaznamenal celkový pokles tržieb či už z dôvodu šetrenia, nižšieho príjmu obyvateľov a všeobecných obáv zo vzniknutej situácie. Dopad krízy si najviac odniesol segment ostatných tlačovín (katalógy, letáky, kalendáre), ktorých produkcia klesla v mnohých firmách o viac ako 20 %. Práve tomuto segmentu hrozí, že bude z veľkej miery nahradený elektronickými médiami.

Nasledovala prednáška v podaní predstaviteľov spoločnosti UNITEDPRINT. Michaela Kubusová a Ali Jason Bazooband predstavili systém Easyprint, vďaka ktorému si dokáže konečný zákazník vyskladať zákazku podľa vlastných predstáv cez webstránku zmluvného partnera priamo z domu, čo je v dnešnej dobe nútenej absencie sociálneho kontaktu veľmi aktuálne.

Alexander Kuklovský, konateľ spoločnosti Arets Graphics predstavil tlačovú technológiu LED, ktorá začína byť čoraz viac populárna najmä vďaka úsporám pre užívateľa a pozitívnemu vplyvu na životného prostredie.

Tretí spíker prvého bloku bol prizvaný „do štúdia“ z mesta Radebeul. Sascha Fischer zo spoločnosti Koenig & Bauer taktiež predstavil možnosti, ktoré sa napriek neľahkej situácii zákazníkom firmy otvárajú. Aktívne hot-linky či riadenie procesov online síce nenahradia fyzický kontakt, ale dokážu pokryť potreby zákazníkov v potrebnej miere. Pozitívum, ktoré našiel v súčasnej situácii spomenul na záver svojej prednášky, a to fakt, že segment packagingu a e-commerce počas pandémie výrazne stúpol z pochopiteľných dôvodov – vyššie objednávky take away jedla a nedostupnosť kamenných prevádzok.

Záver prvého bloku patril predstaviteľom spoločnosti KYOCERA Document Solutions Jakubovi Eremiášovi a Petrovi Jetelovi. Predstavili portfólio spoločnosti a poukázali na kvalitu atramentovej produkčnej tlače ukrytej v produkčnom stroji TASK Alfa PRO 15000C, ktorý vlani spoločnosť úspešne uviedla na trh.

Druhý blok prednášok otvorili Peter Lauko zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia a Lukáš Písecký z tlačiarne DIW, ktorí zhodnotili pandemickú situáciu z pohľadu dodávateľa technológií a zákazníka, čím spoločne prišli k záveru, že je potrebné optimalizovať a automatizovať výrobný work-flow kvôli aktívnemu znižovaniu nákladov. Pandémia podľa ich meraní najviac poznačila veľkoplošnú a ofsetovú tlač, ktorých produkcia klesla pri niektorých produktoch aj o 40 %. Digitálna a tonerová tlač sa naopak začala javiť ako najzaujímavejší segment a tzv. záchranné koleso počas pandémie.

Nasledoval opäť senior manažér spoločnosti Koenig & Bauer Sascha Fischer, ktorý hovoril o nutnosti vysporiadať sa s nákupnými zvyklosťami zákazníkov v dnešnom modernom svete. Prostredie, v ktorom zákazník nakupuje musí byť jednoduché, ľahko prístupné a najmä dôveryhodné, tak zneli jeho slová na adresu výrobných firiem.

Na odľahčenie atmosféry od technologických tém privítal Marian Hains vo virtuálnom štúdiu kreatívneho riaditeľa MullenLowe GGK Slovakia Vladimíra Slivku, ktorého názov témy Zuckerberg vs. Gutenberg – súboj desaťročia už predznamenával zaujímavú prednášku porovnávajúcu elektronické médiá s tými tlačenými. Predniesol pozitíva i negatíva oboch spomenutých a dospel k názoru, že i napriek dnešnému modernému svetu existuje ešte stále miesto pre tlačené médiá a aj vďaka nim dokáže byť komunikácia značky úspešná a samotná značka dobre viditeľná. Oba tieto protipóly sú jednoducho nenahraditeľnou súčasťou mediálneho mixu.

Záver prvého dňa patril Filipovi Brodanovi zo spoločnosti Engage Hill a Martinovi Hejlovi zo spoločnosti THIMM pack´n´display. V zaujímavej prednáške ukázali, akým silným nástrojom dokáže byť obal v komunikácii so spotrebiteľom. Obaja páni hovorili aj o tom, aké dôležité je merať a hodnotiť postoje zákazníkov k obalu a ako sa výsledky hodnotenia postojov a emócií môžu premietnuť do zníženia nákladov a zvýšenia efektívnosti tlače, teda v konečnom dôsledku zníženia nákladov u zákazníka. Rozšírená realita, digitálny svet a dômyselne rozvrhnutá tlač vedia byť kľúčom k úspechu pre získanie si sympatií spotrebiteľa a zároveň kľúčom k jeho väčšej interakcii nielen so samotným obalom, ale tým i s výrobcom produktu.

Druhý konferenčný deň otvorili v tandeme úspešná dcéra s ešte úspešnejším otcom – Lenka Bartošová Čapková zo spoločnosti reklama BARTOŠ a Ľudovít Bartoš zakladateľ spoločnosti a dnes už aj dlhoročný sekretár  Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov. Divákov privítali s praktickým zhodnotením aktuálnej situácie a optimistickým výhľadom a plánmi do budúcna oboch subjektov, ktoré zastupujú.

„Quo vadis print? Čo vieme a čo môžeme očakávať v tomto polygrafickom desaťročí?“ Tak znela téma ďalšieho konferenčného bloku. Jedným z predpokladov úspešnej budúcnosti je efektivita výroby. Práve tej sa vo svojej prednáške venoval Martin Bělík zo spoločnosti DataLine Technology.

Anton Puškár zo spoločnosti M&P, ako ďalší prednášajúci, zdôraznil rastúcu tendenciu obalových materiálov a prakticky predstavil cyklus výroby obalu – od návrhu v programe ESKO až po finalizáciu a paletizáciu – to všetko s možnosťou vybaviť online.

Zo zasneženej Prahy a Brna sa následne divákom predstavili Stanislav Mozga a Roman Baloun zo spoločnosti RICOH. Svojou témou – „Čo sa deje v európskej digitálnej tlači“ poskytli užitočné informácie a globálny pohľad na digitálnu tlač a trendy v nej.

Keďže téma konferencie znela „Spájame odvetvia“, druhý blok druhého konferenčného dňa sme sa pozreli na polygrafiu inými očami, očami generálneho riaditeľa Summit Motors Bratislava, Miroslava Tikla. Z pohľadu zákazníka polygrafie, akým je automotive priemysel, zdôraznil, že tlačené materiály majú aj vo vzdialenejších odvetviach svoje stále miesto a podpora marketingových aktivít je rovnako dôležitá aj v čase pandémie.

Tomáš Hejzlar, konateľ NAVETECH prerozprával svoju cestu k polygrafii, čím trefne uchopil tému svojej prednášky – „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť“. V polygrafii pôsobí už niekoľko desaťročí a sám povedal, že dlhodobé pôsobenie v jednej oblasti je už skôr otázkou srdca.

Potom už nasledoval diskusný blok pod taktovkou skratky BvB, čo v humornom ponímaní organizátorov znamená „Baby v Biznise“. 4 dámy pôsobiace na vedúcich pozíciách veľkých polygrafických a reklamných spoločností rozprávali o nástrahách vyplývajúcich z pôsobenia žien vo vrcholovom manažmente. Uvoľnený rozhovor o mužsko-ženských rozdieloch v biznise, o prežívaní súčasnej situácie i plánoch do budúcna viedla Zita Bukvová, šéfredaktorka časopisu PrintProgress. Zúčastnili sa ho dámy – Dana Bilská Kilárska zo spoločnosti Purgina, Katarína Lorinczová z Kanovits print, Štepánka Líznerová z Colognia press a Jana Nosálová Kálalová z ABF Praha.

Okrem prednášok sa diváci mohli zúčastniť i dvoch dní plných odborných workshopov. Praktické ukážky strojov, technológií a kreatívnych postupov zožali u účastníkov veľký úspech. Účasť na všetkých štyroch konferenčných dňoch potvrdila správnosť rozhodnutia  organizátorov a partnerov   pristúpiť aj online konferenčnému modelu a prezentácie skúseností priamo od odborníkov. Hoci online nenahradí osobné stretnutia, poskytuje najefektívnejšiu formu a  priestor na interakciu, či výmenu informácií ktoré dodávateľom i zákazníkom tak veľmi chýbajú.

Hojná účasť, najmä na workshopoch, podnietila organizátorov k zamysleniu sa nad potrebou prezentovania inovátorských a najmä praktických skúseností priamo od odborníkov z praxe.  Organizátori ďakujú partnerom, spíkrom i účastníkom za podporu, ktorá je v týchto náročných časoch potrebná viac ako kedykoľvek predtým a tešia sa na ďalšie možné spoločné podujatie. No najmä na osobné stretnutie, v ktoré dúfajú zrejme všetci zúčastnení.

 

PDF verzia článku

 

Fotogaléria

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore