Edície 2015

Skupina DS Smith výrazne posilnila svoje postavenie…

Prevzatím závodov skupiny Duropack sa stala druhým najväčším výrobcom obalov z vlnitej lepenky v Európe a rozšírila oblasť pôsobenia aj do juhovýchodnej Európy. Okrem už jestvujúceho vplyvu v Maďarsku, Rakúsku a Rumunsku sa novými členmi rodiny DS Smith stali výrobné závody na Slovensku, v Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Macedónsku a Bulharsku. Spolu s českými závodmi sú organizačne zaradené do SEE regiónu (juhovýchodná Európa) v rámci divízie Packaging.
 

Táto divízia je počtom zamestnancov, objemom výroby a predaja najväčšou. Spomenúť však treba aj aktivity v ďalších troch divíziách, ktorými sú Plasty (so závodmi aj v Hurbanove a Nitre), Papier a Recycling. Okrem bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci patrí neustále zvyšovanie recyklovateľnosti výrobkov k nosným témam spolupráce so zákazníkmi.

Martinský Duropack je od 1. júna 2015 súčasťou spoločnosti DS Smith. V septembri došlo k následnej zmene názvu, ktorým je DS Smith Turpak Obaly, a. s. Je pokračovateľom 35-ročnej histórie výroby obalov z vlnitej lepenky. Súčasnosť pre nás znamená obrovskú zmenu v dynamike a komplexnosti konania a riadenia. Súčasne si uvedomujeme vôľu, potenciál a dynamiku, ktoré skupinu DS Smith sprevádzajú na každej úrovni a kroku rozhodovania.

Čo znamená táto zmena pre našich zákazníkov?

Pevne veríme, že možnosť rozšírenej a komplexnejšej ponuky výrobkov (ofsetová potlač, plastové komponenty a výrobky) zvýši atraktivitu našich služieb.

Power of Less… je ústredným mottom všetkých projektov a aktivít, ktorých cieľom je dokázať ponúknuť trhu výrobky „šité“ na mieru, bez zbytočného plytvania s materiálom, zjednodušiť všetky procesy, urýchliť vývoj a odbúrať zbytočné kroky. Logicky sa od týchto procesov očakáva vyššia efektívnosť a nižšie náklady.

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom za doterajšiu dôveru a pevne veríme v spoločnú úspešnú budúcnosť.

Ing. Ján Žiak
Riaditeľ DS Smith Turpak Obaly, a. s.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore