Tlačové správy - Polygrafia

Zeštíhlená a široce rozkročená společnost pro více flexibility v měnících se mediích

 

KBA-Digital & Web na World Publishing Expo 2015 v Hamburku

Poprvé po skončení restrukturalizace koncernu se prezentovala KBA-Digital & Web Solutions AG & Co. KG, vyčleněná z mateřské společnosti Koenig & Bauer AG (KBA), na novinovém veletrhu World Publishing Expo (WPE) v Hamburku. Jako samostatný podnik. Na vedení této obchodní jednotky, odpovědné za segment kotoučového digitálního a ofsetového tisku, se mnoho nezměnilo, zato k více změnám došlo ve struktuře, spektru úkolů a podnikatelské filo-zofii. Na to poukázal jednatel Christoph Müller, nadále člen koncernového vedení, první den tiskové konference podniku.

Nová společnost KBA-Digital & Web Solutions je organizačně štíhlá a je široce zavedená na adresovaných trzích. Výrobu a vnitřní montáž provádějí jiné pobočky KBA. To snižuje kolísání vytíženosti a zvyšuje flexibilitu při strukturálních změnách.
Nová společnost KBA-Digital & Web Solutions je organizačně štíhlá a je široce zavedená na adresovaných trzích. Výrobu a vnitřní montáž provádějí jiné pobočky KBA. To snižuje kolísání vytíženosti a zvyšuje flexibilitu při strukturálních změnách.

Christoph Müller: „Vyšší podíly na trhu se ztrátami nejsou v klesajícím kotoučovém tisku z dlouhodobého hlediska žádnou podnikatelskou volbou. KBA-Digital & Web se proto nově restrukturalizoval a do budoucna optimalizoval kapacity. Sjednocení ofsetového a digitálního kotoučového tisku zvyšuje podnikovou flexibilitu. Vyčlenění výroby jako samostatnou obchodní jednotku snižuje kolísání vytížení kapacit. KBA-Digital & Web Solutions je aktivní na klesajících i rostoucích trzích. To umožňuje synergické efekty a udržování F&E pro obě oblasti a dává našim zákazníkům větší jistotu do budoucna“. V této souvislosti zdůraznil mimořádně širokou paletu produktů skupiny KBA a ve srovnání s konkurenty zřetelně nižší závislost na silně klesajícím trhu kotoučového ofsetu. Tento segment, stojící již více let pod velkým tlakem, přispívá dnes koncernovému obratu ve výši 1,1 miliardy € již jen zhruba patnácti procenty.

Kompetence v ofsetu pomáhá ve velkoobjemovém digitálním tisku

Müller zdůraznil po desetiletí rostoucí kompetentnost KBA v kotoučovém ofsetu a časopiseckém hlubotisku při zvládání potisku citlivých potiskovaných materiálů s velkou šířkou dráhy. To se hodí KBA-Digital & Web také v digitálním tisku při vývoji nejširších inkjetových kotoučových strojů na světovém trhu. Jako příklady jmenoval jednatel úspěšný vstup do digitálního dekoračního tisku s až 2,25 m širokými stroji KBA RotaJET VL a partnerství s Hewlett Packard při vývoji a výrobě až 2,80 m širokých vysoce výkonných kotoučových strojů HP T1100 Simplex Color Inkjet Web Press pro dále rostoucí obalový trh vlnité lepenky. Inkjetový gigant se právě staví a testuje ve kmenovém závodě KBA ve Würzburgu. Začátkem prosince má být stroj představen odborné veřejnosti.

Nová platforma RotaJET L, představená společností KBA v minulém roce, je k dispozici v pěti šířkách dráhy od 895 do 1 300 mm a je svým technickým vybavením výborně vhodná také pro digitální novinový tisk.
Nová platforma RotaJET L, představená společností KBA v minulém roce, je k dispozici v pěti šířkách dráhy od 895 do 1 300 mm a je svým technickým vybavením výborně vhodná také pro digitální novinový tisk.

 

Digitální a ofsetový tisk pod jednou střechou

KBA-Digital & Web nadále prodává, vyvíjí, konstruuje, projektuje, montuje a instaluje ofsetové kotoučové stroje střední a nejvyšší výkonové a automatizační třídy pro akcidenční tisk (od 16 do 80 stran), novinovou a semikomerční produkci (s jednoduchou, dvojnásobnou a trojnásobnou šířkou dráhy) a velkoobjemový digitální tisk s konstrukčními řadami RotaJET 76 a RotaJET L (89 až 130 cm šířka dráhy) pro knižní, reklamní a publikační tisk (m.j. časopisy a noviny) a stroje řady RotaJET VL (= Very Large s šířkou dráhy až 2,25 m) dekorační tisk a jiná průmyslová použití.

K tomu přicházejí nové obchodní oblasti a noví partneři. Mezi ně patří spolupráce s HP na digitálním tiskovém stroji pro trh vlnité lepenky. Výroba a vnitřní montáž kotoučových strojů probíhá ve Würzburgu u sesterských společností KBA-Industrial Solutions AG & Co. KG a KBA-NotaSys AG & Co. KG, také vyčleněných z koncernové mateřské společnosti. První RotaJET VL se 168 cm širokou dráhou úspěšně vyrábí již více než šest měsíců v tiskárně dekorů Interprint v Arnsbergu. Renomovaný knižní producent Kösel v Altusried-Krugzell provozuje nově stroj RotaJET 76.

Trh s novými stroji za cca 200 mil. € ročně

Na začátku tiskové konference popsal dlouholetý ředitel marketingu KBA a firemní mluvčí Klaus Schmidt situaci na novinovém trhu. Informoval o cyklickém chování poptávek s dlouhými, jen těžko kalkulovatelnými rozhodovacími cykly, což znesnadňuje situaci dodavatelskému průmyslu. Světový trh pro nové ofsetové stroje (bez akcidenčních kotoučových strojů, retrofitů a upgradů) vyčíslil pro roky 2014 a 2015 na cca 200 mil. €, přičemž pro rok 2014 připadalo téměř 50 % trhu na stroje s jednoduchou šířkou dráhy nižší výkonové třídy a v průmyslových zemích bylo objednáno jen málo high-tech strojů. Jednoduché stroje pro rozvojové země KBA sama nenabízí a proto podíl na trhu, dříve ležící zřetelně nad 30%, spadl v minulém roce přechodně pod 10%. Prodejem dalších strojů řady Commander CL, uvedených na trh v roce 2011, společnostem Oppermann Druck- und Verlagsgesellschaft v Rodenbergu a Aschendorff Druckzentrum v Münsteru a objednávkami kotoučových strojů s jednoduchou šířkou Comet z Číny a Středního východu mohla KBA v letošním roce opět získat většinu zakázek v horním tržním segmentu. Schmidt ovšem zřetelně uvedl, že krátkodobá vyhodnocování při uvádění tržních podílů ve stále se snižujícím prodeji nových strojů mohou vést k chybným závěrům. KBA si v posledních patnácti letech četnými základními inovacemi a odpovídající tržními úspěchy vypracovala svou pozici na technologické špičce v novinovém tisku.

Se čtrnácti objednávkami od uvedení na trh v říjnu 2011 byl KBA Commander CL v posledních letech nejúspěšnějším strojem na trhu.
Se čtrnácti objednávkami od uvedení na trh v říjnu 2011 byl KBA Commander CL v posledních letech nejúspěšnějším strojem na trhu.

 

Na technologické špičce díky inovacím

KBA Cortina tisknoucí bez vody představená v roce 2000 a na obsluhu orientovaná kompaktní konstrukce uvedená v roce 2007 jejím bratrem s vlhčením strojem Commander CT, automatická výměna desek a technika jednotlivých pohonů s výhodami pro časy příprav, kvalitu tisku, ergonomii obsluhy a efektivitu se prosadily u vysocevýkonných kotoučových strojů. Tyto základní inovace převzala KBA také pro v roce 2011 nově uvedený a se čtrnácti objednanými stroji od té doby zvláště v Evropě velmi úspěšný stroj Commander CL s klasickými tiskovými jednotkami ve tvaru H. Na základě rozdílných výrobních požadavků jednotlivých tiskáren je možné jednotlivé automatizační moduly, jako automatická výměna desek u stroje Commander CL, instalovat dodatečně. Od roku 2002 získala KBA objednávky na celkem 60 kotoučových linek s dvojnásobnou a trojnásobnou šířkou řad Cortina, Commander CT a Commander CL s celkem 256 tiskovými věžemi – z toho deset linek s horkovzdušným sušákem. S výjimkou posledních čtyř zakázek na Commander CL jsou všechny stroje v provozu.

Ofenzivnější prosazování tištěných novin

V tom o sobě stále nechává slyšet zvláště 19 uživatelů stroje Cortina se spektakulárními, lakem částečně zušlechtěnými produkty. Jiní zákazníci využívají dovybavení strojů speciálními retrofity KBA-Digital & Web pro nové výrobní a reklamní formáty. Half-Cover, Superpanorama, Zip’n’Buy, NaturalPrint na balicí papír, SmartFlap, 12 page Double Gate a 12 page Letterfold jsou jen některé z mnoha příkladů. V Hamburku představila KBA-Service panoramatické formáty pro tabloidní produkty jako další novinku s doporučením více používat mimořádné skládací varianty a formáty pro opticky ještě ofenzivnější prosazení tištěných novin v mediální konkurenci jako trvalý a flexibilní nosič inzerce.

V úzké spolupráci s kreativními vydavatelstvími vyvíjí KBA stále nové reklamní formáty pro tištěné noviny a těmito novými technickými zařízeními často mohou být také dovybaveny i starší stroje. Zde jako příklad 12-ti stránkový Double Gate Fold
V úzké spolupráci s kreativními vydavatelstvími vyvíjí KBA stále nové reklamní formáty pro tištěné noviny a těmito novými technickými zařízeními často mohou být také dovybaveny i starší stroje. Zde jako příklad 12-ti stránkový Double Gate Fold

 

Digitální novinový tisk je nadále výjimkou

Navíc KBA v hanzovním městě znovu agitovala u novinových vydavatelů za to, aby intenzivněji zkoušeli nové obchodní modely s velkoobjemovým inkjetovým tiskem – případně také v kombinaci s ofsetovým tiskem. Výrobce tiskových strojů, který v podobě RotaJET L nabízí robustní a na praxi orientované řešení pro digitální novinový tisk, v tom vidí možnost k rozšíření tiskového portfolia pro silnější vazbu na čtenáře a zákazníky, pro zasažení nových zákaznických skupin a silnější propojení tiskových a online medií. Přes nejmladší investice u Mengis Druck ve švýcarském Wallisu a u KP Services (Jersey) – společném podniku Kodaku a Guiton Group na ostrově Jersey – investuje novinový průmysl, zvyklý na vysoké náklady, z ekonomických důvodů nadále přednostně do ofsetového tisku.

Rozšíření servisního portfolia

Při trhu nových strojů stagnujícím na nízké úrovni nabývá rozvoj servisního portfolia pro výrobce tiskových strojů na významu. Christoph Müller: „Strojový park stárne, potřeba servisu stoupá. Mnohé tiskárny omezují svůj vlastní technický personál. Společnost KBA-Digital & Web rozšířila svou servisní nabídku pro vlastní i cizí stroje (přes dceřinou společnost PHS) a nabízí na trhu svůj poprodejní servis intenzivněji než dříve. Objem servisu s retrofity, opravami, upgrady, stěhováním strojů, konzultacemi a školeními trvale stoupá. Dlouhodobé servisní smlouvy přibývají. Pokud je poptávka, dodává KBA-Digital & Web a PHS také „Bezstarostné“ pakety s vlastním personálem v místě“. Tak mohla KBA-Digital & Web pár dnů před veletrhem uzavřít velkou čtyřletou servisní smlouvu se švýcarskou společností Schweizer Tamedia AG pro tři provozy.

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore