Tlačové správy - Polygrafia

Výsledky súťaže Zlatá pečať 2017

Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať v ý r o b c o v špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku. Ocenením najlepších výrobkov zvýšiť záujem o kvalitu vyrábanej produkcie a prostredníctvom cielenej propagácie umožniť  oceneným tlačiarňam, respektíve iným prihlasovateľom, vstup na vyspelé zahraničné trhy. Zároveň pôsobiť na zvýšenie profesijnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných kolektívov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie (Štatút súťaže). Organizátorom súťaže  Zlatá pečať je Zväz polygrafie na Slovensku.

Súťaž Zlatá pečať oboslalo 11 organizácií a bolo spracovaných 44 hodnotiteľských protokol. Zasadnutie hodnotiteľskej komisie sa uskutočnilo 24. 10. 2017 v priestoroch Zväzu polygrafie na Slovensku  SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava.

 

Členmi hodnotiacej komisie boli:

Milan Lederleitner – nezávislý odborník , Svätý Jur

Jozef Mráz – Petit Press Bratislava

Aurel Hricov – Neografia, a.s. Martin

Slávka Krajčovičová – Slovenská Grafia, a.s. Bratislava

Lucia Tomková – ALL MEDIA Žilina

Dušan Šťastný – KASICO, a.s. Bratislava

Juraj Slota – ESPRINT s.r.o. Banská Bystrica

Ľubomír Sládeček – SOŠ polygrafická  Bratislava

František Oľha – COFIN, a.s. Ľubotice

Pozorovatelia:

Monika Soľavová – Slovenská Grafia Bratislava

Peter Blubla – Zväz polygrafie na Slovensku

 

Za predsedu hodnotiacej komisie bol zvolený  Ing. Milan Lederleitner.

Práca hodnotiteľskej komisie sa riadila Štatútom súťaže schváleným pre rok 2017. Do súťaže boli zaslané  výrobky do všetkých kategórií s výnimkou: Mladý odborník.

Komisia verbálne zhodnotila, že sa zachovala vysoká kvalitatívna úroveň obosielaných kategórií. Tento ročník bolo udelených celkovo 21 cien Zlatá pečať.

Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Predovšetkým v kategóriách KNIHA, ČASOPISY a NETRADIČNÉ

POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE a OSTATNÉ TLAČOVINY boli predložené exempláre na vysokej kvalitatívnej úrovni. Pozitívne treba hodnotiť, že v kategórii časopisy si vysokú kvalitatívnu úroveň udržujú časopisy pre deti.

 

KATEGÓRIA KNIHA

Zlatá pečať v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s. Martin za  excelentné spracovanie knihy WUNDERVOLLE ERDE DIE WELT IN DER WIR LEBEN

 

Zlatá pečať v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s. Martin za  excelentné spracovanie kolekcie kníh s poťahom z plátna/imitácia plátna

 

– VIETNAMSKÁ kuchařka s rodinným příběhem Tuan & Lan

– The New York Times EXPLORER Mountains, Desert & Plains

– The New York Times EXPLORER Beaches, Islands & Coats

– The Pre-Raphaelite Tragedy

– George Orweell A Life in Letters and Diaries

– SAFARI NAMIBIA exelisive

 

Zlatá pečať v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s. Banská Bystrica za  excelentné spracovanie knihy NEW YORK

 

 

Zlatá pečať v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s. Banská Bystrica za  excelentné spracovanie kolekcie kníh

 – JÁN HLAVATÝ

– Das Teebuch

– Mila Haugová

– Gast Freundschaft

 

 Zlatá pečať v kategórii kniha

spoločnosti

RICHARD GUZMAN – RICHIE Bratislava za excelentné spracovanie architektúry knihy Peter Pollág

 

Zlatá pečať v kategórii kniha

spoločnosti

ALL MEDIA, s.r.o. Žilina za knihu Stratená Žilina 1

 

KATEGÓRIA ČASOPISY

Zlatá pečať v kategórii časopis

tlačiarni 

NEOGRAFIA, a.s. Martin za excelentnú kvalitu súboru časopisov vydavateľstva MEDIAGE – MIAU, GOLD MAN, INTERIER

 

 

Zlatá pečať v kategórii časopis 

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s. Bratislava za excelentnú kvalitu súboru mesačníkov Madam Eva v rôznom postpressovom spracovaní

 

Zlatá pečať v kategórii časopis 

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s. Bratislava za súbor časopisov pre deti v slovenskom a anglickom jazyku

 

 

KATEGÓRIA NOVINY

Zlatá pečať v kategórii noviny

spoločnosti

Petit Press, a.s., prevádzka Tlačiareň Bratislava za  vysokú kvalitatívnu úroveň kolekcie periodík tlačených na vylepšenom novinovom papieri

 

KATEGÓRIA KATALÓGY

Zlatá pečať v kategórii katalógy

tlačiarni

COFIN, a.s. Ľubotice za T & J katalóg

 

Zlatá pečať v kategórii katalógy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s. Bratislava za súbor katalógov s parciálnym lakovaním

 

KATEGÓRIA KALENDÁRE

Zlatá pečať v kategórii kalendáre

tlačiarni

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. Skalica za Kalendár Západotlač

 

Zlatá pečať v kategórii kalendáre

tlačiarni

TBB, a.s. Banská Bystrica za súbor nástenných kalendárov

 

Zlatá pečať v kategórii kalendáre

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s. Martin za nástenný kalendár Knižný kalendár Neografia 2017

 

 

KATEGÓRIA OSTATNÉ TLAČOVINY

Zlatá pečať v kategórii ostatné tlačoviny

tlačiarni TBB, a.s. Banská Bystrica knihu Hiroshige

 

Zlatá pečať v kategórii ostatné tlačoviny

tlačiarni

KASICO, a.s. Bratislava za sadu tlačovín k vydanej známke

 

KATEGÓRIA NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE

 

Zlatá pečať v kategórii netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

COFIN, a.s. Ľubotice za kolekciu lentikulárnych vzdelávacích a propagačných výrobkov s vesmírnou tématikou 

 

Zlatá pečať v kategórii netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

Chemosvit Fólie, a.s. Svit za Primo obaly na kávu s haptickým efektom

 

Zlatá pečať v kategórii netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

KASICO, a.s. Bratislava za FATIMA – katalóg

 

Zlatá pečať v kategórii netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s. Martin za súbor kníh s rôznym netradičným spracovaním

  – Huten – plátno a papier spojené po šírke knihy, kombinácia ofsetu a sitotlače

– BARBECUE master – pieskový UL lak

– BUMBA SLAAP ZACHT, BUMBA! – fluorescenčný lak

– Das UNESCO Welterbe – oltárové lomy

– 12Pieces=22Outfits – tvrdá väzba knižného bloku plus kapsy

 

V Bratislave   24. 10. 2017

Predseda hodnotiacej komisie: Ing. Milan Lederleitner

 

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore