KTO je KTO v polygrafii

Zväz polygrafie na Slovensku

Charakteristika:
Zväz polygrafie na Slovensku (ZPNS) je už dvadsaťpäť rokov združením najvýznamnejších zamestnávateľov v oblasti polygrafie a príbuzných odvetví. Poslaním zväzu je vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj polygrafického priemyslu na Slovensku. Zväz vykonáva v zmysle zákona aj znaleckú činnosť v odbore polygrafie. Napomáha rozvoju  polygrafického školstva.

Rok založenia: 1990

Počet členov: 30

Vedenie inštitúcie:

 Ing. Peter Blubla,

prezident

 

 

Ing. Patrick Schwab,

viceprezident

 

 

Najvýznamnejšie referencie:

ZPNS svoju činnosť zameriava predovšetkým na oblasť poskytovania informácií, koordináciu spoločných postupov členov voči orgánom štátnej správy a samosprávy. Organizuje vzdelávacie podujatia a v rámci pracovných skupín rieši odbornú problematiku polygrafického priemyslu. Zväz každoročne organizuje alebo je spoluorganizátorom súťaží zameraných na rozvoj knižnej kultúry a prehlbovanie konkurencieschopnosti. Najkrajšie knihy Slovenska, (od roku 1993), vyhlasovatelia: Bibiana, ZPNS, MK SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská národná knižnica. V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň polygrafického spracovania. Zlatá pečať (od roku 1993), vyhlasovateľom je ZPNS. Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a propagovať tvorcov najlepších polygrafických výrobkov, a tým podporiť rozvoj polygrafie a médií na Slovensku.

Zväz je vydavateľov odborných polygrafických publikácií: 

  • A Glossary of Publishing and Printing Terminology (1996)
  • Tlačiarne na Slovensku 1477 – 1996 (1997)
  • Typografické minimum (2000)
  • Polygrafické minimum  (prvé vydanie 2000, druhé vydanie 2001, tretie vydanie 2008)
  • Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickom priemysle (2013)
  • Interaktívne DVD pre povolanie Tlačiar- operátor tlače a Umelecký knihár (2014)

 

Zväz polygrafie na Slovensku
Račianska 190
831 06 Bratislava 3

tel:+421-02-444 590 66
mobil:+421 903 242 333
e-mail: zpns@stonline.sk
web: www.zpns.sk

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore