Edície časopisu

OPEN DAYS Ricoh Slovakia

V dňoch 19. až 21. marca usporiadala spoločnosť RICOH deň otvorených dverí – podujatie Open Days spolu s partnerskými firmami Formica, Antalis a Heidelberg. Spoločná akcia sa konala v priestoroch showroom-u RICOH, kde odborný tím konzultantov predstavil súčasné trendy v polygrafii zamerané na produkčnú tlač, riadenie výroby a dokončovacie systémy. Prvý ročník tohto podujatia zameraného na produkčnú sféru nadväzoval na podobnú akciu, ktorá sa konala na jeseň v priestoroch spoločnosti RICOH v Prahe. Samotné prezentácie produktov neprebiehali formou prednášok, ale osobnou konzultáciou so záujemcami, čo umožnilo sa cielene zamerať na konkrétne dopyty a otázky návštevníkov.

Predstavené technológie

Hostiteľská spoločnosť RICOH predstavila celé svoje produkčné portfólio, pozostávajúce z troch tlačových zariadení a troch softvérov určených pre výrobnú sféru. RICOH Pro C5200 mali možnosť záujemcovia vidieť aj na iných podujatiach, ale tu bola predstavená v najobľúbenejšej konfigurácii s veľkokapacitným zásobníkom a dokončovacím zariadením pre tvorbu brožúr s väzbou V1. C5200 je priekopníckym modelom špecializujúcim sa na kreatívne materiály s možnosťou tlače predĺžených formátov v dĺžke presahujúcej jeden meter.

Nosným produktom bol však RICOH Pro C7200x – produkčná tlačiareň s vysokou produktivitou, určená do tých najkreatívnejších prostredí. Prečo kreatívne prostredie? Toto zariadenie druhej generácie okrem klasických CMYK tonerov umožňuje využitie piateho toneru. Okrem bieleho, číreho, neónového žltého a neónového ružového umožňuje využiť aj špeciálny toner tzv. neviditeľnú červenú. Tento špeciálny toner je vidieť len pod UV svetlom, čo umožňuje zdokonaliť špeciálne tlačoviny, ako sú vstupenky alebo ceniny originálnym efektom ochranného prvku a znemožniť jeho falzifikáciu. Okrem toho Pro C7200 dokáže obojstranne potlačiť materiál do dĺžky 700 mm v maximálnej gramáži 360 g/m2. A to je len stručný popis jej vlastností.
Najväčšie zariadenie Pro C9200 bolo možné odprezentovať kvôli jeho veľkosti len formou videa, nakoľko kancelárske podlahy neboli uspôsobené na váhu tohto kalibru. Keďže toto zariadenie dosahuje rýchlosť 115 strán za minútu
a v automatickom obojstrannom režime potlačí metrový formát, nejedná sa o žiadneho drobčeka. Univerzálnosť tohto zariadenia podčiarkuje aj maximálne potlačená gramáž 470 g/m2, ktorú je možné potlačiť obojstranne a v plnej rýchlosti.
Hardvérovú časť prezentácií krásne dopĺňala softvérová časť pozostávajúca z troch riešení určených do produkčného prostredia. Ich predstavenie by vydalo na samostatný článok, preto len v skratke.
RICOH TotalFlow BatchBuilder slúži na centralizovanú správu objednávok s možnosťou monitoringu, v akom stave a na ktorej lokalite sa zákazka nachádza – ako napr. prepress, tlač, finišing, kompletácia alebo expedícia. Veľkou devízou tohto softvéru je aj schopnosť zlučovať tlačové zákazky podľa nastavených parametrov, ako sú napr. rovnaký papier, čo zvyšuje efektivitu a možnosť tlače podobných zákaziek
v rovnaký čas.
Ďalší z produktov softvérového portfólia – RICOH TotalFlow Production Manager dokáže plne spravovať tlačové zákazky a efektívne ich rozdeľovať na dostupné tlačové technológie podľa ich možností a voľných kapacít. Tým je zaručené rovnomerné vyťaženie zariadení s ohľadom na časovú efektivitu dokončenia objednávky.

Ekológia – áno aj vo výrobnom procese

Veľký záujem návštevníkov spočíval v otázkach na ekológiu a ekologickú prevádzku. Tieto dopyty boli zodpovedané konkrétne a s inšpiráciou k nabádaniu návštevníkov počínať si podobne a v súlade s ochranou životného prostredia.
Všetci vystavovatelia majú dlhoročné skúsenosti s ochranou životného prostredia, čoho dôkazom je množstvo ekologických certifikácií a nemalé množstvo ekologických ocenení. Od výrazného zníženia uhlíkovej stopy pri výrobe hardvéru až po recykláciu starých a vyradených zariadení.
Ukážky šetrnosti vo výrobe boli predvedené už od samotného príjmu zákazky od zákazníka, ktorá spočívala v čisto elektronickej evidencii s úplnou absenciou papierovej podoby. Jediný papier navyše oproti zákazke je sprievodka k zákazke, ktorá obsahuje celý popis objednávky a všetky postupy, ktoré má objednávka absolvovať.

Na začiatku tlačovej zákazky je nutná spoľahlivá kontrola prijatých dát – tzv. preflight. Tá nám ušetrí čas (a energiu) pri tlači náhľadu, ktorý by v prípade nekorektných dát bol úplne zbytočný. Následne sa efektivita zvýšila využitím softvéru na vyraďovanie – RICOH TotalFlow Prep, ktorý zabezpečil maximálne využitie potlačiteľnej plochy na tlačovom hárku. Tu opäť vidíme šetrenie materiálom a energiou na jeho potlač. Správnym a maximálnym možným vyradením na hárku je možné dosiahnuť úsporu pri tlačovej zákazke v rozsahu desiatok percent.
Všetky tlačové zariadenia značky RICOH používajú nové generácie tonerov s nízkou teplotou tavenia, čo má za následok výrazné zníženie energetickej náročnosti fixačnej jednotky, a tým celého tlačového zariadenia. Viete si predstaviť, že by malo desať metrov produkčnej tlačiarne spotrebu ako vaša kopírka? RICOH v tom má jasno, ich zariadenie v stave spánku dosahuje rovnaké hodnoty ako kopírka formátu A3.
Vyhotovené výstupy je, samozrejme, nutné dokončiť, resp. minimálne narezať. To nám ako ukážku predviedlo zariadenie rezačky DUPLO, ktoré na základe vytlačeného barkódu na hárku dokáže automaticky predvoliť rezací program, a tým zefektívniť samotný proces rezania, bigovania a perforácie. Táto automatika zabezpečí časovú a energetickú efektivitu, a to nepočítame minimalizáciu zmätkovosti,
čo v prípade rezania s využitím menej skúsenej obsluhy nie je žiaden problém.
Veľmi veľkú úlohu na efektivite zákazky nesie tlačový materiál. Pravidlo, čím kvalitnejšie – tým drahšie tu platí takisto. Ale stačí si uvedomiť, že využitím kvalitnejších materiálov znižujete chybovosť už pri samotnej tlači, a to nehovoríme o finalizácii výroby. Stačí si spočítať – pokiaľ sa lacný papier zasekne v stroji každých sto kópií – nemíňate len papier, ktorý musíte z tlačiarne povyberať, ale aj čas. Jednoduché počty nepustia, tlačiareň, ktorá tlačí 100/min., jednu minútu tlačíte, následne minútu odstraňujete zaseknutý papier. Ešte stále vám tých pár centov, čo ste ušetrili na papieri, pripadá ako dobrá investícia?
Toto stručné pretavenie efektivity do výrobného procesu dokázalo nadchnúť nejedného návštevníka, ktorý si odniesol aspoň myšlienku do najbližšieho obdobia.

Záverom

Samotná akcia bola hodnotená vysoko pozitívne nie len samotným predstavením nových technológií, ukážkou nových, efektívnych postupov a trendov na poli digitálnej polygrafie, ale v neposlednom rade aj zvoleným termínom – pár týždňov pred veľtrhom REKLAMA POLYGRAF OBALY, ktorá sa konala v Prahe. Práve tento termín ocenili návštevníci, ktorí sa nemohli zúčastniť veľtrhu v Prahe a týmto podujatím naplnili aspoň čiastočne túžbu po novinkách a súčasných trendoch v oblasti, ktorá je ich primárnym biznisom.

RICOH Slovakia

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore