∷ Z aktuálneho vydania

Základom v podnikaní je morálnosť a férovosť

PP 5/2023

Jedným z hlavných partnerov nedávnej konferencie 3D TRNAVA PrintFórum 2023 bola aj spoločnosť Datalan Quality Instruments, ktorá však vo svete 3D tlače vystupuje skôr pod menom a logom H3D. Použitie samostatnej obchodnej značky má za cieľ odlíšiť saod materskej fi rmy DATALAN a jasne identifi kovať entitu zaoberajúcu sa inovatívnymi technológiami a špeciálne 3D tlačou. O fi rme, jej fi lozofií a vnímaní sveta 3D tlače sme sa rozprávali s riaditeľom spoločnosti Martinom Balogom.
Ako vlastne Datalan Quality Instruments/H3D vzniklo?

Datalan Quality Instruments vznikla pred viac ako 18-timi rokmi ako malý tím v rámci veľkej IT firmy, ktorá chcela vstúpiť do oblastipriemyselného softvéru vo výrobe. Začali sme vyvíjať riešenia pre sériovú výrobu, špeciálne aplikácie na kontrolu kvality výrobkov a postupne sme vyvíjali nové riešenia, v rámci ktorých sme začali v jednom momente využívať 3D tlač na výrobu špecifi ckých snímačov, vyžadujúcich si vysokú mieru customizácie. 3D tlač bola ideálna technológia na ich výrobu. Najskôr sme začali s externou výrobou, ale postupne sme si niektoré technológie zakúpili a

začali využívať interne. Okolo roku 2016 sme začali uvažovať o vyčlenení našej firmy z materskej spoločnosti z dôvodu zlepšenia vnímania identity našej firmy v očiach zákazníkov, vzhľadom na rozdielnosť interných procesov, ponúkaných služieb a trhového zamerania. Celý spin-off sa udial v roku 2018. V tomto období sme uvažovali aj nad rozšírením činnosti a portfólia služieb. Vtedy sme aj začali spolupracovať so spoločnosťou Hewlett Packard, ktorá práve hľadala partnera na Slovensku pre zastupovanie v oblasti 3D tlače. Toto veľmi vhodne zapadlo do  našej fi lozofie a možnosti zužitkovania našich dlhoročných skúseností s používaním 3D tlače.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore