O nás

Časopis obsiahlejším a kvalitnejším nástupcom kedysi vydávaného časopisu Papier a Polygrafia. Ten vychádzal na Slovensku ako dvojmesačník, ktorému na prelome rokov 2009 – 2010 začal výrazne dochádzať dych. Na začiatku roka 2011 prišlo k dohode medzi spoločnosťou Papier a Polygrafia s. r. o. a vydavateľom, Marianom Hainsom (väčšinovým vlastníkom a konateľom spoločnosti VELDAN, spol. s r. o.) o odkúpení značky a názvu časopisu.

Konkurencia časopisov a médií na polygrafickom trhu bola a stále je obmedzená (jeden novinový mesačník – Noviny pre grafický priemysel) a jedinou serióznou konkurenciou boli české časopisy – Svět tisku, Typografia, Papír a celulóza, Packaging a Noviny pro grafický průmysl. Noviny pre grafický priemysel mali výhodu „československosti“ a vydavatelia na oboch brehoch rieky Morava veľmi úzko kooperovali aj poskytovaním si obsahu aj spoločnými témami. Svět tisku slúžil vtedy ako vzor a bol u serióznych tlačiarov na Slovensku vnímaný ako seriózny odborný mesačník, ktorý sa venuje polygrafii ako celku aj z hľadiska technológií aj z hľadiska odbornej osvety.

Vydavateľ   ako firma aj osoba konateľa boli v polygrafii úplne neznáme subjekty a počas krízy od roku 2009 sa významne znižovali marketingové rozpočty vo všetkých firmách aj odvetvia, avšak v polygrafii dramaticky.  Slovenský polygrafický trh je totiž veľmi malý a technológii (tlačových strojov) sa predávalo veľmi málo. Bola to veľká odvaha. Po prvotnom prieskume zaznamenali od potenciálnych inzertných partnerov len slabú podporu, avšak pozitívne vnímanie, že aspoň jeden odborný časopis na Slovensku by bolo dobré mať.
Interný tím ľudí vydavateľstva VELDAN sa preto rozhodol vytvoriť odborný časopis o ľuďoch a pre ľudí pracujúcich v polygrafii, ale aj v súvisiacich odvetviach, t.j. grafické štúdiá, reklamné agentúry, dodávatelia papiera, riešení pre polygrafiu a pod. Časopis, ktorý bude iný a rešpektovaný na celom česko-slovenskom trhu.

Do roku 2012 existoval časopis ešte pod pôvodným názvom a následne plynule prešiel na nový názov s uplatnením slova PROGRESS (existoval už časopis ProgressLetter a konferencia Agroprogress).
PrintProgress od roku 2012 pod vlastným menom šíri osvetu, odborné názory a myšlienky pre manažérov aj odborníkov z tlačiarní a súvisiacich odvetví.
Z roka na rok sa snažíme našim čitateľom prinášať kvalitnejší časopis s ešte kvalitnejším a krajším obsahom.
Okrem časopisu nesie názov PrintProgress i rovnomenná konferencia, ktorú organizuje vydavateľstvo VELDAN spol. s r. o.  každé dva roky. Práve toto podujatie poskytuje priestor pre riešenie problémov a otvorenú debatu ľudí z polygrafickej branže.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore