Ste tu
Home∷ Z aktuálneho z vydaniaWorkshopy PrintProgress 2018

Workshopy PrintProgress 2018

Predstavujeme Vám témy workshopov, v ktorých duchu sa bude niesť druhý konferenčný deň. Veríme, že si medzi nimi vyberiete to najzaujímavejšie pre Vás!

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa druhého konferenčného dňa (workshopy), uveďte do poznámky v registračnom formulári, o ktorý blok workshopov máte záujem (príklad BLOK A, B, alebo C), prípadne o akú kombináciu workshopov máte záujem (príklad A1, B2, C3) tak, aby sa časovo neprekrývali.

Do poznámky rovnako uveďte i to, ak máte záujem o dopravu z Prahy do Trnavy a späť. 

Zoznam workshopov: 

BLOK A:   9:00 – 12:30   –  Manažment polygrafickej výroby

 1. 9,00 hod – 10,00 hod

Martin Bělík

DataLine Technology, a.s.

Aby Vaša tlačiareň fungovala aj o 5 rokov.

 

 • podrobný rozbor jednotlivých kategórií zákaziek a polygrafických zariadení,
 • analýza vývoja v blízkom období,
 • workshop by mal uľahčiť úvahy o smerovaní vašej tlačiarne v najbližších rokoch,
 • workshop je určený hlavne, ale nielen pre majiteľov ofsetových a obalových tlačiarní.

2. 10,15 hod – 11,15 hod

Michal Kourek

obchodný manažér CICERO Stapro Group s. r. o.  pre ČR a SR

Finanční nástroje MIS. Sběr produkčních dat, kontrola výroby a motivace zaměstnanců.

 • zber produkčných dát, kontrola kvality a motivácia zamestnancov,
 • finančné plánovanie, definícia sadzieb výrobných stredísk, stanovovanie marží,
 • prezentácia kontroly plnenia plánu a to v rovine kapacitnej (množstvá a charakter zákaziek) a v rovine realizácie,
 • možnosti zberu produkčných dát a motivácia zamestnancov na základe kvality a kvantity odvedenej práce.

3. 11,30 hod – 12,30 hod

Jaroslav Švejda

Heidelberg Praha, s. r. o.

Kde hľadať úspory v riadení výroby, aby bola tlačiareň zisková

 


BLOK B:   9:00 – 12:30   –  Moderné technológie, trendy a zvyšovanie kvality výroby

 1. 9,00 hod – 10,00 hod

Peter Lauko, Matúš Bernát

Konica Minolta

Tlačiť vieš, skrášľuj! Príprava tlačových dát pre zušľachtené výstupy. Ako na to?

 • ako jednoducho pripraviť tlačové dáta pre zušľachtenie vašich výstupov,
 • ukážka toho, že parciálne 3D lakovanie, zlatenie alebo metalické efekty nie sú tak zložité, ako sa na prvý pohľad zdajú,
 • predstavenie a ukážka digitálnej technológie, vďaka ktorej aj vy budete vedieť nielen tlačiť, ale aj zušľachťovať svoje výtlačky. Získate tak komplexné technické informácie o najnovších technológiách, ktoré potom môžete využiť vo svojej praxi,
 • workshop je určený nielen pre tlačiarov, ale aj kreatívcov a majiteľov tlačiarní,
 • workshop bude plynule nadväzovať na prednášku Petra Lauka v rámci predchádzajúceho dňa konferencie PrintProgress.

2. 10,15 hod – 11,15 hod

Anton Puškár

M&P, spol. s r.o.

 Kontrola kvality – normy, kalibrácie a nástroje na jej sledovanie. 

 • prístroje, softvér a postupy, ako korektne pracovať s farebnou informáciou od zadania na vstupe až po tlač a dokončenie,
 • odpovede na otázky, kedy a ako použiť tlačové normy a ako definovať pravidlá a tolerancie,
 • základne princípy PSO (Process Standard Offset), rozdiely medzi FOGRA a UGRA prístupom.
 • workshop bude vykonávaný na meracej technike x-rite, ako sú spektrofotometre e-xact, eye 1 pro meracia lišta Intellitrax,
 • kedy je lepšie použiť spektrálne dáta a merania  a kedy je vhodnejšie použiť denzitotometer. Postupy a metodiky budú prezentované pomocou špičkového softvéru na vyhodnocovanie „PressSign“ od firmy Bodoni.
 • prezentácia kalibrovaných svetelných zariadení Just, ktoré sú nevyhnutné  na korektné zobrazenie predlôh, nátlačkov a výtlačkov, ako aj ukážky, ako sa vykonáva korektný softproof a ako sa vyhodnocuje kvalita osvetlenia z hľadiska normy,
 • prezentácia nástrojov na kontrolu vstupných dát (tzv. preflight) a nástroje na korektné nastavenie ripovacích a konverzných programov,
 • workshop bude vedený v duchu noriem a princípov Ugra metodiky.

3. 11,30 hod – 12,30 hod

Daniel Adam

konateľ 3Dees Industries, s. r. o.

Praktická aplikácia 3D tlače v priemysle a polygrafii.

 • prezentácia praktických ukážok 3D technológie všade okolo nás.

BLOK C:   9:00 – 12:30   –  Marketingové trendy a opatrenia na kvalitnú komunikáciu so zákazníkmi

 1. 9,00 hod – 10,00 hod

Dušan Peško

Konzultant pre  GDPR

GDPR je tu! Očakávania a realita. (Návod na prípravu firmy ako pracovať s ochranou osobných údajov v súlade s nariadením EÚ.)

 • stručný prehľad toho, ako sa GDPR týka spracovania údajov vašich zamestnancov, vašich odberateľov, či iných osôb,
 • na čo musíte myslieť v súvislosti s organizáciou práce, softvérom a výpočtovou technikou, ako aj to, čo všetko GDPR ovplyvní v súvislosti s vašimi dodávateľmi a odberateľmi,
 • najdôležitejšie ustanovenia GDPR s ohľadom na tie, ktoré sa týkajú firiem.
 • nové pojmy, ktoré GDPR zavádza a zoznámite sa s právami, ktoré budú od vás môcť vyžadovať zamestnanci alebo zákazníci,
 • prehľadný 10-bodový návod, pomocou ktorého sa pripravíte na GDPR, zostavíte si plán, a potom ho zrealizujete a uvediete do praxe,
 • praktických ukážky na zoznámenie sa s dokumentáciou k GDPR, klasifikáciou informačných systémov, analýzou rizík, vzormi súhlasov a vzormi hlásení či žiadostí.

2. 10,15 hod – 11,15 hod

Ľudovít Karpinský

Typoset

Certifikovaný nátlačok podľa Fogra 51 a Fogra 52 a jeho použitie v predtlačovej príprave a pri tlači.

 • čo je certifikovaný nátlačok a na čo slúži?
 • aké sú konkrétne dôvody zavedenia novej normy pre tlač a nátlačkovanie, aké sú zmeny v novej norme oproti staršej verzii a prehľad o novinkách v norme ISO 12 647-2: 2016,
 • ICC profily a ich implementácia do CMS workflow,
 • problematika automatickej konverzie farebnej definície na novú normu a prístupy k revízii definície farebnosti podľa starších noriem,
 • diskusia o problematike dotlače titulov definovaných podľa starej normy a diskusia o problematike novej normy pri procesoch nie podľa FOGRA 51 a 52, ako aj ukážky certifikovaných nátlačkov podľa starej a novej normy.

3. 11,30 hod – 12,30 hod

Vladimír Yurkovic

Yurkovic Design studio, s.r.o.

Brandbuilding a príprava kampane

 


Chcem sa registrovať na konferenciu

Príbuzná téma

Pridaj komentár

Top