Edície 2015

Základom úspechov sú špičkoví odborníci

Ing. Marián Kožíšek, MBA
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

GRAFOBAL, akciová spoločnosť.  

Medzi tých, ktorí značné obdobie svojej pracovnej dráhy spojili s GRAFOBALOM patrí Ing. Marián Kožíšek, MBA, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva. V rozhovore s ním, pri tak významnej príležitosti akou je 110 rokov existencie spoločnosti, sme sa zamerali na pomenovanie zdrojov úspechov, ktoré firmu posunuli na líderskú pozíciu v rámci strednej a východnej Európy.

Štvrťstoročie pracujete v Grafobale so sídlom v Skalici. Z toho už 17 rokov v pozícii generálneho riaditeľa. Dalo by sa povedať, že váš rukopis nesú všetky najvýznamnejšie zmeny v novodobom vývoji Grafobalu. Ako spätne hodnotíte toto obdobie a vaše pôsobenie na čele spoločnosti?

Vývoj Grafobalu za ostatných 25 rokov bol určite najbúrlivejší v jeho histórii. Zmeny, ktoré sa udiali dávnejšie boli skôr postupné. Začiatok deväťdesiatych rokov sa však niesol v znamení revolučných zmien vo všetkých oblastiach pôsobenia firiem aj ľudí. Úplne sa otočila paradigma podnikania, keď sa trh predávajúceho zmenil takmer „cez noc“ na trh kupujúceho. Náročnosť zákazníkov na kvalitu a služby spojené s dodávkami obalov a polygrafických produktov pritom dramaticky vzrástli. V čase veľkých zmien prichádzajú aj veľké výzvy a my sme sa ako spoločnosť museli veľmi rýchlo adaptovať. Postupne sa Slovensko stávalo viac otvorenou ekonomikou, prichádzali sem nové výrobné spoločnosti, ktoré potrebovali riešiť balenie svojich produktov. Sami sme taktiež aktívne vyhľadávali potenciálnych zákazníkov nielen na západ od našich hraníc, ale aj na juh a najmä na východ. Po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu bol tamojší trh „hladný“ po atraktívne balenom tovare a mnohé kvalitné výrobky miestnych producentov potrebovali na export a presadenie sa vo vyspelých krajinách vylepšiť obal. Ponúkli sme im  kvalitu a podiel nášho exportu postupne narastal a narastá až  do súčasnosti.

Vyzerá to akoby sa vám splnil „Slovenský podnikateľský sen“. Bolo to všetko až také jednoduché? Aké boli vaše najťažšie rozhodnutia v pozícii generálneho riaditeľa?

Je len prirodzené, že sa v podnikaní objavia aj horšie dni a nie všetko vyjde podľa predstáv. Mnoho vecí totiž nedokážete ovplyvniť a tak je potrebné sústrediť sa na oblasti, ktoré máte pod kontrolou. Ja som sa napríklad vždy mohol oprieť o vynikajúcich kolegov, špičkových odborníkov z každej oblasti.

Ku všetkým rozhodnutiam, ktoré ovplyvňujú životy a prácu mnohých iných ľudí pristupujem s veľkou pokorou a zodpovednosťou. Pre mňa osobne sú ale najťažšie rozhodnutia, ktoré ovplyvnia smerovanie firmy na dlhé roky. Takými rozhodnutiami boli napríklad rozšírenie výrobného sortimentu o výrobu kašírovanej vlnitej lepenky v roku 1994 a výstavba výrobných závodov v zahraničí – dcérskych spoločností Grafobalu Skalica. Tieto strategické rozhodnutia vyžadujú množstvo rôznorodých informácií, analýz aj odhadov. V podstate nikdy nenastane okamih, kedy si poviete, že máte všetky informácie. Preto najväčším umením manažéra je vystihnúť ten správny okamih na definitívne rozhodnutie, kedy okrem tvrdých dát musíte počúvať aj svoju intuíciu. Lebo najväčšou chybou je premeškať vhodný okamih na využitie trhovej príležitosti, ktorá sa už nikdy nemusí opakovať.

„Najväčším umením manažéra je vystihnúť ten správny okamih na definitívne rozhodnutie.”

Môžete nám povedať, ako z dnešného pohľadu hodnotíte, tieto strategické rozhodnutia. Menili by ste niečo na nich?

Všetky nové závody sme založili na silných stránkach a hodnotách materskej spoločnosti. Tento prístup zarezonoval aj u zákazníkov. Výroba kašírovanej vlnitej lepenky a obalov z nej rástla každý rok dvojciferne a tak sme v roku 1998 investovali do nákupu novej zvlňovacej a kašírovacej linky s možnosťou výroby profilov vlny B, E a F, ktorá zdvojnásobila kapacitu produkcie. Tento nový sortiment sa stal stabilným druhým pilierom v ponuke Grafobalu. V roku 2013 bola inštalovaná tretia zvlňovacia a kašírovacia linka (nahradila prvú linku), ktorá môže vyrábať okrem predchádzajúcich profilov aj G vlnitú lepenku (profil 0,5 mm).  Výrobné závody – dcérske spoločnosti v zahraničí sa stali významným akcelerátorom rozvoja spoločnosti Grafobal na zahraničných trhoch. Vlani všetky štyri zahraničné dcérske spoločnosti Grafobalu dosiahli nárast tržieb. Najvyšší, 23-percentný, spomedzi nich zaznamenal Grafobal DON v Rusku pri historicky najvyššom objeme tržieb vyše 1,5 miliardy rubľov.

Čo považujete za rozhodujúcu konkurenčnú výhodou, ktorá Grafobalu umožňuje viac ako storočie úspešného rozvoja?

Nedá sa hovoriť o jednej izolovanej oblasti. Skôr ide podľa mňa o súbor jedinečných schopností pracovníkov, technológie, dlhodobého obchodného partnerstva a fokusu podnikania. Grafobal je zameraný na obaly s vysokou pridanou hodnotou, to znamená, že sú kvalitne potlačené a zušľachtené rôznymi dokončujúcimi technológiami. Ochranná a informačná funkcia obalu je samozrejme prvoradá. Pre našich zákazníkov je však podľa mňa tou pridanou hodnotou to, ako obal prezentuje zabalený výrobok a ako pomôže zvýšiť jeho predaj. O tom, že obaly navrhovať a vyrábať vieme, svedčia nielen úspechy našich zákazníkov na ich cieľových trhoch, ale aj medzinárodné ocenenia z odborných súťaží, ktoré Grafobal pravidelne získava. Ostatným oceneným výrobkom je čajová kazeta „Mistral Grand Selection“, ktorá vybojovala v celosvetovej konkurencii ocenenie WorldStar Award for Packaging za rok 2015. Cenu udeľuje každoročne svetová obalová organizácia (WPO) a je to najvyššie ocenenie aké môže obal získať. GRAFOBAL má týchto najvyšších ocenení už 8 a určite sa budeme usilovať aj o ďalšie.

Ocenenie WorldStar 2015 pre Grafobal v kategórii obalov  
pre nápoje prevzali generálny riaditeľ Ing. Marián Kožíšek, MBA  
a obchodný riaditeľ Ing. Igor Hanzalík (vľavo). 

Sú niektoré zo získaných ocenení pre vás osobitne cenné?

Pre mňa je najväčším ocenením spokojnosť našich zákazníkov. Ocenenia z medzinárodných súťaží sú len čerešničkou na torte, akýmsi vyústením každodennej poctivej práce ľudí na všetkých úrovniach.  Ak by som si predsa len mal spomedzi ocenených výrobkov vybrať tie, na ktoré som najviac hrdý, tak to budú obaly, v ktorých je zhmotnený nielen fortieľ našich ľudí z výrobného úseku, ale aj kreatívny potenciál špecialistov z nášho vývojového oddelenia, ktorí sa podieľajú na návrhu konštrukcie či grafického dizajnu ocenených obalov.

Ako riešite výkyvy v dopyte po obaloch počas roka či medziročne?

Sme prísne zákazková firma, to znamená, že na 99 % je obal, či iný polygrafický výrobok, od začiatku určený konkrétnemu zákazníkovi a nedá sa predať niekomu inému.

 

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Tlačidlo Späť hore