Konferencia 2022

Tlačová správa zo 6. Konferencie PrintProgress 2022

Konferencia PrintProgress 2022

Konferencia PrintProgress sa po 4 rokoch vrátila opäť do Trnavy! Slovenská a česká polygrafická špička, predstavitelia výrobných, dodávateľských spoločností i zadávateľov tlače sa po nútenej pandemickej „pauze“ stretli v dňoch 6. – 7. októbra 2022 v trnavskom hoteli Holiday Inn. Keďže predošlý ročník konferencie sa z dôvodov dodržania pandemických opatrení uskutočnil online, malo šieste pokračovanie podujatia až do jeho začiatku nad sebou veľký otáznik o prítomnosti potvrdených hostí. Napriek miernym obavám sa však v konferenčnej sále stretlo viac ako 100 manažérov a predstaviteľov podnikov, ktorých spája jediné slovo – POLYGRAFIA. Okrem neho ich spojila aj táto neľahká doba, v ktorej nie je jednoduché udržiavať biznis stále živý, produktívny a v neposlednom rade rentabilný. Práve preto sa organizátor, vydavateľstvo VELDAN rozhodol uviesť podtitul podujatia: „Doba sa mení. Menia sa aj tlačiari a ich myslenie?“

Výstižná téma, ktorá otvára mnohé otázky. Po úvodnom slove riaditeľa vydavateľstva, Mariana Hainsa dostali priestor spíkri prvého bloku, ktorý, už tradične, otvoril Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku a priniesol prítomným vhľad do štatistík zobrazujúcich vývoj odvetvia a zozbieraných za posledné obdobie. Nasledoval Peter Spiesz zo spoločnosti Boettcher Slovensko s výstižnou prezentáciou o pravidelne sa opakujúcich ekonomických cykloch ako o nevyhnutnej súčasti podnikateľského prostredia.

Medzinárodnú účasť spíkrov zastúpil ako prvý Matjaž Gorjup, výkonný riaditeľ MONDI SCP, ktorý v spoločnej prednáške s Ľubošom Uhliarom, manažérom centra služieb zákazníkom MONDI SCP priblížil trendy vo výrobe papiera, na jeho zvyšujúce sa ceny, no zároveň na nevyhnutnosť jeho produkcie.

V prednáške od Artura Bobovnického, riaditeľa medzinárodných vzťahov SIEA sme sa dozvedeli viac o programe Digitálna Európa a o digitalizácii priemyslu ako takého. Potvrdil myšlienku, že digitalizácia je nevyhnutná súčasť každého odvetvia a kto by v tomto smere zaváhal, zaostal by za konkurenciou. Prvý konferenčný blok uzavrel Jozef Gašparík, marketingový a PR manažér portálu pracuj.sk. So svojou zaujímavou prednáškou o personálnych dopadoch na priemysel všeobecne a v polygrafii špeciálne. Na závere prednášky prejavil nádej v inovácie, ktoré majú byť kľúčom k prilákaniu novej generácie do priemyselných odvetví.

V druhom konferenčnom bloku zasadli do spíkrovských kresiel prednášajúci z rôznych oblastí. Otvoril ho Jozef Debrecký, generálny riaditeľ Dr. Oetker pre ČR a SR a ako zákazník priblížil požiadavky potravinárov na výrobu obalov a na polygrafickú výrobu vo všeobecnosti. Témy o polygrafii odľahčili svojou prednáškou Miroslav Jacík a Karola Mihalovičová zo spoločnosti Weblauncher, ktorí priblížili trendy v online marketingových stratégiách a prezradili zopár tipov ako môže tlačiareň zákazníkom „vliezť pod kožu“ vďaka optimalizácii kľúčových slov. Peter Anderovský, grafik, dizajnér a tlačiar v jednej osobe, zo spoločnosti Pictonica poradil tlačiarom v oblasti zvyšovania atraktivity a úspešnosti predaja produktov a služieb. Ďalší z radov zákazníkov bol Miroslav Tikl, generálny riaditeľ Summit Motors Bratislava, ktorý so svojou prednáškou preukázal, že automotive a polygrafia nie sú až tak vzdialené, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Tretí blok konferencie otvoril Petr Breburda zo spoločnosti IGEPA Group CZ. Predstavil ideu prvého virtuálneho polygrafického obchodného domu. Ján Račko, generálny riaditeľ Neografie ukázal účastníkom veľmi zaujímavé svetové trendy v oblasti kníhtlače a produkcie kníh. Nasledoval Martin Hejl s prednáškou zameranou na polygrafiu budúcnosti aj s ohľadom na personálnu politiku hodnú 21. storočia vo výrobnom podniku, nastupujúcu generáciu Z do pracovného trhu a aké je náročné prilákať mladú generáciu do výroby. Aké je dôležité ukázať jej, že aj práca vo výrobnom podniku môže byť kreatívna, perspektívna a dobre platená.

Michal Kourek zo spoločnosti CICERO Stapro Group predstavil jeden z kľúčov na efektívne fungovanie polygrafickej výroby, a to online zber informácií z výroby, priamo od tlačových strojov a hľadanie všetkých dostupných faktorov produktivity firmy. Pretože iba detailné poznanie vlastnej spoločnosti dokáže byť cestou k dosahovaniu stanovených cieľov. Jeho vystúpenie obohatilo živé premostenie s kolegom z poľského trhu a video prezentácia od zákazníka z českej tlačiarne Graspo. Tretí, predposledný blok prednášok uzatvárali Jaroslav Vidra, riaditeľ spoločnosti Litograf, Lukáš Písecký z DIW print v diskusii s Tomášom Kuglerom, obchodným manažérom industriálnej tlače Konica Minolta. V zaujímavom rozhovore zákazníkov so svojim dodávateľom technológie analyzovali a hodnotili dôležitosť investícii do moderných tlačových zariadení, trendy a kritériá, dôležité pre rozhodovanie sa pre riešenia vo svojich výrobných podnikoch.

Posledný blok prvého dňa sa niesol v duchu otázky – ako sa vyvíja dopyt a ponuka po polygrafických technológiách, materiáloch a službách pod vplyvom aktuálnych zmien?

Snažil sa na ňu zodpovedať aj ďalší zahraničný prednášajúci, Dirk Winkler zo spoločnosti Koenig & Bauer s predstavením portfólia aktuálnych ofsetových zariadení. V zodpovedaní tejto otázky pokračovali páni zo spoločnosti Kyocera Jakub Eremiáš a Petr Jetel. Budúcnosť tlače je podľa nich v inováciách a budúcnosť tlače vidia v nastupujúcej atramentovej produkčnej tlače, z dôvodu jej vysokej efektívnosti. Jediná samostatne vystupujúca žena na pódiu bola Svetlana Holečková zo spoločnosti KURZ Czech & Slovak. Tá predstavila neobyčajné možnosti zušľachťovania a technologických inovácií, ktoré zvyšujú kvalitu polygrafického výrobku, a teda aj samotný dopyt zákazníka. Na záver prvého dňa sa predstavili aj Roman Baloun s Igorom Malým, obaja so spoločnosti RICOH. Ich vystúpenie s dômyselným názvom Ofset to Digital sa zameralo na dôvody a skúsenosti zákazníkov s prechodom z ofsetových tlačových technológií na digitálne. Prvý konferenčný deň zakončil Martin Bělík zo spoločnosti DataLine, ktorý aj napriek pokročilej hodine prednášal pre takmer plnú sálu. Podľa neho sa hranice polygrafie neustále posúvajú, a to i vďaka digitálnym technológiám.

Druhý konferenčný deň patril odborným workshopom, na ktorých dostali priestor témy, ktoré svojou rozsiahlosťou nemohli byť zaradené do klasických prednáškových blokov predošlého dňa. Predstavili sa v nich predstavitelia Koenig & Bauer – Tibor Nagy a Stanislav Vaníček, Artur Bobovnický zo SIEA, Miroslav Jacík a Karola Mihalovičová z Weblauncheru, Milan Jursa z kreatívneho štúdia Codes Creative a Martin Bělík zo spoločnosti DataLine.

Nielen organizátori, ale aj prednášajúci, partneri i hostia sa presvedčili o tom, že osobný kontakt, priateľské podanie ruky a neformálny rozhovor je ešte stále viac ako plánované video hovory, emaily a homeoffice. Ako organizátori sa tešíme z úspešnej, živej konferencie, ktorú síce ochudobnili mnohé ospravedlnenia sa už prihlásených účastníkov, čím sa znížil na poslednú chvíľu počet prítomných približne o 30 osôb. I napriek tejto skutočnosti účastníci hodnotili konferenciu ako úspešnú a hodnotnú.  Sme radi, že sme mohli opäť zorganizovať podujatie, ktoré nespája len odvetvia, ale aj ľudí, a týmto vyslovujeme vieru v to, že sa o rok uvidíme na podujatí podobného formátu, konferencii Poly:Grafik:Um 2023 v Prahe a následne, po dvoch rokoch opäť na konferencii PrintProgress s magickým poradovým číslom 7.

Vydavateľstvo VELDAN

Obsiahlejšiu reportáž z konferencie nájdete na stránkach pripravovaného vydania časopisu PrintProgress č. 5.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore