Tlačové správy - MarketingInfoprint servisTlačové správy

Spoločnosť Ricoh vyhlasuje november za globálny mesiac komunikácie o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja

TOKIO, 30. október 2020 – Spoločnosť Ricoh oznamuje začiatok „Globálneho mesiaca komunikácie o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja“, ktorý štartuje 1. novembra. Týmto podujatím vyzýva svojich zamestnancov, aby premýšľali o tom, ako dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja a konali so skutočným citom pre globálnu jednotu. Zameriava sa na dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom každodenných obchodných aktivít. Event má tiež povzbudiť všetkých zamestnancov k tomu, aby hovorili o spojitostiach medzi ich prácou a dosahovaním cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a zároveň neustále zvyšovali hodnotu našej firmy vďaka riešeniu sociálnych otázok.

Táto udalosť sa každý rok zvyčajne konala v priebehu mesiaca jún a mala názov „Globálny akčný mesiac cieľov trvalo udržateľného rozvoja“. Kryla sa so Svetovým dňom životného prostredia OSN. Tento rok sa načasovanie eventu zmenilo tak, aby odrážalo dopad COVID-19 s tým, že jeho obsah sa zameria na komunikačné činnosti.

Prístup spoločnosti Ricoh k udržateľnosti je založený na dosiahnutí udržateľnej spoločnosti vyvážením troch „P“ – prosperita (ekonomická), pospolitosť (spoločnosť) a planéta (životné prostredie). So zámerom splniť tento cieľ spoločnosť Ricoh identifikovala sedem zásadných problémov v dvoch oblastiach: „Riešenie sociálnych otázok prostredníctvom podnikania“ a „Robustná infraštruktúra riadenia“, aby urýchlila svoj prínos k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Harmonogram udalosti

 

Časové obdobie:

  • 1. – 30. november 2020

 

Ciele:

  • Zdieľať a propagovať aktivity v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sú založené na nových zásadných problémoch.

Všeobecné globálne aktivity:

  • Vytvárať a zdieľať videá na predstavenie aktivít v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja každej spoločnosti a divízie založených na významných problémoch.
  • Fotografická súťaž o udržateľnosti na tému „život s cyklickým hospodárstvom“. Táto iniciatíva je určená pre všetkých zamestnancov a ceny budú udelené na základe hlasovania zamestnancov.

Aktivity v každej spoločnosti:

Spoločnosť Ricoh Europe

V rámci programu „Printed Memories“ spoločnosti Ricoh Europe, ktorý bol spustený v roku 2017 v spolupráci s Alzheimer’s Research UK, poprednou charitatívnou organizáciou zaoberajúcou sa výskumom demencie a Alzheimerovej choroby, podporuje spoločnosť Ricoh Europe svojich zamestnancov, aby sa zúčastnili online vzdelávacieho stretnutia o dopade COVID-19 na výskum demencie.

Spoločnosť Ricoh Japan

Zamestnanci prispejú k dosiahnutiu nasledujúcich cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG 8: Dôstojná práca a hospodársky rast, SDG 9: Priemysel, inovácie a infraštruktúra) tým, že budú propagovať digitalizáciu pracoviska klienta so zámerom urýchlenia integrácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rámci nášho podnikania vrátane ďalších cieľov, akým je aj životné prostredie.

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore