3D TRNAVA PrintFórumTlačové správy - Polygrafia

Tlačová správa z konferencie 3D Trnava Printfórum

OD NÁVRHU K PRODUKTU

V dňoch 19. – 20. októbra 2023 sa v priestoroch trnavského hotela Holiday Inn konal prvý ročník konferencie 3D TRNAVA PrintFórum. Išlo o prvú konferenciu s týmto zameraním realizovanú vydavateľstvom VELDAN. Dvojdňový odborný program nabitý zaujímavými prednáškami a návštevami výrobných, technologických, predvádzacích i laboratórnych priestorov partnerov konferencie bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023 a pod organizačnou záštitou spojenou s finančnou podporou Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Partneri, ktorí sa podieľali na podpore podujatia z hľadiska materiálneho, finančného i odborného, naznačovali už vopred úspech podujatia, avšak pochvalné reakcie, ktoré na záver podujatia prišli nielen od účastníkov, ale aj od samotných spíkrov, predčili očakávania organizátorov, ale aj všetkých zúčastnených a zainteresovaných.

Moderátor konferencie, Ivan Buranský, riaditeľ Ústavu výrobných technológií MTF STU Trnava, po úvodnom privítaní a predstavení programu odovzdal slovo podpredsedovi Trnavského samosprávneho kraja Rastislavovi Mrázovi a dekanovi MTF STU Trnava Milošovi Čambálovi, ktorí oficiálne otvorili konferenciu a vyslovili jej význam pre šírenie informácií pri vzdelávaní manažérov, pedagógov i študentov v oblasti inovácií. Vyjadrili presvedčenie, že prvý ročník bude úspešný a založí tradíciu pre pokračovanie v budúcnosti. Taktiež vyzdvihli symboliku miesta konania podujatia, nakoľko Trnava a Trnavský región je najpriemyselnejším regiónom Slovenska.

3D technológie už bezpochyby patria do každého priemyselného odvetvia, nie len strojárstva. Práve využitiu 3D technológií v automobilovom priemysle a strojárstve sa venovali spíkri prvého bloku – Martin Dzama, generálny riaditeľ STELLANTIS Trnava, Radoslav Behul, CEO, Founder PRINTY, Lukáš Lašák, špecialista na 3D Tlač z DATALAN Quality Instruments / H3D.SK, Luboš Rozkošný, riaditeľ 3R Systems a Pavol Končitý, expert na 3D tlač zo spoločnosti Schaeffler Skalica. Využitie 3D technológií, či už na tvorbu modelov, foriem, nástrojov alebo aj na samotnú výrobu dielov, sa v súčasnosti stáva veľmi efektívnym a výhodným spôsobom výroby.

Spíkri vystupujúci v druhom bloku konferencie sa venovali využitiu 3D technológie v zdravotníctve a pri výrobe zdravotných pomôcok. 3D tlač skutočne revolučne mení medicínu a pohľad na ňu, rozširuje doterajšie možnosti, dáva lekárom aj pacientom príležitosť naplno využiť jej potenciál v prospech zdokonaľovania liečebných postupov, znižovania utrpenia pacientov a ich rýchlejšieho prinavrátenia do plnohodnotného života bez alebo s výrazne nižšími obmedzeniami pre život a prácu. Rôzne pohľady na aplikácie 3D technológií do medicíny predstavili Radovan Hudák zo spoločnosti Biomedical Engineering a Technickej univerzity Košice, ktorý sa venuje vývoju a aplikácii titánových implantátov pomocou 3D tlače, Juraj Vagovský – Product Sales Manager X-ray zo spoločnosti Carl Zeiss Slovakia, zaoberajúci sa kontrolou kvality 3D výtlačkov prostredníctvom röntgenových systémov, Daniel Adam, riaditeľ 3 DEES Industries, zakladateľ viacerých technologických a obchodných firiem s 3D technológiami a Andrej Thurzo, zakladateľ zubnej kliniky Sangre Azul a prodekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorý sa venoval významu 3D tlače pre modernú dentálnu medicínu a chirurgiu.

Po obedňajšej prestávke bol návštevníkom ponúknutý tretí blok prednášok, ktorý sa venoval využitiu 3D technológií v prostredí umeleckého a priemyselného dizajnu. Vystúpili v ňom naslovovzatí odborníci a uznávaní dizajnéri, a nie len grafici, ako Róbert Paršo zo Slovenského centra dizajnu. Martin Tvarůžek, dizajnér zo štúdia MARTIN TVARŮŽEK DESING, držiteľ najvyšších svetových ocenení Red Dot za dizajn, sa prihovoril účastníkom prostredníctvom telemostu. Akademický sochár Ferdinand Chrenka predstavil tvorbu nových návrhov produktov z jeho ateliéru a ateliéru Dizajnovej tvorby Akadémie výtvarných umení. V bloku vystúpili aj zástupcovia akademickej obce, Marián Janek, vedúci oddelenia anorganických materiálov FCHPT STU a Juraj Beniak zo Strojníckej fakulty STU Bratislava.

Štvrtý blok ponúkol návštevníkom užitočné informácie o tom, ako financovať inovácie a nákup inovatívnych technológií. Tému otvorila Anna Čaplovičová, výkonná riaditeľka klastra INOVATO a na jej vystúpenie nadviazali so svojimi odporúčaniami páni Peter Cuninka z Projektového centra kancelárie rektora STU Bratislava a Juraj Polák zo Slovenského centra digitálnych inovácií.

Druhá, praktická časť dvoch konferenčných dní pozostávala z návštev partnerských priestorov a názorných ukážok inovatívnych výrobných procesov. Záujemcovia o túto časť navštívili výrobný závod automobilky STELLANTIS v Trnave, kde absolvovali prednášku v podaní generálneho riaditeľa Martina Dzamu a prehliadku výrobného procesu automobilov. V programe praktických prehliadok a workshopov bola návšteva Centra päťosového obrábania MTF STU a ZEISS centra kvality. Po časovo náročnom a na informácie bohatom dopoludní sa záujemci mali možnosť presunúť do Bratislavy na OPEN HOUSE v spoločnosti DATALAN QUALITY INSTRUMENTS a následne na výstavu 3D EXPO do Vodárenského múzea v Bratislave. Paralelne s dopoludňajšími workshopmi v Trnave mali účastníci konferencie 3D TRNAVA PrintFórum možnosť zúčastniť sa v druhé konferenčné dopoludnie seminárov o využití keramických materiálov v 3D tlači na FCHPT STU v Bratislave.

Prvý ročník podujatia prilákal 150 účastníkov a zaujímavých spíkrov, nie len zo Slovenska, ale aj z Česka. Konferencia 3D TRNAVA PrintFórum, s podtitulom „Od návrhu k produktu“, potvrdila, že pri dobrom návrhu nemusí byť proces realizácie a zaradenia produktu do výroby nereálnym, najmä ak držíme v rukách inovatívny nástroj, akým 3D tlač v súčasnosti je.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore