Edície 2016

Znovuzrození mezinárodního veletrhu EmbaxPrint

Ve dnech 17. – 19. února 2016 se uskutečnil v pavilonu G1 brněnského výstaviště další, již 29. ročník mezinárodního veletrhu obalů a tisku EmbaxPrint. Proběhl souběžně s mezinárodními potravinářskými veletrhy Salima/vinex, MBK a Inteco. Oficiálními partnery veletrhu EmbaxPrint 2016 byli Obalový institut SYBA, Asociace českého papírenského průmyslu, a Svaz českých a moravských výrobních družstev.

Uvedených veletrhů, které společně obsadily čtyři výstavní pavilony s celkovou výstavní plochou 28 500 m², se dohromady zúčastnilo 794 vystavujících firem, z toho 42 % zahraničních a zastoupeno bylo 36 zemí. Na brněnské výstaviště přilákaly desetitisíce návštěvníků.

EmbaxPrint je veletrh s dlouholetou tradicí, který v uplynulém krizovém období trochu zápasil s existenčními potížemi a dokonce došlo k oddělení jeho tiskové části. Ale letos po sedmi letech došlo opět ke spojení obou mezinárodních veletrhů Embax a PRINTexpo pod jednu hlavičku a veletrh se vrátil k názvu EmbaxPrint, který naposledy nesl v roce 2009.

Expozice Packaging Live 2016.

V letech největšího rozmachu tohoto veletrhu na přelomu tisíciletí se jeho organizátoři snažili výstavními nomenklaturami pokrýt co nejširší oblast tiskového průmyslu, tedy co nejvíce segmentů komerčního tisku, takže na EmbaxPrintu byly prezentovány třeba i archové ofsetové stroje nebo stroje na zpracování knižních vazeb, apod. Nyní se tento veletrh, jak se zdá, začal vracet ke svému původnímu zaměření, kterým je obalový tisk a celková obalová produkce. A toto zúžení zaměření mu, jak ukázal průběh letošního ročníku, nepochybně prospělo.

Letošní veletrh EmbaxPrint prezentoval měnící se trh tisku s převahou digitálních technologií zaměřený na oblast obalářské výroby. Jeho propojení s potravinářskými veletrhy, které se osvědčilo už v minulých ročnících, reflektuje skutečnost, že vysoké procento produkceobalového průmyslu směřuje právě do potravinářství a nové tiskové i obalové technologie a používané materiály úzce souvisejí se segmenty potravinářského, farmaceutického a kosmetického průmyslu. Převládali tedy vystavovatelé z obalářské branže včetně lídrů tohoto oboru. Ale více než polovinu vystavovatelů na této akci tvořily firmy, které se na EmbaxPrintu prezentovaly vůbec poprvé. Silná byla i zahraniční účast z Maďarska, Francie, Velké Británie a Číny.

Úspěšný Packaging Live 2016

Veletrh samozřejmě také naznačoval a odrážel aktuální trendy. Významnou a organickou součástí upravené koncepce veletrhu EmbaxPrint opět byl projekt Packaging Live 2016, který na ploše zabírající více než čtvrtinu pavilonu G1
v průběhu všech dnů konání akce 4x denně prezentoval v živé simulaci provozu vzorovou balicí linku vybavenou nejmodernějšími technologiemi. Jednalo se o sestavu zařízení na přípravu pro eventuální distribuci mražených pekárenských výrobků. Na sestavení této linky se podílelo celkem 11 firem, které do ní dodaly stroje, zařízení a spotřební materiály ze své produktové nabídky. Jednalo se například o samonakladač a plošiny firmy ZDVIH servis, balicí stroje společnosti Technology, tiskárny společnosti Ondrášek Ink-jet System, automatické aplikátory etiket firem pap4ever a FIPACK, ovinovací stroj společnosti Ekobal, nebo fólie z nabídky firmy OTK Group a několik dalších zařízení. Zájem o účast v tomto projektu byl ze strany vystavovatelů dokonce tak velký, že několik nabízených exponátů nebylo možné zařadit přímo do linky, takže byly na výstavní ploše umístěny samostatně v jejím bezprostředním okolí v expozici Packaging Live 2016.

Novinky bodovali

Velký zájem vystavovatelů byl také o tradiční soutěž nejlepší výstavní exponát. V letošním ročníku byla pravidla této soutěže upravena a dvě soutěže Zlatá Salima 2016 a Zlatý EmbaxPrint 2016 byly sloučeny do jedné, Zlatá Salima 2016, rozdělené do dvou kategorií – „potravinářské a zemědělské produkty“ a „strojírenské produkty“. Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 58 výrobků. Jejich zajímavost, inovativnost a kvalitu posuzovaly dvě hodnotitelské komise, jedna pro potraviny a druhá pro strojírenství a technologie. Pracovaly odpovědně a postaraly se o to, že tentokrát nedošlo v oceňování k inflaci. Celkem bylo uděleno pouze deset ocenění Zlatá Salima 2016, v potravinářské sekci osm a ve strojírenské a technologické sekci dvě. Jedno z nich získala společnost JAROSPOL Technology za klimatizační jednotku CLIMATROP a druhou firma pap4ever za termotiskárnu GT ONE na samolepicí etikety. Společnost pap4ever, která se na veletrhu EmbaxPrint představila poprvé, tak proměnila svoji veletržní premiéru díky svému italskému partnerovi, firmě T-Trade, kterého u nás zastupuje, hned ve zlaté ocenění. Vzhledem k tomu, že termotiskárna GT ONE je velmi zajímavým a inovativním zařízením obsahujícím v sobě 12 patentů, budeme jí věnovat pozornost v samostatném článku v některém z příštích čísel našeho časopisu.

Předávání ocenění Zlatá Salima 2016.

Podobných novinek ale bylo na mezinárodním veletrhu EmbaxPrint 2016 představeno více. Například revoluční novinku ve světě balení představují nové fixační fólie ROLOfilm XT prezentované ve výstavní expozici společnosti ROLOFOL, kde si je mohli odborní návštěvníci veletrhu prohlédnout a vyzkoušet. Tyto nové fixační fólie zajišťují vysoký výkon i při nízkém protažení, garantují stabilní tuhý  obal po celou dobu fixace a navíc přinášejí více než 30 % úsporu nákladů na balení. Nezanedbatelným přínosem fólií ROLOfilm XT je také skutečnost, že se jedná o ekologicky nejšetrnější typ fixačních fólií.

Výstavní stánek obalářské společnosti Smurfit Kappa.

Tradičně zajímavou a hojně navštěvovanou expozici měla také Asociace českého papírenského průmyslu ACPP. Souhrnně v ní představovala novinky a inovativní produkty svých členů, o které byl mezi návštěvníky veletrhu velký zájem.

Odborný a doprovodný program EmbaxPrint 2016

Byl zaměřen zejména na aktuální témata, zajímavá pro převážnou většinu odborných návštěvníků, jako je elektronická evidence tržeb, dozor nad kvalitou a bezpečností potravin, zdravotní nezávadnost zpracování potravin živočišného původu, správné značení potravin nebo dotační politika.

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore