Tlačové správy - Polygrafia

Zlato a bronz za CSR aktivity Konica Minolta

Konica Minolta získala za spoločensky zodpovedný prístup k podnikaniu dve renomované ceny – RobecoSAM Gold Class Award a Eco Mark Award 2012 Bronze Prize.

Bratislava/Slovensko, 12.2.2013

Švajčiarsky investičný špecialista, spoločnosť RobecoSAM, hodnotí tisícky najväčších globálnych spoločností. Analyzuje ich z hľadiska prístupu k ekonomickým, ekologickým a spoločenským problémom, pričom sa zameriava najmä na vytváranie dlhodobých hodnôt. RobecoSAM vydal Sustainability Yearbook pre rok 2013, v ktorom vyznamenal zlatou cenou 67 spoločností (vrátane Konica Minolta), 57 firiem získalo striebornú cenu a 197 bronzovú. Konica Minolta získala v rokoch 2010 a 2011 striebornú cenu, tento rok sa zlatou cenou vyznamenala medzi všetkými výrobcami multifunkčných zariadení. Hodnotenie vykonáva RobecoSAM každoročne prostredníctvom on-line dotazníku, ktorý je podporený rozsiahlou firemnou dokumentáciu. Dôkladnú analýzu špecifických informácií o spoločností ešte dopĺňa ďalším skúmaním z rôznych verejne dostupných zdrojov.

Ekologicky šetrné produkty a závody

Cena Eco Mark pomáha spotrebiteľom v ekologicky uvedomelom rozhodovaní pri výbere produktov. Konica Minolta získala bronzovú cenu Eco Mark 2012 vďaka jej iniciatívam spojených s redukciou environmentálneho dopadu farebných multifunkčných zariadení Konica Minolta počas ich celého životného cyklu. V histórii je to vôbec po prvý raz, čo bronzovú cenu získal výrobca multifunkčných zariadení.

 Aby bola Konica Minolta čo najviac šetrná k životnému prostrediu, neustále investuje do výskumu a vývoja svojich produktov a výrobných závodov. Vďaka tomu sa jej podarilo napríklad znížiť spotrebu energie svojich zariadení tým, že im stačí nižšia teplota na fixáciu tonera na papier. Podarilo sa jej aj zmiešať recyklované plasty a vytvoriť jednoducho spracovateľný materiál, ktorý má potrebnú pevnosť ako ja protipožiarne vlastnosti a spĺňa bezpečnostné štandardy. Okrem toho napríklad výrobný závod v Číne získal prvú úroveň certifikácie Green Factory a najneskôr do roku 2015 plánuje postúpiť na druhý, ešte ekologickejší stupeň.

Obrázok: Slávnostné udeľovanie cien Eco Mark. 6. február 2013, Tokio: Shoei Yamana (vľavo) prevzal bronzovú cenu Eco Mark od pána Akio Morishima, generálneho riaditeľa Japan Environment Association

 CSR stratégia Konica Minolta prináša ovocie

„Sme veľmi hrdí na to, že sa nám podarilo získať takéto prestížne ocenenia,“ povedala Sandra Luttert, environmentálna produkčná manažérka spoločnosti Konica Minolta Business Solutions Europe. „Potvrdili nám, že sme sa vydali na správnu cestu ako na produktovej, tak aj na firemnej úrovni. Zároveň nás to motivuje k ďalším krokom, prispievajúcim k trvalo udržateľnej spoločnosti.“

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore