Infoprint servis

Spoločnosť HP má za cieľ zaistiť do roku 2030 digitálnu rovnosť pre ďalších 150 miliónov ľudí

V rámci svojej Stratégie trvalo udržateľného vplyvu oznámila spoločnosť HP Inc. (NYSE: HPQ) ambiciózny cieľ: zabezpečiť do roku 2030 digitálnu rovnosť (rovnocenný prístup k technológiám rôznych skupín obyvateľov) ďalším 150 miliónom ľudí. V dosiahnutí tohto cieľa bude spoločnosti pomáhať novo predstavený program HP PATH (Partnerstvo a technológie pre ľudstvo), ktorý na lokálnej úrovni zainvestuje do iniciatív a partnerstiev zameraných na riešenie problémov v zanedbaných komunitách po celom svete. Cieliť tiež bude na oblasť vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a vytváranie ekonomických príležitostí.

Toto vyhlásenie bolo publikované pri príležitosti zverejnenia 20. výročnej Správy o trvalo udržateľnom vplyve, v ktorej spoločnosť HP informuje o svojom pokroku. Ten dosiahla v troch hlavných pilieroch, o ktoré opiera svoje úsilie. Patria medzi ne opatrenia zamerané na ochranu klímy, ľudské práva a digitálna rovnosť. Najnovší oznámený záväzok teda nadväzuje na nedávne opatrenia, ktoré spoločnosť prijala s cieľom urýchliť pokrok v uvedených oblastiach, vrátane opatrení týkajúcich sa klimatických cieľov, ktoré sa radia medzi najrozsiahlejšie v odbore, či zásadných krokov na podporu rozmanitosti, rovnosti, inklúzie a dodržovania ľudských práv v záujme celého svojho ekosystému.

„Naša stratégia trvalo udržateľného vplyvu pomáha posilňovať komunity a súčasne stimulovať inovácie a rast v celej sfére nášho podnikania. Vytváranie technológií inšpirujúcich k pokroku bolo vždy jednou z najväčších predností spoločnosti HP a naďalej si berieme zodpovednosť za dosiahnutie cieľov, ktoré sme si stanovili,“ vyhlásil Enrique Lores, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti HP Inc.

Rýchlejšie nastolenie digitálnej rovnosti

Spoločnosť HP je presvedčená, že digitálna rovnosť predstavuje ľudské právo a finančne podporila bezplatný program HP LIFE poskytujúci školenia v oblasti rozvoja IT a podnikateľských zručností. Tento program je poskytovaný prostredníctvom nadácie HP Foundation, ako aj partnerstvom s organizáciami, medzi ktoré napríklad patria Girl RisingMIT Solve a NABU, zameriavajúce sa na úsilie na dosiahnutie digitálnej rovnosti.

V nadväznosti na spomenuté úsilie sa spoločnosť HP zaväzuje vyvinúť, spustiť a spravovať akcelerátor digitálnej rovnosti, ktorý prostredníctvom inovatívnych riešení a služieb napomôže do roku 2030 dosiahnuť digitálnu rovnosť 150 miliónom ľudí, ktorí žijú v znevýhodnených komunitách.

Spoločnosť HP vychádza z presvedčenia, že na dosiahnutie skutočnej digitálnej rovnosti sú potrebné štyri kľúčové prvky: hardvér (napr. notebook alebo tlačiareň), konektivita (napr. prístup k internetu), kvalitný a relevantný obsah (napr. výučbové materiály) a digitálna gramotnosť (napr. zručnosti na používanie technológií). Spoločnosť HP cieli na štyri vybrané komunity, ktoré sú tzv. „digitálnou priepasťou“ ohrozené najviac:

 • ženy a dievčatá,
 • osoby so zdravotným postihnutím (vrátane starnúcej populácie),
 • komunity ľudí inej farby pleti / marginalizované skupiny,
 • pedagogickí pracovníci a praktickí lekári. Pri týchto skupinách sa chce zamerať na existujúce obmedzenia a príležitosti k digitálnemu začleňovaniu.

Toto úsilie prispeje k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a pomôže vyjsť v ústrety príslušným potrebám ponukou potrebných zdrojov a holistických riešení – najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a ekonomických príležitostí.

Predstavujeme program HP PATH (Partnerstvo a technológie pre ľudstvo)

Iniciatíva Partnerstvo a technológie pre ľudstvo (PATH) spoločnosti HP pripraví pôdu pre digitálnu rovnosť v komunitách po celom svete prostredníctvom partnerstva, aktivácie, inovácií, spolupráce a priamej komunikácie s miestnymi elitami.

Počiatočná fáza PATH bude zameraná na zahájenie diskusií s cieľom zapojenia, počúvania a učenia sa od komunít na celom svete, aby bolo možné lepšie porozumieť problémom a hlavným príčinám, a tiež analyzovať, aké zdroje a podpora sú potrebné na vytvorenie spoločnej zmeny. To vyvolá vplyv na inovácie produktov HP, partnerstvo a riešenia, ktoré povedú k dosiahnutiu cieľov. Spoločnosť HP bude aj naďalej vyvíjať transformačné inovácie v oblasti produktov i služieb, ktoré urýchľujú dosiahnutie digitálnej rovnosti, pričom sa zameria na cieľ: dosiahn do roku 2025 lepšie výsledky učenia pre 100 miliónov ľudí.

Správa spoločnosti HP o udržateľnom vplyve za rok 2020

Dosiahnutie udržateľného vplyvu trvá a uplatňuje sa ako neoddeliteľná súčasť spoločnosti HP. Snaha o dosiahnutie trvalého vplyvu na planétu a ľudstvo je nielenže nevyhnutná, ale tiež sa stala stále dôležitejším kritériom, podľa ktorého sa zákazníci pri svojich nákupoch rozhodujú – druhý rok po sebe toto úsilie prinieslo v roku 2020 výsledky v podobe tržieb prevyšujúcich sumu jednej miliardy dolárov.

Spoločnosť HP zostáva vo svojom záväzku k zodpovednosti a transparentnosti od chvíle, keď v roku 2001 zverejnila svoju prvú Správu o vplyve na životné prostredie a sociálnu oblasť. V tohtoročnej správe HP poukazuje na pokrok dosiahnutý v roku 2020, ktorý je aj naďalej potrebné prehlbovať – kompletný súhrn správy nájdete tu.

Opatrenia v oblasti klímy:

 • Spoločnosť HP dosiahla zníženie globálnej uhlíkovej stopy (4 %) a intenzity emisií skleníkových plynov pri používaní svojich produktov (33 %), zvýšila podiel recyklovaných plastov v portfóliu svojich výrobkov (na 11 %) a znížila množstvo jednorazových plastových obalov (o 19 %).
 • Udržala nulovú mieru odlesňovania pri výrobe papiera a menej ako 1 %-nú mieru odlesňovania pri výrobe obalov na báze papiera.
 • Uviedla na trh najudržateľnejšie portfólio počítačov na svete, najkomplexnejšiu ponuku riadených tlačových služieb s neutrálnou uhlíkovou stopou na svete a viac ako 50 produktov vyrobených čiastočne s využitím plastov, ktoré by inak skončili v oceánoch, vrátane produktových radov HP Elite, Pro, Z, Chromebook Enterprise a Pavilion – prvého spotrebiteľského notebooku na svete, ktorý obsahuje plasty inak smerujúce do oceánov.

Ľudské práva:

 • Spoločnosť zriadila pracovnú skupinu prerasovú rovnosť a sociálnu spravodlivosť a stanovila komplexné ciele, ktorých zmyslom je čeliť systémovému rasizmu a nerovnosti; usporiadala sériu diskusií so zameraním na nové spôsoby myslenia, podporu porozumenia, rozvíjanie vzájomného dialógu a na ochranu ľudských práv.
 • V minulom roku sa spoločnosť HP zaviazala, že do roku 2025 zdvojnásobí počet černošských a afroamerických pracovníkov na vedúcich pozíciách. Spoločnosť zaznamenáva v tejto oblasti pokrok a počet černošských a afroamerických pracovníkov na vedúcich pozíciách vzrástol o 50 %.
 • Trvá rast zastúpenia žien vo vedúcich pozíciách (32 % v roku 2020; 31 % v rokoch 2019 a 2018) a žien v globálnych funkciách (57 % v roku 2020; 55 % v rokoch 2019 a 2018); už druhý rok po sebe pochádza viac ako 60 % nových zamestnancov v USA z nedostatočne zastúpených skupín, medzi ktoré patria ženy, zástupcovia rôznych etník v USA, osoby so zdravotným postihnutím a vojnoví veteráni.

Digitálna rovnosť / pomoc komunitám postihnutých epidémiou covid-19:

 • V období celosvetového uzavretia škôl začala spoločnosť cielené iniciatívy na podporu hybridného vzdelávania a presadzovania digitálnej rovnosti, čím sa priblížila svojmu cieľu, ktorým je zabezpečiť do roku 2025 lepšie vzdelanie pre 100 miliónov ľudí – vrátane 210 % nárastu účastníkov vzdelávacieho programu HP LIFE.
 • Spoločnosť HP poskytla pomoc a podporu ľuďom postihnutým epidémiou Covid-19. V záujme týchto opatrení sme mobilizovali sieť 3D tlače, ktorá nám umožnila vyvinúť a dodať viac ako 5 miliónov kusov kriticky potrebných pomôcok pre zdravotníkov. Prostredníctvom komunitného programu HP sme darovali produkty v hodnote viac ako 13 miliónov dolárov a z prostriedkov nadácie HP Foundation poskytli granty vo výške troch miliónov dolárov.

Predstavenie rámca pre dlhopisy na investície do udržateľného rozvoja

Spoločnosť HP tento týždeň tiež predstavila svoj rámec na vydávanie dlhopisov na investície do udržateľného rozvoja, ktorý jej má pomôcť oznamovať a riadiť investície do projektov. Tie podľa HP prispejú k dosiahnutiu väčšej udržateľnosti. Tieto dlhopisy, ktoré sú súčasťou ponuky v hodnote dvoch miliárd dolárov, sú navrhnuté tak, aby investorom umožnili podieľať sa spolu so spoločnosťou HP na riešení dôležitých ekonomických a sociálnych otázok a otázok udržateľného rozvoja. Ďalšie informácie nájdete tu.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore