Edície 2015

Kurz Základy polygrafie oslavuje 20 rokov

Kurz Základy polygrafie organizuje Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie Ústavu prírodných a syntetických polymérov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave už dvadsať rokov. Kurz je súčasťou celoživotného vzdelávania a má akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným garantom je vedúci Oddelenia polygrafie a aplikovanej fotochémie prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. Kurz zabezpečujú zamestnanci tohto oddelenia, spriaznených oddelení a odborníci z praxe.

Prvý kurz Základy polygrafie bol realizovaný v roku 1995 na základe konkrétnej požiadavky firmy ADUT/ ADOX, a. s. v Skalici. Zúčastnilo sa ho 20 technických a riadiacich pracovníkov tejto firmy. Na základe pozitívneho ohlasu a požiadaviek praxe sme začali kurzy organizovať aj v ďalších rokoch, spravidla v dvojročných intervaloch. Doteraz kurzy ukončilo 328 absolventov. Navštevujú ho ľudia z veľkých polygrafických závodov, ale aj menších firiem a dodávateľských organizácií. Výnimkou nie sú ani zamestnanci bánk či expertíznych zariadení. Niektoré podniky svojich, najmä nových zamestnancov posielajú na kurz pravidelne. Desiatky z nich ho už absolvovali. Sme presvedčení, že je to najmä preto, lebo majú s nami dobré skúsenosti.

Kurz v tohtoročnom letnom semestri, od 27. februára do 6. júna 2015, mal formu piatich dvojdňových sústredení. Jeho účastníci získali informácie v oblasti prípravy tlače, Color managementu, polygrafických a obalových materiálov, klasických a digitálnych techník tlače, dokončovacieho spracovania a hodnotenia kvality v polygrafickom výrobnom reťazci. Tohto kurzu sa zúčastnilo 26 záujemcov. Najviac ich bolo zo spoločností Neografia, a. s. v Martine a Polygraf Print, spol. s r. o. v Prešove. V rámci záverečnej skúšky boli preverené ich vedomosti formou testu a ústnej skúšky. Na základe dosiahnutých výsledkov získali osvedčenia o absolvovaní kurzu. Pri slávnostnom ukončení im ich odovzdal dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.

Našli sme si čas aj na osobné rozhovory, v rámci ktorých mali účastníci kurzu možnosť vyjadriť sa k jeho priebehu, obsahu a kvalite. Keďže sa jedná o ľudí z praxe, často aj odborníkov v riadiacich pozíciách, ich názory sú pre nás veľmi cenné a budeme sa ich snažiť využiť nielen pri príprave ďalších ročníkov kurzu, na ktoré sa už dnes tešíme, ale aj v rámci pedagogického procesu v študijnom programe Polygrafia a fotografia na našej fakulte.

Veríme, že úsmevy na ich tvárach zostanú, že budú na kurz radi spomínať, zachovajú nám svoju priazeň a obrátia sa na nás, keď budú potrebovať riešiť odborné a pracovné problémy. Otvorení sme aj ďalšej spolupráci, ktorá môže vyústiť do spoločného riešenia diplomových prác alebo spoločných projektov.

Viera Jančovičová
Foto: Archív


Kurz Základy polygrafie je určený absolventom vysokých a stredných škôl, ktorí si potrebujú vytvoriť či doplniť ucelený prehľad o polygrafických technológiách, materiáloch a procesoch. Cieľovou skupinou sú pracovníci polygrafického a obalového priemyslu, manažéri, technológovia, predajcovia, pracovníci marketingu, grafických štúdií, vydavateľstiev a reklamných agentúr, samostatní  podnikatelia v polygrafii a príbuzných oblastiach. Avšak aj tí, ktorí sa zaujímajú o knihy a chcú poznať cestu od rukopisu až po výsledný produkt.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore