Konferencia 2022

Odborný program 2022 – 1. deň

6.10.2022 – Prvý deň:

 8:30 – 9:00 – Príchod a registrácia účastníkov

 9:00 – 9:10 – Otvorenie – Marian Hains – VELDAN, spol. s r.o. – PrintProgress

 

Prvý konferenčný blok  –  Polygrafia v pohybe

 9:10 – 9:30 

Peter Blubla a Zdeněk Sobota – prezidenti ZPNS a SPP ČR

Slovenská a Česká polygrafia vo faktoch a pohybe

 

9:30 – 9:45 

Martin Hejl – riaditeľ THIMM Pack´n´Display

Obaly na vzostupe a kto ich však bude vyrábať – pohľad na trendy a do zákulisia personálnej politiky a starostlivosti o zamestnancov veľkého polygrafického podniku.

 

9:45 – 10:00 

Ľuboš Uhliar – Manažér centra služieb zákazníkom MONDI

Papier nad zlato – Mám ťa rád ako papier.

 

10:00 – 10-15

Artur Bobovnický – Riaditeľ medzinárodných vzťahov SIEA

Digitalizácia priemyslu a čo ponúka program Digitálna Európa prostredníctvom siete ECDI (EDIH)

 

10:15 – 10:40

Jozef Gašparík –  Marketingový a PR manažér portálu Pracuj.sk

Personálne dopady, vynútené aj nevynútené zmeny v priemysle všeobecne, v polygrafii a vplyv inovácii na ďalšie zmeny.

 

Prestávka


Druhý konferenčný blok – Zákazník v pohybe a na príjme

Vystúpenia zákazníkov polygrafie (potravinári, reklamný tvorcovia/dizajnéri, médiá/vydavatelia,…) ako sa zmenili požiadavky na tlačiarov.

 

11:00 – 11:15

Jozef Debrecký – Generálny riaditeľ Dr. Oetker pre ČR a SR

Požiadavky potravinárov na výrobu obalov a polygrafickú výrobu vo všeobecnosti

 

11:15 – 11:30

Miroslav Jacík/Karola Mihalovičová – zakladatelia a konatelia Weblauncher

Aktuálne trendy v marketingových stratégiách alebo ako môže tlačiareň vliezť zákazníkom pod kožu?

 

11:30 – 11:45

Maroš Schmidt– Riaditeľ Slovenské centrum dizajnu

Dizajn a polygrafia – kreatívna tvorba a tlač . Čo poradiť tlačiarom, aby zvýšili svoju atraktivitu u kreatívnych tvorcov? Majú vôbec šancu?

 

11:45 – 12:00

Miroslav Tikl – Generálny riaditeľ Summit Motors Bratislava

Čo môže priniesť polygrafia do predaja vozidiel a automotive biznisu?

 12:00 – 13:00  OBED


 Tretí blok konferencie – Tlačiarne v pohybe – ako reagovať na zmeny v myslení a očakávaniach zákazníkov

Vystúpenia manažérov/majiteľov tlačiarní – ako sa musíme vysporiadať so zmenami na trhu a v myslení zákazníkov

13:00 – 13:15

Ján Račko – Generálny riaditeľ Neografia, a.s.

Aké knihy sa tlačia a aké knihy sa predávajú? Dokážu tlačiari ovplyvniť vydavateľov. Trendy zo svetových knižných veľtrhov.

 

13:15 – 13:30

Patrick Schwab – výkonný riaditeľ Chemosvit Fólie

Nie len obalmi je polygrafia živá, ale aké obaly momentálne vládnu na trhu?   

 

13:30 – 13:50

Jaroslav Vidra – riaditeľ Litograf s.r.o. a Peter Lauko produktový manažér Konica Minolta

Ako presadiť u zákazníka produkt s vyššou kvalitou a pridanou hodnotou za vyššiu cenu?

 

13:50 – 14:05

Petr Breburda – Igepa Group CZ

Prvý virtuálny polygrafický obchodný dom.

 

14:05 – 14:20

Michal Kourek / Pavel Karásek – CICERO Stapro Group

On-line sběr informací z výroby a hledání klíčových faktorů produktivity firmy.

 

Prestávka


Štvrtý blok konferencie- Dodávatelia tlačiarní v pohybe – ako sa vyvíja dopyt a ponuka po polygrafických technológiách, materiáloch a službách pod vplyvom aktuálnych zmien?

Vystúpenia dodávateľov o technologických a marketingových trendoch a formovaní budúcnosti tlače a polygrafie.

 

14:40 – 14:55

Dirk Winkler – „Director of Technology and Product Management & Marketing“ Koenig & Bauer

Trendy v tlačových technológiách? Pre aké technológie, kedy a prečo sa rozhodnúť?

 

14:55 – 15:10 

Marek Angelis – HSW Signal

Zušľachťovanie a technologické inovácie, ktoré zvyšujú kvalitu polygrafického výrobku a dopyt zákazníka.

 

15:10 – 15:25

Jakub Eremiáš / Petr Jetel – Kyocera

Budúcnosť tlače je v inováciách a tvoríme ju dnes – Atramentová tlač je späť.

 

15:25 – 15:40

Svetlana Holečková – KURZ Czech & Slovak s.r.o.

Zušľachťovanie a technologické inovácie, ktoré zvyšujú kvalitu polygrafického výrobku a dopyt zákazníka.

 

15:40 – 15:55

Roman Baloun/Igor Malý – RICOH

Ofset to Digital

 

15:55 – 16:10

Jan Bednář/Martin Bělík – DataLine s.r.o.

Riešenia, ktoré zvyšujú efektívnosť a kvalitu tlače (polygrafickej výroby)

 

Záver prvého dňa – TOMBOLA

 SPOLOČENSKÝ VEČER

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Tlačidlo Späť hore