Konferencia 2018

Polygrafia budúcnosti – Tlačová správa PrintProgress 2018

Slovenská a česká polygrafická špička, predstavitelia výrobných, dodávateľských spoločností     i zadávateľov tlače sa už po štvrtýkrát stretli na najväčšom tohtoročnom polygrafickom podujatí,            4. konferencii PrintProgress 2018 – POLYGRAFIA BUDÚCNOSTI – HIGH TECH UMENIE. Stretnutie, ktoré sa koná každé dva roky, výstižne pomenoval Olympiádou polygrafov jej pravidelný účastník Peter Lauko, produktový manažér spoločnosti Konica Minolta.

V dňoch 21. – 22.  júna 2018, v trnavskom hoteli Holiday Inn, pripravili spoluorganizátori,  spoločnosti VELDAN a MAFRA Slovakia, tentokrát rozšírené dvojdňové podujatie. Popredné osobnosti  polygrafie (vyše 160 manažérov zo SR a ČR) si vymenili názory na súčasný stav polygrafie vo svete a jej trendy s významnými zahraničnými odborníkmi z Česka, Nemecka a Veľkej Británie.

Po úvodnom slove riaditeľa vydavateľstva VELDAN, Mariana Hainsa dostali priestor dvaja hlavní predstavitelia slovenskej a českej polygrafie – Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku a Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů v Českej republike, a objasnili aktuálnu situáciu na oboch trhoch.

Medzi atraktívne vystúpenia prvého bloku nepochybne patrili praktické prezentácie zahraničných hostí Marka Stephensona, britského produktového manažéra digitálnej tlače, tlačových a grafických systémov z FUJIFILM Europe a Dagmar Ringel, svetovej riaditeľky marketingu a komunikácie spoločnosti Koenig & Bauer z Nemecka. Vo svojich prednáškach preukázali, že veľkosť podniku nie je prekážkou pri prozákazníckej orientácii, len je potrebné dbať nielen na hodnoty firmy, ale i jej zákazníkov.

Druhý blok otvorili opäť prakticky zamerané témy v podaní Martina Bělíka zo spoločnosti Dataline Technology, Petra Lauka z Konica Minolta a Josefa Fleissiga zo spoločnosti Ricoh. Praktickosť tejto série prednášok s témou technologických trendov podčiarkol Sascha Fischer z Koenig & Bauer, ktorý podobne ako aj ostatní spíkri vystupujúci v tomto bloku vykreslil svojím vystúpením budúcnosť polygrafie v inovatívnych riešeniach a moderných prístupoch. Na strategické procesy v polygrafii si posvietili spíkri v treťom, popoludňajšom bloku prednášok. Otvoril ho riaditeľ marketingu a inovácií Fabian Frenzel zo spoločnosti UNITEDPRINT SE z Nemecka, ktorý zdôraznil potrebu dosahovania cieľov cez spokojných zákazníkov, pričom čerpal poznatky z poskytovania polygrafických služieb na trhoch 26-tich krajín Európy.

Pre majiteľov malých a stredných podnikov bola určená i prezentácia Petra Jetela zo spoločnosti Xerox, ktorý hovoril o zákazníkmi vysoko cenenej a atraktívnej malo nákladovej výrobe obalov, ako aj možnosti znižovania nákladov vo firme cez spojenie technológií od viacerých dodávateľov. Záver patril téme FineArt Printu v podaní Ľudovíta Karpinského zo spoločnosti Typoset a téme rozšíreného farebného gamutu CMYKOGV od Antona Puškára z M&P. FineArt Print, ako špeciálna technika a technológia, je využívaná v galeristike a umeleckej brandži, ktorá umožňuje verné zachovanie reprodukovaných obrazov a fotografii, historických umeleckých diel so životnosťou až stovky rokov. Tlač v rozšírenom farebnom gamute zase ponúka možnosť výrazného oživenia farebnosti tlače a zvýšenia atraktivity potlačených materiálov pri prezentácii produktov a v reklamnej brandži.

V téme aktuálnych trendov a názorných ukážok sa niesol i druhý konferenčný deň rozdelený na tri časti praktických workshopov v podaní vybraných spíkrov z predošlého dňa. Vďaka nemu mali účastníci viac času na diskusiu a prednášajúci väčší priestor na názorné ukážky toho, o čom rozprávali deň predtým.

Počas oboch dní bola návštevníkom ponúknutá i prehliadka technológií, ktorá prebiehala súbežne s konferenciou, taktiež v hotelových priestoroch a v priamom dotyku s konferenciou. Prítomnosť výstavnej plochy s účasťou polygrafických firiem a vzdelávacích inštitúcií bola takisto konferenčnou novinkou, ktorá prilákala odbornú, laickú verejnosť i študentov základných a stredných škôl z Trnavy, Nitry a Trenčína, rozhodujúcich sa o budúcom povolaní.

Počas oboch konferenčných dní prezentovali spíkri aktuálne polygrafické trendy, zmerané na technológie, marketing, zákaznícku orientáciu a služby. Každý z trendov má svoje špecifiká a je veľmi ťažké ich zovšeobecniť, avšak všetci sa zhodli v tom, že budúcnosť polygrafie je ukrytá v inovácii, kreativite a riešeniach šitých na mieru zákazníkom. Štandardná kvalita tlače a spracovania je absolútna samozrejmosť a dnes už nepomôže tlačiarenským firmám presadiť sa na trhu. Trendom a očakávaním zákazníkov polygrafie je byť blízko a včas pri zákazníkovi a stať sa súčasťou nie len procesu výroby, teda tlače, ale už aj formovania kreatívneho návrhu pri tvorbe vizuálu. Tá je žiaduca viac, než kedykoľvek predtým. A ak sú splnené tieto trendové aspekty, môže byť polygrafický produkt povýšený na umenie s prívlastkom high tech.

Štvrtý ročník konferencie bol výrazne zameraný na praktické využitie moderných zariadení a samotné technologické postupy, čo ocenili najmä koncoví zákazníci – tlačiari v auditóriu. Tých bolo oproti minulým ročníkom konferencie podstatne viac. Pozitívne ohlasy účastníkov a dvojdňový koncept naplnený atraktívnym programom je prísľubom organizátorom k plánovanej, veríme, že minimálne rovnako úspešnej 5. konferencii PrintProgress 2020, ktorá sa bude konať len krátko po skončení najväčšieho polygrafického veľtrhu na svete o dva roky.

 

Prečítajte si aj:

Ceny za tlačoviny budú vyššie, tvrdí v rozhovore pre HN Marian Hains, konateľ vydavateľstva VELDAN. 

Aký je stav polygrafie na Slovensku?

Polygrafický priemysel na Slovensku je veľmi zložité hodnotiť z hľadiska súčasného stavu alebo vývoja. Trh je malý, preto je ťažké dopátrať sa aj k spoľahlivým štatistikám odzrkadľujúcim celkovú výkonnosť. Záujem subjektov z tohto odvetvia tu je. Hlavne veľké tlačiarenské firmy, ale aj dodávatelia technológií či surovín by radi poznali objektívne čísla o stave a vývoji svoj-ho trhu, avšak rôznorodosť výroby v kombinácii s malosťou slovenské-ho trhu tomu, paradoxne, nenapomáha.

Čítať celý rozhovor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore