Tlačové správy - MarketingInfoprint servis

Udržateľnosť sa postupne dostáva do popredia firiem

Firmy budú po pandémii koronavírusu klásť oveľa väčší dôraz na udržateľnosť a bezpečnosť svojich zamestnancov.

Pandémia koronavírusu spôsobila zmeny v správaní a očakávaniach podnikov a spotrebiteľov. Počas tohto obdobia sa mnoho firiem muselo preorientovať a medzi hlavné priority sa dostala spoločenská a finančná stabilita. Ako sa však firmy postupne prispôsobovali novému normálu, do popredia sa začali čoraz viac dostávať environmentálne a spoločenské problémy. A keďže práve technológie majú zohrávať významnú úlohu pri budovaní udržateľnosti vo firmách, spoločnosť Epson sa rozhodla zrealizovať výskum, ktorého súčasťou bol prieskum u viac ako 4 000 respondentov z celej Európy a Blízkeho východu1. Tí sa v prieskume vyjadrili na otázku svojho konania a prístupu k udržateľnosti.  Po tomto prieskume nasledovala séria diskusií, ktoré sa konali v poslednom štvrťroku roka 2020, ktorých cieľom bolo tieto poznatky riadne preskúmať. Výsledok tohto výskumu ponúka niekoľko kľúčových trendov a poznatkov, ktoré môže využiť každá firma v rámci svojej udržateľnej iniciatívy.

Práca z domu priniesla niekoľko výhod

Počas minulého roka si spoločnosti a ich zamestnanci čoraz častejšie začali uvedomovať vplyv nadmerného cestovania na naše životy či životné prostredie. Obmedzenia pohybu nám ukázali trochu inú budúcnosť v tejto oblasti a u mnohých ľudí sa tak zmenili preferencie ako aj očakávania v čase po pandémii. Obmedzenia už aj teraz priniesli niekoľko prospešných zmien. Výrazne nižšie objemy dopravy viedli k zlepšeniu kvality ovzdušia a nižšej hlučnosti v našom okolí. Okrem toho mnohým firmám a ich zamestnancom priniesla práca na diaľku niekoľko výhod – úspora nákladov na energie a u niektorých zamestnancov dokonca zlepšila rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. Práca z domu tiež urýchlila niektoré zmeny v správaní sa zákazníkov a ich očakávaniach v súvislosti s tým, ako vnímajú firmy z pohľadu udržateľnosti s použitím a podporou technológií. Z prieskumu vyplynulo, že 70 % opýtaných chce, aby vybavenie na prácu z domu bolo trvácne, energeticky účinné, alebo aby sa ním obmedzil odpad. Pričom sú to práve technológie, ktoré by mohli do veľkej miery zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečení efektívnejšieho a udržateľnejšieho pracoviska aj v budúcnosti. A 83 % z nich tvrdí, že ekologický a sociálny aspekt produktov a služieb, ktoré sami nakupujú, hrá dôležitú úlohu.

„Práca z domu priniesla nový pohľad na svet. Malé domáce zariadenia sa tak zrazu stali štandardom pre prácu z domova, pričom ich hlavnými parametrami by mali byť kompaktné rozmery s nízkou náročnosťou obsluhy, nízkymi nákladmi a vysokou úrovňou konektivity. Nedokážeme predpovedať, kedy príde ďalšia vlna či iná pandémia, musíme sa preto snažiť, aby práca z domu bola pre nás a našich zamestnancov jednoduchá a efektívna,“ uviedol Martin Tkáč, Managing Director vo firme MAJAX.

 

Aké sú očakávania ľudí po pandémii?

Z prieskumu spoločnosti Epson vyplýva, že až tri štvrtiny zamestnancov si v čase po pandémii želá väčší dôraz na riešenie environmentálnych a spoločenských problémov. Pre zamestnancov je udržateľnosť niečo, na čo môžu byť hrdí a čím sa môžu odlíšiť. Nie každá firma však v tomto čase posúva do popredia udržateľný rozvoj a sociálne otázky, najmä pokiaľ ide o ich hlavné obchodné priority. Je jasné, že v programoch obnovy sa musia podporovať finančné zdravie firiem a dobré podmienky pre zamestnancov, no zároveň je potrebné brať ohľad na ciele udržateľnosti. 75 % opýtaných chce, aby sa ich organizácia viac sústredila na environmentálne a spoločenské otázky a 65 % sa domnieva, že udržateľnosť bude v období po pandémii ochorenia COVID-19 ešte dôležitejšia.

Nové spôsoby práce vytvárajú nové požiadavky na infraštruktúru zamestnávateľov

Udržateľnosť prináša konkurenčnú výhodu, a teda zvyšuje informovanosť o značke. To, že silný́ postoj k udržateľnosti má vplyv na vnímanie a výsledky značky si myslí 78 % opýtaných. Vďaka technológiám je dnes komunikácia dynamickejšia, existujú efektívnejšie pracovné nástroje a znižuje sa množstvo odpadu. Udržateľné technológie však musia byť prepojené s firemnou kultúrou a hodnotami každej spoločnosti. Posun k udržateľnej organizácii preto so sebou prináša kultúrnu zmenu. Je to spôsob, nie cieľ. Spoločnosti môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa nákupu udržateľných technológii, ale to je len jedna časť riešenia. Udržateľná činnosť zahŕňa spojenie technologického pokroku a zmeny správania firmy navonok i dovnútra. Rozhodujúce je v tejto oblasti práve vedenie zo strany spoločnosti. Pri veľkej zmene, ktorú technológie prinášajú, vôbec neprekvapuje, že výskum spoločnosti Epson zistil, že za zmenou vo firmách stoja hlavne osoby prijímajúce rozhodnutia v oblasti IT.

Zohľadňovanie aspektu udržateľnosti nemusí byť zložité

Veľa firiem si pri otázke udržateľnosti predstaví náročne aplikovateľné postupy či nákup drahých strojov a zariadení. V skutočnosti však existuje oveľa jednoduchší spôsob ako začleniť udržateľnosť do podnikania. Takéto zmeny môžu mať nielen významný vplyv z ekologického pohľadu na úspech firmy, no tiež z hľadiska šetrenia finančných prostriedkov a zníženia ďalších nákladov v budúcnosti. Jednou z možností je napríklad používanie recyklovaných materiálov alebo materiálov s malým vplyvom na životné prostredie. Správne
osvetlenie môže napríklad viesť k úsporám nákladov na energie vo výške 20 až 50 %. Či jednoduchý́ prechod z laserovej tlače na atramentovú technológiu Heat-Free pre firmy od spoločnosti Epson by mohol firmám ročne ušetriť dostatok energie na nabitie 800 000 elektrických áut na rok, znížiť náklady na energiu o 152 miliónov EUR a znížiť emisie CO2 o 410 miliónov kg, čo predstavuje objem, ktorého absorbovanie by 19 miliónom stromov trvalo rok2.

Veľký význam má pre firmy aj nabádanie ich zamestnancov na udržateľné správanie, ako napríklad tlač len vtedy, keď je to potrebné. V každom prípade je dôležitý práve výber najlepšej technológie na tlač podľa potrieb danej spoločnosti. Tlačiarne zodpovedajú za približne 10 % spotreby energie spoločnosti, preto je dôležité vybrať si takú tlačiareň, ktorá prináša kvalitu a udržateľnosť.

Či už hľadáte tlačiareň na prácu z domu alebo do kancelárie, Epson Heat-Free atramentové tlačiarne umožňujú užívateľom zmeniť spôsob, akým tlačíme. Výmena laserovej tlačiarne za atramentové riešenie Epson prináša rad výhod ako sú nízka spotreba energie, zníženie jednorazového odpadu a zvýšenie produktivity. Viac o výhodách atramentovej tlače od Epsonu nájdete tu: https://www.epson.sk/advantage-inkjet

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore